Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 1028        SUBSKRYBUJE: 7257
Tematy, które interesują czytelników:  Podanie o pracę, Obowiązki pracodawcy, Wolontariat, Rozmowa kwalifikacyjna, Gdzie szukać pracy, Prokurent

Bezpieczna praca również zimą!

Bezpieczna praca również zimą!

Świadczenie pracy zawsze powinno odbywać się w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Zimowa aura to czas, gdy pracodawca ma dodatkowe obowiązki względem swoich pracowników. O czym powinien on pamiętać?

Śnieg czy oblodzenie terenu wokół zakładu pracy to tylko niektóre uciążliwości pojawiające się w porze zimowej. Pracodawca, by jego podwładni mogli świadczyć pracę w bezpiecznych warunkach pracy, musi spełnić szereg wymogów. Przepisy prawa pracy w tym zakresie są bardzo precyzyjne – pracodawca musi pamiętać o tym, by stworzyć zatrudnionym optymalne warunki pracy i to niezależnie od pory roku. W zimie, choćby z uwagi na ujemne temperatury, zadanie to jest utrudnione.

Gdy pracownicy pracują na zewnątrz

Choć zima nie jest dobrą porą, by świadczyć pracę na zewnątrz, niektórzy pracownicy nie mają innego wyjścia. W takiej sytuacji pracodawca nie tylko ma obowiązek zadbać o ciepłą odzież czy obuwie robocze, lecz także powinien zapewnić ciepłe posiłki profilaktyczne i ciepłe napoje. Konieczność dostarczenia takich ustawodawca przewidział w art. 232 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania”. Ciepłe napoje przysługują pracownikom zawsze wtedy, gdy temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej 10 stopni C.

Teren trzeba przygotować do pracy

Gdy mowa o pracy na zewnątrz, nie można zapomnieć, że pracodawca – w pierwszej kolejności – powinien odpowiednio przygotować teren. Konieczne może być usunięcie śniegu czy posypanie solą i piaskiem oblodzonej powierzchni. Te obowiązki nie wynikają przy tym wyłącznie z przepisów Kodeksu pracy, lecz także Prawa budowlanego. Zgodnie z tym drugim, na właścicielach budynków czy ich zarządcach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa m.in. na chodnikach przylegających do nieruchomości.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Gdy pracownicy pracują wewnątrz

Pracodawca zatrudniający pracowników w zakładzie pracy ma znacznie mniej obowiązków związanych z zimową aurą. Te odnoszą się przede wszystkim do konieczności zapewnienia pracownikom optymalnej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, temperatura nie powinna spadać poniżej:

  • 18 stopni C – w tych pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca biurowa i fizyczna,
  • 16 stopni C – np. w sklepach spożywczych i przemysłowych,
  • 14 stopni C – we wszystkich pozostałych miejscach pracy (wyjątkiem są np. chłodnie, gdzie osiągnięcie takiej temperatury może nie być możliwe z uwagi na względy technologiczne).

Grozi wysoka grzywna

Pracownicy, którym pracodawca nie zapewni optymalnych warunków do pracy mogą odmówić jej świadczenia. Wówczas nie muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie zarówno niezbędnych do pracy narzędzi, jak i zadbanie o to, by jej świadczenie odbywało się w bezpiecznych warunkach. Warto przy tym dodać, że pracodawca, który nie pamięta o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy naraża się na wysoką grzywnę (do 30 tys. złotych).

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.