Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Kiedy z niej skorzystać?

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Kiedy z niej skorzystać?
Nie każdy pracodawca jest zainteresowany zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Takie najczęściej podpisują przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi lub działają w handlu. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest bowiem podpisywana z pracownikiem młodocianym.

Kim jest pracownik młodociany? W rozumieniu Kodeksu pracy jest to osoba, która ukończyła 15 lat, nie przekroczyła zaś 18. roku życia. To właśnie takie osoby mogą skorzystać z przygotowania zawodowego ? dzięki temu mogą wzbogacić teorię praktyką. Z punktu widzenia zainteresowanych stron istotne jest to, że umowa taka powinna w pełni chronić pracownika młodocianego. Przyjmuje się, że zawierana powinna być ona na czas nieokreślony, gdyż taka gwarantuje mu szereg uprawnień. Zgodnie z Kodeksem pracy i polskim prawem, umowa w celu przygotowania zawodowego może być jedynym źródłem zatrudnienia pracownika młodocianego, który nie posiada kwalifikacji zawodowych. Jest to jeden z wyjątków od reguły, że młodociani nie mogą wykonywać pracy.

Szczególne uprawnienia

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracownika młodocianego musi pamiętać o tym, aby liczyć się z normami ochronnymi znajdującymi się w Kodeksie pracy, a które dotyczą tej grupy pracowników. Mowa tu nie tylko o szczególnej ochronie zdrowia czy życia zatrudnionych, ale równie choćby o zakazie wykonywania przez pracowników młodocianych pracy w godzinach nocnych czy też w godzinach nadliczbowych. Odrębne przepisy dotyczą także wykazu prac, jakich pracownicy młodociani nie mogą wykonywać czy urlopów, z jakich mogą oni skorzystać. Osoba zatrudniona w celu przygotowania zawodowego ma również prawo do dodatkowych przerw. Dodatkowo musi się ona dokształcać do ukończenia 18 lat ? w szczególności jest zobowiązana do dokształcania się:

  • w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli takiej szkoły nie ukończyła,
  • w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej w formach pozaszkolnych.

Kwestie formalne

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego to przede wszystkim umowa o pracę. W związku z powyższym, pracodawca musi liczyć się z koniecznością zgłoszenia pracownika młodocianego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu wykonywania pracy będzie on obowiązkowo podlegał wszystkim ubezpieczeniom społecznym (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Ponadto, niezbędne będzie też odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenia pracownika młodocianego do poszczególnych ubezpieczeń ma obowiązek dokonać płatnik składek, czyli podmiot zatrudniający. Przy obliczaniu składek powinien on przyjąć ogólne zasady, jakie dotyczą wszystkich osób zatrudnionych właśnie w oparciu o umowę o pracę.

Przyczyny rozwiązania umowy

Ponieważ umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest szczególna, ustawodawca również określił, w jaki sposób możliwe jest jej rozwiązanie. Zgodnie z art. 196 Kodeksu pracy rozwiązanie takiej umowy jest możliwe tylko w razie:

  • sytuacji, gdy pracownik młodociany nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z zawartej umowy lub obowiązku dokształcania się, choć zastosowano środki wychowawcze,
  • ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy,
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

W stosunku do ?zwykłych? umów o pracę w tym punkcie jest duża różnica ? ustawodawca dokładnie wskazał katalog powodów, dla których pracodawca może rozwiązać z uczniem stosunek pracy.

Oceń ten wpis
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. Kiedy z niej skorzystać?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Filip
2019-12-17, 11:25
Jeżeli umowa o pracę została zawarta ustnie między pracownikiem a pracodawcą lub jeśli umowa została zawarta na piśmie, ale nie zawiera postanowienia o czasie trwania, to uznaje się, że pracownik jest zatrudniony na stałe.
Edek
2019-12-05, 12:20
Z tego co wiem to także umowa o pracę może zawierać, oprócz niezbędnych formalności, dodatkowe wymogi dotyczące samej zawartości treści, takich jak okres próbny, jaki ejest wynagrodzenie, zakaz konkurencji i wiele innych.
Mojżesz
2019-05-07, 15:37
Rzeczy, które musi zawierać umowa, zawierają warunki, które muszą być zawarte w umowie. Dotyczy to każdego rodzaju umowy jaką zawierają obie strony w sposób prawny.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.