Pracodawca - prawa i obowiązki

Zakładanie i korzyści z jadalni pracowniczych - Zasady i wymogi BHP

14 lipca 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 23 głosy

23 głosy

3 komentarze
Zakładanie i korzyści z jadalni pracowniczych - Zasady i wymogi BHP
Poznaj zasady zakładania jadalni pracowniczych i korzyści ze stołówki miejsce pracy. Dowiedz się, czy pracodawca musi zapewnić lodówkę i czajnik oraz jakie są wymogi BHP.

Stołówka pracownicza a prawo?

Wytyczne związane z wyodrębnianiem pomieszczeń w zakładzie pracy pracodawcy znaleźć mogą w załączniku nr 3 oraz w dziale V rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym aktem podmioty zatrudniające są zobowiązane do stworzenia w zakładzie pracy między innymi jadalni. Ta jednak nie musi znaleźć się we wszystkich zakładach pracy. Fakt jej otwarcia uzależniony jest od charakteru pracy i ilości zatrudnianych pracowników.

Kto ma obowiązek utworzenia jadalni?

Obowiązek zapewnienia pracownikom jadalni dotyczy pracodawców, którzy:

 • zatrudniają powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie roboczej,
 • zatrudniają mniej niż dwudziestu pracowników, jeżeli świadczą oni prace szczególnie brudzące (pracownicy produkcyjni).

Jadalnia stworzona dla pracowników musi być wyposażona w szereg urządzeń. Ponadto, podmiot zatrudniający musi zapewnić swoim podwładnym wodę zdatną do picia lub inne napoje. Konieczne jest przy tym, aby pracodawca pamiętał, że napoje - zarówno ich ilość, rodzaj, jak i temperatura - powinny zostać dostosowane do warunków wykonywania pracy. Najczęściej w zakładach pracownicy liczyć mogą na herbatę, kawę i wodę z dystrybutorów, choć bywa, że pracodawcy dostarczają również innych napojów.

Rodzaje jadalni

Wyodrębnienie w zakładach pracy jadalni jest uzasadnione. Przede wszystkim każdy pracodawca spełnia dzięki temu wszelkie wymogi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, osoby zatrudnione korzystając z tego pomieszczenia są w znacznie mniejszym stopniu narażone na choroby, niż gdyby spożywali te posiłki na swoich stanowiskach pracy. Taki stan rzeczy przyczynia się również do ograniczenia liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie warto wskazać, że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnić można kilka typów jadalni:

 • typ I - jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych,
 • typ II - jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów,
 • typ III - jadalnia z zapleczem, która przeznaczona jest do spożywania posiłków profilaktycznych.

W praktyce istnieje możliwość łączenia jadalni typu II i III. Z punktu widzenia pracodawcy, konieczność stworzenia jadalni typu III wymaga tego, aby składała się ona z dwóch części, czyli jadalni właściwej i zaplecza, na którym przygotowywane będą posiłki. Ten fakt wymusza, aby jadalnia taka posiadała nie tylko węzeł sanitarny, ale również szatnię.

Szukasz pracy?
Dodana

Asystent biurowy

Aranżacja Realizacja Światła Andrzej Groda

 • Bielsko-Biała
Dodana

Sortowanie paczek**TYGODNIÓWKI**24/h**Bielsko-Biała

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
 • 24-25 zł / h
Dodana

Praca dodatkowa- tygodniówki- Rybitwy - popołudnia godz.15.00-20.00

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Niepołomice
 • 26-26 zł / h
Dodana

Inżynier ds. Inwestycji Budowlanych

Dijo Baking Sp. z o.o.

 • Wrocław
Dodana

Powierzchnia jadalni pracowniczej

Przepisy dotyczące jadalni są bardzo szczegółowe. Ustawodawca ustalił, że jej powierzchnia nie powinna być mniejsza niż 8 m2. Jest to związane z faktem, że pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi  który spożywać będzie posiłek w jadalni  miejsce siedzące przy stole. Trzeba też zwrócić uwagę na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Każde pomieszczenie, w którym pracownicy będą spożywali posiłki powinno być wyposażone wyłącznie w takie urządzenia, których użytkowanie nie może spowodować pożaru czy jego rozprzestrzeniania się. Oznacza to, że w praktyce pracownicy nie mogą użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych, w tym między innymi czajników elektrycznych. 

Jadalnie pracownicze spełniają określone role. Jeżeli taka istnieje w zakładzie pracy, to pracodawca może - nawet w wewnętrznych wytycznych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy - zakazać zarówno przygotowywania, jak i spożywania posiłków poza miejscami do tego wyznaczonymi. Pracownicy, którzy nie dostosują się do poleceń przełożonych muszą liczyć się z ewentualną karą porządkową. Warto też pamiętać, że wszystkie powyższe obowiązki nie dotyczą podmiotów zatrudniających, dla których pracownicy wykonują wyłącznie prace biurowe.

Jakie wymogi powinna spełniać stołówka pracownicza?

Jadalnia pracownicza powinna być przede wszystkim dostosowana do danego zakładu pracy. Inaczej będzie wyglądać np. jadalnia dla pracowników biurowych zatrudnionych w dużej korporacji, a inaczej jadalnia w zakładzie pracy produkującym np. meble.

Projektując jadalnię pracowniczą należy wziąć pod uwagę to, że zgodnie z zasadami BHP, w większości przypadków nie jest zalecane spożywanie posiłków na stanowisku pracy, dlatego stworzenie oddzielnej przestrzeni do tego przeznaczonej nie zawsze stanowi tylko dobrą wolę pracodawcy. Czasem jest jego podstawowym obowiązkiem. Dotyczy to na przykład pracowników wykonujących pracę przed komputerem.

Dodatkowo należy podkreślić, że spożywanie posiłków w miejscu pracy jest uprawnieniem każdego pracownika i nie można mu tego zabronić. Najczęściej pracownicy posilają się w trakcie przysługującej im przerwy. W niektórych zakładach pracy czas niewykonywania pracy nie jest ewidencjonowany, dzięki czemu pracownik może przeznaczyć przerwę na cokolwiek innego, a dodatkowo w razie potrzeby oddalić się od stanowiska pracy w celu spożycia posiłku.

Pracodawca musi zapewnić oddzielne stanowisko do spożywania posiłków, jeśli jego pracownicy wykonują pracę brudzącą lub mają oni kontakt ze środkami chemicznymi i promieniotwórczymi, lub materiałami biologicznie zakaźnymi. Obowiązek ten występuje także wtedy, gdy w firmie jest zatrudnionych więcej niż 20 pracowników na jednej zmianie roboczej.

Dokładne regulacje o tym, jak powinna wyglądać jadalnia pracownicza, znajdują się w przepisach BHP. Dodatkowo warto wiedzieć, że przepisy rozróżniają różne rodzaje jadalni pracowniczych, np. typu I, II i III. Na przykład jadalnia typu I przeznaczona jest do spożywania posiłków przynoszonych z domu, jadalnia typu II - do spożywania posiłków przynoszonych z domu i wydawania napojów, a jadalnia typu III - do spożywania posiłków profilaktycznych.

Jadalnia pracownicza powinna mieć na tyle dużą powierzchnię, żeby każdy pracownik mógł swobodnie zjeść posiłek. Powierzchnia jadalni nie powinna być mniejsza niż 8 m2. Ponadto, pracodawca musi pamiętać o zabezpieczeniu pomieszczenia jadalni tak, aby nie doszło do pożaru, np. przez odpowiednie wyposażenie.

W przypadku pytań dotyczących wymogów dotyczących jadalni pracowniczej, warto skonsultować się z inspektorem BHP lub zasięgnąć porady prawnej.

Zakładanie odpowiedniego typu jadalni pracowniczej, zgodnie z wymaganiami BHP i potrzebami pracowników, nie tylko zapewnia zgodność z przepisami, ale także sprzyja budowaniu silnej kultury organizacyjnej.

Zakładanie jadalni pracowniczych

Pracodawcy, którzy planują utworzyć jadalnię pracowniczą, muszą pamiętać, że wymogi dotyczące jej zakładania i utrzymania są ściśle określone przez przepisy. Na przykład, jadalnia typu I jest wymagana w firmach, gdzie pracownicy spożywają posiłki przynoszone z domu, a typ II to miejsce, gdzie można spożywać posiłki przynoszone z domu i wydawać napoje. Natomiast jadalnia typu III jest przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych, które są przygotowywane na miejscu. Przy zakładaniu stołówki pracowniczej, ważne jest, aby dostosować jej typ do potrzeb pracowników.

Niektórzy pracodawcy mogą zastanawiać się, czy muszą zapewnić pracownikom lodówkę czy czajnik. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od wielu czynników, takich jak liczba pracowników czy rodzaj wykonywanej pracy. Jednak z punktu widzenia BHP, zawsze zaleca się, aby pracodawca zapewnił swoim pracownikom podstawowe udogodnienia, takie jak lodówka czy czajnik, aby mogli oni przechowywać i podgrzewać swoje posiłki. W wielu miejscach pracy takie udogodnienia są nie tylko mile widziane, ale także wymagane przez przepisy.

Stołówka jako miejsce wspólnego spożywania posiłków

Stołówka pracownicza to nie tylko miejsce do spożywania posiłków, ale również przestrzeń, która sprzyja integracji i budowaniu lepszych relacji między pracownikami. Wspólne spożywanie posiłków może pomóc w tworzeniu poczucia wspólnoty i może być okazją do rozmowy na tematy niezwiązane z pracą. W tym kontekście, stołówka może być nieocenionym narzędziem do budowania silnej kultury firmy. W związku z tym, warto zadbać o to, aby pomieszczenie do spożywania posiłków było przyjazne, komfortowe i sprzyjało relaksowi.

To może Cię również zainteresować

Obowiązki pracodawcy - co musi Twój szef?

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są typy jadalni pracowniczych?

Typ I to jadalnia dla pracowników spożywających posiłki z domu, typ II to miejsce do spożywania posiłków z domu i wydawania napojów, natomiast typ III to stołówka do spożywania posiłków profilaktycznych przygotowywanych na miejscu.

Czy pracodawca musi zapewnić pracownikom lodówkę i czajnik w jadalni?

Z punktu widzenia BHP, zaleca się, aby pracodawca zapewnił swoim pracownikom podstawowe udogodnienia, takie jak lodówka czy czajnik. W wielu miejscach pracy takie udogodnienia są nie tylko mile widziane, ale także wymagane przez przepisy.

Jakie są wymogi BHP dotyczące jadalni pracowniczych?

Wymogi BHP dotyczące jadalni pracowniczych są różne w zależności od typu jadalni i liczby pracowników. Jednak zawsze zaleca się, aby zapewnić pracownikom podstawowe udogodnienia, takie jak lodówka czy czajnik.

Czy wspólne spożywanie posiłków ma wpływ na kulturę firmy?

Tak, wspólne spożywanie posiłków może pomóc w tworzeniu poczucia wspólnoty i może być okazją do rozmowy na tematy niezwiązane z pracą, co może przyczynić się do budowania silnej kultury firmy.

Jakie są korzyści z zakładania stołówki pracowniczej?

Zakładanie stołówki pracowniczej może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie zadowolenia i produktywności pracowników, poprawa relacji między pracownikami, a także promowanie zdrowych nawyków żywieniowych.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Jakub Strykowski

Copywriter

Jestem copywriterem dla Aplikuj.pl. Pisze teksty na wiele tematów od kilku lat, pracowałem też w researchu.
Zawsze interesowało mnie prawo pracy i wszystko co związane z prowadzeniem firmy.

3 komentarze

Kolita

Kolita

U mnie jadalnia jest w zakładzie pracy. Jest nas 43 pracowników. Kto ma obowiązek utworzenia jadalni- pracodawca i on wie jakie przepisy są w tym zakresie.
Zosia KO

Zosia KO

Nie w każdym zakładzie pracy jest jadalnia, a faktycznie nieraz powinna być. Jeśli pracodawca zatrudnia powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie roboczej, to powinna być taka jadalnia na pewno.
Aisha

Aisha

W naszej firmie są dwie jadalnie bowiem jest to dość spory obszar wielu budynków i pracuje tutaj 2 tysiące pracowników. To jest wielkie ułatwienie dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka