!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Zimowy przestój w firmie. Co dalej?

7 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 11 głosów

11 głosów

3 komentarze

Zimowy przestój w firmie. Co dalej?
Brak zleceń w okresie zimowym to problem, z którym poradzić musi sobie sporo firm. Ustawodawca przewidział jednak taką sytuację i dał pracodawcom szereg narzędzi, za pomocą których mogą oni skutecznie łagodzić skutki sezonowego przestoju.

Przestój w pracy - co warto o nim wiedzieć?

Zimowy okres to zazwyczaj trudny czas dla firm działających w branży turystycznej, rolnictwie czy budownictwie. Większość z takich podmiotów ma mniej zleceń i czeka na wiosnę, by móc intensywniej funkcjonować. W sytuacji, gdy w zakładzie pracy pojawia się problem z zamówieniami, pracodawca musi też uporać się z koniecznością zapewnienia swoim podwładnym pracy. W takiej sytuacji nie jest jednak możliwe wprowadzenie przestoju z art. 81 Kodeksu pracy. Takie stanowisko stanął również Sąd Najwyższy. Co mogą zrobić pracodawcy zgodnie z literą prawa?

Czym jest przestój w firmie?

Zgodnie z obowiązującym prawem pracy, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę wykonaną. Od tej zasady ustawodawca przewidział wyjątek. O przestoju mowa wówczas, gdy pracownik jest gotowy do wykonywania pracy, ale nie może jej podjąć z uwagi na zaistnienie przeszkód. W zależności od tego, czy przeszkody powstały po jego stronie, czy też pracodawcy, modyfikacjom podlegają zasady wynagradzania za czas przestoju.

Z punktu widzenia pracodawcy wprowadzenie przestoju w miesiącach, w których w jego firmie jest mniej pracy, mogłoby być dobrym rozwiązaniem, ale nie jest to możliwe. Zarówno w orzecznictwie sądów, jak i literaturze z zakresu prawa ugruntowany został pogląd, że takie działanie jest sprzeczne z celem, w jaki przestój został wprowadzony do Kodeksu pracy.

Pracodawca wysyła na urlop na czas przestoju

Problem z sezonowym brakiem pracy firmy próbują rozwiązać na różne sposoby. Jednym z często stosowanych jest wysyłanie pracowników na urlop. Ma to swojego dobre strony – pracownicy mogą wykorzystać przysługujące im dni wolne i przygotować się na okres wzmożonej pracy. W takim przypadku dochodzi jednak do odgórnego wyznaczenia terminu urlopu przez pracodawcę nawet dla całej załogi. Takie działanie rodzi pytanie, co z faktem, że podmiot zatrudniający powinien uzgadniać urlop ze swoimi podwładnymi. Rozwiązaniem może być sporządzenie planu urlopów, który następnie zostanie zaakceptowany przez pracowników.

Praca w innej firmie na czas przestoju

Innym rozwiązaniem, znacznie rzadziej stosowanym przez pracodawców niż urlop wypoczynkowy, jest ustalenie z pracownikami, że w okresie braku pracy rozpoczną oni świadczenie pracy na rzecz innego podmiotu. Takie rozwiązanie sprawdza się np. wówczas, gdy pracodawca prowadzi dwie firmy lub ściśle współpracuje z innym przedsiębiorcą, u którego okres przestoju przypada w letnich miesiącach. Dzięki takiej współpracy możliwe jest uchronienie pracowników przed zwolnieniami czy koniecznością korzystania z urlopu wyłącznie w niektórych miesiącach roku.

Jak załatwić formalności? Pracodawcy muszą pamiętać o treści art. 1741 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim podmiot zatrudniający udziela pracownikowi „urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami”. Ważne jest przy tym to, by pracodawca pozyskał – wyrażoną na piśmie – zgodę swojego podwładnego.

Po zakończeniu wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu, pracownik powinien powrócić do swojego macierzystego zakładu pracy i ponownie rozpocząć świadczenie pracy na swoim stanowisku pracy. Z punktu widzenia pracownika ważne może być, że taki urlop bezpłatny nie podlega wliczeniu do okresu zatrudnienia pracowniczego, o czym powinien go poinformować pracodawca.

Wynagrodzenie przestojowe

Pracownik, który był gotowy do świadczenia pracy, ale z przyczyn dotyczących pracodawcy jej nie wykonywał, musi otrzymać wynagrodzenie za czas przestoju. Stawka takiego wynagrodzenia jest uzależniona od osobistego zaszeregowania, które określa stawka godzinowa lub miesięczna. W przypadku, gdy taki składnik nie został określony podczas ustalania warunków pracy, wynagrodzenie przestojowe wynosi 60% wynagrodzenia, lecz nie może być niższe niż minimalna stawka wynagrodzenia za pracę – zapis ten znajduje się w art. 81 § 1 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie za czas przestoju należy się pracownikowi wyłącznie w sytuacji, gdy do przestoju doszło z winy pracodawcy – jeśli jest on winą pracownika, to wynagrodzenie nie należy się.

Z racji tego, że wynagrodzenie za przestój jest zależne od osobistego zaszeregowania pracownika, nie wlicza się do niego żadnych dopłat czy dodatków – oblicza się je na podstawie wynagrodzenia zasadniczego. Wyjątkiem jest dodatek funkcyjny, który otrzymują pracownicy zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach. Jeśli więc takie wynagrodzenie nie zostało w umowie wyodrębnione, to pracownik może liczyć na 60% wynagrodzenia. W przypadku, gdy pensja za pracę jest określona w stawce miesięcznej, to w celu obliczenia wynagrodzenia przestojowego należy:

  • podzielić wynagrodzenie miesięczne przez liczbę godzin, jaka jest do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę godzin, jaka zostałaby przepracowana w ramach normalnego czasu pracy.

Jeśli pracownik otrzymuje stawkę godzinową, to godzinę wynagrodzenia w czasie przestoju liczy się tak samo, jak stawkę godzinową, która wynika z umowy o pracę. W przypadku, gdy liczba godzin przestoju jest większa, należy stawkę godzinową z umowy pomnożyć przez liczbę godzin przestoju. Dopiero wtedy, gdy w umowie nie ma wyodrębnionej stawki miesięcznej czy godzinowej, możliwe jest wypłacenie pracownikowi 60% wynagrodzenia, przy czym najpierw konieczne jest wyliczenie jego podstawy z uwzględnieniem tzw. składników zmiennych.

 

To może Cię również zainteresować

Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Podziel się

3 komentarze

Ulka

Ulka

Zimowy okres to zazwyczaj trudny czas dla firm działających w branży turystycznej, rolnictwie czy budownictwie. Z tym się zgadzam całkowicie. U nas w pracy, kiedy jest przestój- zazwyczaj pracownicy biorą urlop wypoczynkowy. Są tacy co chorują akurat w tym czasie. Inni w tym czasie są zatrudniani w innym zakładzie na umowę zazwyczaj zlecenie.
Hania

Hania

Za wykonaną pracę otrzymujemy wynagrodzenie. W moim zakładzie zawsze w styczniu jest tygodniowy postój. Pracodawca wysyła wszystkich pracowników tym czasie na urlop na czas przestoju. Nie mamy możliwości odwołania, bo robi to zgodnie z prawem.
Strzała

Strzała

Wiele jest sytuacji. Czasami jak na budowie jest problem z pracą. Takie sytuacje jednak muszą być określone wcześniej by nagle osoba nie została na lodzie z finansami.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.