!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

L4 i choroby zawodowe

Choroba zawodowa a obowiązki pracodawcy

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 3 głosy

3 głosy

8 komentarzy

Choroba zawodowa a obowiązki pracodawcy
Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Gdy jednak w zakładzie pracy pojawia się podejrzenie ich wystąpienia, pracodawca jest zobowiązany nie tylko przenieść swojego podwładnego do wykonywania innej pracy, ale również zawiadomić odpowiednie służby.

Definicję choroby zawodowej znaleźć można w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 2351 za taką uważa się chorobę, która ?została wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym?. Rozpoznanie choroby zawodowej może przy tym nastąpić zarówno u obecnego, jak i u byłego pracownika.

Kto powinien zgłosić chorobę zawodową?

Jeżeli w zakładzie pracy dochodzi do podejrzenia choroby zawodowej, to pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu zarówno państwowemu inspektorowi sanitarnemu, jak również okręgowemu inspektorowi pracy. Co więcej, taki sam obowiązek spoczywa na lekarzu, który ma możliwość rozpoznania choroby zawodowej. Mowa tu zarówno o lekarzu, który ma kontakt z pacjentem, jak i lekarzu dentyście, który podczas wykonywania zabiegów powziął takie podejrzenie u pacjenta. To właśnie oni powinni skierować pracownika na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej lub też braku podstaw do jej rozpoznania.
Warto wiedzieć, że osobą uprawnioną do zgłoszenia choroby zawodowej jest również sam pracownik lub były zatrudniony w zakładzie pracy. W takim przypadku jednak zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem lekarza, który sprawuje nad pracownikiem profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Gdzie zgłosić?

Podejrzenie choroby zawodowej należy zgłosić dwóm podmiotom:

  • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy,
  • właściwemu inspektorowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dopełniając tego obowiązku trzeba pamiętać, że zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonać należy niezwłocznie. Co więcej, konieczne będzie także wypełnienie formularza. Ten określony został w rozporządzeniu w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dochodzi do podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika. W takim przypadku zgłoszenia należy dokonać telefonicznie.

Obowiązki pracodawcy

Również na pracodawcy spoczywają określone obowiązki w zakresie informowania o chorobie zawodowej. Pracodawca powinien nie tylko ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej, ale również rozmiar zagrożenia tą chorobą. Jego działania powinny być też ukierunkowane na niezwłoczne usunięcie wszystkich czynników, które przyczyniają się do powstania chorób zawodowych w zakładzie pracy. Co więcej, to na podmiocie organizującym pracę leży konieczność zapewnienia realizacji wszelkich zaleceń lekarskich. Jeżeli zaś w zakładzie pracy były już odnotowane przypadki chorób zawodowych, to niezbędne jest też prowadzenie rejestru, który obejmuje stwierdzone wcześniej zachorowania.

Choroba zawodowa ? co dalej?

Z punktu widzenia pracodawcy, u podwładnego którego stwierdzono chorobę zawodową, konieczne jest to, aby zadbał on o jego stanowisko pracy. Zgodnie z art. 230 § 1 Kodeksu pracy, w razie stwierdzenia u pracownika objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany ? na podstawie orzeczenia lekarskiego ? przenieść pracownika do innej pracy. Powinno się to odbyć w terminie określonym przez specjalistę. Przydzielając pracownikowi nowe stanowisko pracodawca powinien mieć na uwadze również to, aby wykonywanie pracy na nim nie narażało zatrudnionego na działanie czynników, które wywołały objawy choroby zawodowej. Podobne wytyczne ustawodawca ustanowił w razie stwierdzenia niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 231 Kodeksu pracy, podmiot zatrudniający powinien przenieść na inne stanowisko pracownika, który ?stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?.

To może Cię również zainteresować

Choroba zawodowa - czym jest i jak wygląda zgłoszenie?

Podziel się

8 komentarzy

Holalla

Holalla

Z każdej strony są prawa i obowiązki. Trzeba o tym wiedzieć. W tej tematyce także.
Jonasz

Jonasz

Obowiązki pracodawcy są określone w kodeksie pracy i nie może on tego według prawa w żaden sposób łamać. Trzeba uważać.
Żmiju

Żmiju

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy zawsze dobrze poznać. regulamin także powinien określać obowiązki i inne rzeczy. Z grubsza jest to jednak związane z tym co tu napisano.
Leon

Leon

Bardzo ciekawy, interesujący i przydatny artykuł. Dużo się można dowiedzieć z niego.
Bania

Bania

W wielu przypadkach przewlekła choroba ogranicza ilość czynności, które można wykonać w ciągu jednego dnia. Trzeba zdefiniować u siebie czy choroba jest zawodowa.
Proksa

Proksa

Lekarz jak da kwity to zgodnie z prawem są jakieś profity z tego tytułu. W końcu choroba to choroba i jak dotyka pracownika to przecież jest to na jego szkodę zdrowotną.
Bronek

Bronek

Wszystko jest uregulowane odpowiednio. Wiadomo, że w mniejszych firmach może to być kłopot dla pracodawcy jednak ogólnie jest to przecież sytuacja jaka zawsze się zdarza.
hutnik

hutnik

Dobrze wiedzieć takie rzeczy, w wielu ciężkich zawodach ludzie nawet nie myślą o podjęciu takich działań, bo boją się, że np. mniej zarobią i zdrowie na tym cierpi.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.