Bezpieczna praca również zimą!

Bezpieczna praca również zimą!
Świadczenie pracy zawsze powinno odbywać się w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Zimowa aura to czas, gdy pracodawca ma dodatkowe obowiązki względem swoich pracowników. O czym powinien on pamiętać?

Śnieg czy oblodzenie terenu wokół zakładu pracy to tylko niektóre uciążliwości pojawiające się w porze zimowej. Pracodawca, by jego podwładni mogli świadczyć pracę w bezpiecznych warunkach pracy, musi spełnić szereg wymogów. Przepisy prawa pracy w tym zakresie są bardzo precyzyjne – pracodawca musi pamiętać o tym, by stworzyć zatrudnionym optymalne warunki pracy i to niezależnie od pory roku. W zimie, choćby z uwagi na ujemne temperatury, zadanie to jest utrudnione.

Gdy pracownicy pracują na zewnątrz

Choć zima nie jest dobrą porą, by świadczyć pracę na zewnątrz, niektórzy pracownicy nie mają innego wyjścia. W takiej sytuacji pracodawca nie tylko ma obowiązek zadbać o ciepłą odzież czy obuwie robocze, lecz także powinien zapewnić ciepłe posiłki profilaktyczne i ciepłe napoje. Konieczność dostarczenia takich ustawodawca przewidział w art. 232 Kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania”. Ciepłe napoje przysługują pracownikom zawsze wtedy, gdy temperatura na zewnątrz utrzymuje się poniżej 10 stopni C.

Teren trzeba przygotować do pracy

Gdy mowa o pracy na zewnątrz, nie można zapomnieć, że pracodawca – w pierwszej kolejności – powinien odpowiednio przygotować teren. Konieczne może być usunięcie śniegu czy posypanie solą i piaskiem oblodzonej powierzchni. Te obowiązki nie wynikają przy tym wyłącznie z przepisów Kodeksu pracy, lecz także Prawa budowlanego. Zgodnie z tym drugim, na właścicielach budynków czy ich zarządcach spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa m.in. na chodnikach przylegających do nieruchomości.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Gdy pracownicy pracują wewnątrz

Pracodawca zatrudniający pracowników w zakładzie pracy ma znacznie mniej obowiązków związanych z zimową aurą. Te odnoszą się przede wszystkim do konieczności zapewnienia pracownikom optymalnej temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, temperatura nie powinna spadać poniżej:

  • 18 stopni C – w tych pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca biurowa i fizyczna,
  • 16 stopni C – np. w sklepach spożywczych i przemysłowych,
  • 14 stopni C – we wszystkich pozostałych miejscach pracy (wyjątkiem są np. chłodnie, gdzie osiągnięcie takiej temperatury może nie być możliwe z uwagi na względy technologiczne).

Grozi wysoka grzywna

Pracownicy, którym pracodawca nie zapewni optymalnych warunków do pracy mogą odmówić jej świadczenia. Wówczas nie muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie zarówno niezbędnych do pracy narzędzi, jak i zadbanie o to, by jej świadczenie odbywało się w bezpiecznych warunkach. Warto przy tym dodać, że pracodawca, który nie pamięta o przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy naraża się na wysoką grzywnę (do 30 tys. złotych).

Oceń ten wpis
Bezpieczna praca również zimą!
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Mariuszek
2019-12-11, 14:54
Pracodawca przecież musi zawsze zadbać o pracownik bez względu na warunki i porę roku. W przypadku pracy fizycznej w zimie są ściśle określone warunki.
Pr.fiz. Henryk
2019-05-22, 07:59
Bezpieczna praca i zapewnienie aby taka była, to obowiązek pracodawcy. Jeśli mamy pracować w zimie na zewnątrz, to pracodawca musi nam dać odpowiednie ciepłe ubrania i wszystko to, co mówią przepisy.
Doggy
2019-05-08, 09:43
Zasady bhp są ważne bez względu na warunki pracy. Musi o nie dbać pracownik ale firma powinna zapewnić wszystko by praca w każdych warunkach była bezpieczna.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.