!function(t,h,e,j,s,n){t.hj=t.hj||function(){(t.hj.q=t.hj.q||[]).push(arguments)},t._hjSettings={hjid:2313813,hjsv:6},s=h.getElementsByTagName("head")[0],(n=h.createElement("script")).async=1,n.src="https://static.hotjar.com/c/hotjar-"+t._hjSettings.hjid+".js?sv="+t._hjSettings.hjsv,s.appendChild(n)}(window,document);

Pracodawca - prawa i obowiązki

Akta osobowe to nie wszystko

7 marca 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 23 głosy

23 głosy

3 komentarze

Akta osobowe to nie wszystko
Pracodawca, który zatrudnia w oparciu o umowę o pracę jest zobowiązany prowadzić akta osobowe dla każdego pracownika. Ponadto, przepisy prawa pracy nakładają na podmiot zatrudniający również obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. O czym jeszcze należy pamiętać?

Ustawodawca na pracodawcę nakłada szereg obowiązków, które związane są z zatrudnianiem pracowników. Poza prowadzeniem akt osobowych, każda firma działająca na rynku powinna prowadzić też ewidencję czasu pracy dla osób zatrudnionych. Informację o tym wymogu znaleźć można w art. 149 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie?. Ponadto, w niektórych zakładach pracy może istnieć konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji.

Co obejmuje ewidencja czasu pracy?

Z punktu widzenia każdego pracodawcy ważne jest, jaką pulę informacji powinien on zgromadzić w związku z prowadzoną dla każdego pracownika ewidencją czasu pracy. Zgodnie z przepisami obejmować powinna ona:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym również pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedzielę i święta,
  • wszelkie dyżury i urlopy,
  • zwolnienie od pracy, wszelkie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w zakładzie pracy.

Szczególne przepisy dotyczą przy tym świadczenia pracy przez pracowników młodocianych. Otóż, w ich przypadku mowa o czasie, w którym wykonywali pracę przy pracach im wzbronionych, a których to wykonywanie jest dozwolone wyłącznie w celu odbycia przygotowania zawodowego.
Pracodawca musi też pamiętać, że ewidencję powinien prowadzić na bieżąco przez cały okres zatrudnienia każdego z pracowników. Ewentualnym wyjątkiem może być przy tym art. 149 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w stosunku do pracowników, którzy:

  • są objęci systemem zadaniowym czasu pracy,
  • zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej,

nie jest konieczne ewidencjonowanie godzin pracy. To jednak wyjątek ? w przypadku pozostałych pracowników podmiot zatrudniający jest zobowiązany ewidencję prowadzić.

Ewidencja czasu pracy może być kłopotliwa

Z punktu widzenia pracodawcy, który zatrudnia pracowników prowadzenie ewidencji czasu pracy może być kłopotliwe. Trzeba pamiętać, że przepisy prawa pracy nie określają wzoru takiego dokumentu. W praktyce oznacza to, że pracodawca sam musi zdecydować, w jaki sposób będzie ją prowadził. Warto przy tym pamiętać, że dopiero w momencie, gdy zostaną w niej uwzględnione wszystkie informacje, które wymienił ustawodawca, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nie będą zgłaszali zastrzeżeń. Pracodawcy, którzy mają z tym problem, powinni skontaktować się właśnie z nimi, aby rozwiać swoje wątpliwości.

Dodatkowa dokumentacja

Zakład pracy może działać w różnych branżach i zatrudniać pracowników z różnych grup. W zależności od tego choćby, czy firma dostarcza pracownikom odzieży i obuwia roboczego czy środków ochrony indywidualnej, niezbędne jest prowadzenie kart ewidencji. Co więcej, z przepisów prawa pracy wynika również, że pracodawca jest zobowiązany rejestrować wszystkie wypadki, jakie miały miejsce w pracy i prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe lub podejrzeń o takie choroby.

Szczególne obowiązki zostały nałożone na pracodawców, których pracownicy świadczą pracę w specyficznym środowisku. Zgodnie z art. 222 § 2 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający ma obowiązek rejestrowania wszystkich rodzajów pracy wykonywanych w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Dodatkowo niezbędne jest prowadzenie rejestru pracowników, którzy zatrudnieni są właśnie przy takich pracach. 

To może Cię również zainteresować

Akta osobowe pracownika - jak o nie zadbać?

Podziel się

3 komentarze

Grześ PI

Grześ PI

Każdy pracownik zatrudniony musi w zakładzie mieć założone akta osobowe. One muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Pracodawca również musi prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika.
kadrowa

kadrowa

Pracodawca zatrudniając pracowników doskonale wie, jaką dokumentację musi mieć, która dotyczy każdego pracownika. Nie tylko akta osobowe, które są takie ważne musi mieć pracodawca...
Matylda

Matylda

Wszystkie dokumenty związane z pracownikiem i wykonywaniem obowiązków przez niego są bardzo ważne. Ich przechowywanie powierzam zawsze sprawdzonym ludziom odpowiedzialnym.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Na tej stronie korzystamy z plików cookie, aby zadbać o jak najlepsze doświadczenia naszych użytkowników.
Kontynuując po wyświetleniu tej wiadomości, potwierdzasz, że wyrażasz na to zgodę.