Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4087        SUBSKRYBUJE: 7544
Tematy, które interesują czytelników:  Podanie o pracę, Obowiązki pracodawcy, Wolontariat, Rozmowa kwalifikacyjna, Gdzie szukać pracy, Prokurent

Co musisz wiedzieć o planach urlopowych?

Co musisz wiedzieć o planach urlopowych?
Pracodawca, który zatrudnia pracowników, powinien sporządzić plan urlopowy. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie wypoczynku wszystkim zatrudnionym. To sprawia również, że przedsiębiorca nie musi obawiać się o paraliż zakładu pracy.

Każda osoba, która świadczy pracę w oparciu o umowę o pracę, ma prawo do urlopu. Warto tu przywołać art. 152 § 1 i 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym: ?Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego?. Jednocześnie zatrudniony nie może się zrzec prawa do swojego urlopu. Celem bowiem płatnych dni wolnych jest wypoczynek, jak i regeneracja sił. Temu też nie koniecznie służyłoby rozdrobnienie urlopu, choć ? co warto pokreślić ? pracownik i w taki sposób może wykorzystać swoje prawo do wakacji. Wówczas też konieczne będzie złożenie pisemnego wniosku przez zainteresowanego, który zabezpieczy interesy zarówno zatrudnionego, jak i pracodawcy. Sam jednak wniosek nie musi być motywowany. Warto przy tym przywołać postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1997 roku (OSNP 1998/4/116), z którego to wynika, że zatrudniony może wystąpić do przedsiębiorcy go zatrudniającego nie tylko z roszczeniem o udzielenie urlopu, ale również i o jego nieprzerwane wykorzystanie.

 

Sporządzanie planów urlopowych

Należy zauważyć, że w przepisach brak szczegółowych wytycznych dotyczących terminu, w jakich pracodawca powinien sporządzić plan urlopów. Z drugiej jednak strony musi być on przygotowany i to już przed rozpoczęciem się okresu, na jaki jest on ustalany. W takim przypadku przedsiębiorca powinien kierować się własnymi potrzebami. Dzięki temu będzie mógł zaplanować pracę, jak i zorganizować ewentualne zastępstwo na czas urlopu poszczególnych pracowników.

 

 

Odstępstwa od planu?

W każdym przypadku urlopy wypoczynkowe powinny być realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem urlopowym. Warto jednak pamiętać, że od tej zasady mogą istnieć odstępstwa. Ponadto, nie będzie konieczności ustalania planu urlopów, jeżeli na terenie zakładu pracy funkcjonuje organizacja związkowa, która wyraziła na to zgodę. Z drugiej strony, w myśl art. 163 § 1? Kodeksu pracy pracodawca nie musi ustalać planu urlopów również wówczas, gdy organizacja związkowa w zakładzie pracy nie istnieje. W takich przypadkach będzie jednak zobowiązany ustalić termin urlopu ?po porozumieniu się z pracownikami?.

 

Jak to wygląda w praktyce?

Sporządzenie planu urlopów w praktyce oznacza, że zostanie on przygotowany na podstawie propozycji, które wysunęli sami pracownicy. Należy przy tym podkreślić, że taka sytuacja będzie miała miejsce tylko wówczas, gdy sugestie osób zatrudnionych nie będą kolidowały z normalnym funkcjonowaniem zakładu pracy. W przeciwnym przypadku przedsiębiorca nie musi uwzględniać zaproponowanych przez pracowników terminów.

 

Komu nie można odmówić?

Każdorazowo pracodawca będzie zobowiązany wnioskiem o urlop pracownicy, która ma urodzić lub też już urodziła dziecko i chce wykorzystać przysługujące jej dni wolne bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego. Dalej, pracodawca nie może też odmówić przyznania urlopu w dniach wskazanych przez pracownika, który jest ojcem i korzysta z tak zwanego urlopu ojcowskiego. Pamiętać należy też o młodocianych pracownikach, którzy pracując, uczęszczają do szkoły i pobierają naukę. Mają oni prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych.

 

Co trzeba uwzględnić w planie urlopowym?

Każdy plan urlopowy powinien uwzględniać pulę urlopów, które pracownik może wykorzystać. Mowa zarówno o dniach wolnych, do których prawo już nabył, jak i o tych dniach, do których prawo dopiero nabędzie. W ten sposób każdy z planów urlopowych zawiera informacje o:

  • urlopach zaległych, czyli tych dniach, które nie zostały jeszcze przez pracownika wykorzystane,
  • urlopach, do których pracownik nabywa prawo zawsze z dniem 1 stycznia każdego roku,
  • urlopach uzupełniających i dodatkowych, które przysługują jedynie niektórych pracownikom.

Warto przy tym zauważyć, że w puli urlopu, do którego zatrudniony nabywa prawo z dniem 1 stycznia każdego roku znajdują się też 4 dni urlopu na żądanie.

Przesunięcie terminu urlopu

Jak wspomniano powyżej, istnieje możliwość przełożenia terminu urlopu pracownika. Będzie to możliwe choćby z uwagi na treść art. 165 Kodeksu pracy. Zgodnie z przywołanym przepisem pracodawca jest zobowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy z powodu:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
  • urlopu macierzyńskiego.

W innych przypadkach kwestia powinna być rozpatrywana indywidualnie pomiędzy zainteresowanym a przedsiębiorcą.

Podsumowanie

Plan urlopowy jest układany z myślą zarówno o pracodawcy, jak i pracownikach. Te pierwszy ma możliwość zorganizowania ewentualnego zastępstwa, jak również innego niż dotychczas podziału obowiązków. Pracownik uzyskuje zaś pewność, że odpocząć będzie mógł w ściśle określonym terminie. W związku z powyższym, może zaplanować swoje wakacje i do pracy powrócić w pełni sił.

Oceń ten wpis
Co musisz wiedzieć o planach urlopowych?
Ocena: 4.5, liczba głosów: 26

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.