Akta osobowe to nie wszystko

Akta osobowe to nie wszystko
Pracodawca, który zatrudnia w oparciu o umowę o pracę jest zobowiązany prowadzić akta osobowe dla każdego pracownika. Ponadto, przepisy prawa pracy nakładają na podmiot zatrudniający również obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy. O czym jeszcze należy pamiętać?

Ustawodawca na pracodawcę nakłada szereg obowiązków, które związane są z zatrudnianiem pracowników. Poza prowadzeniem akt osobowych, każda firma działająca na rynku powinna prowadzić też ewidencję czasu pracy dla osób zatrudnionych. Informację o tym wymogu znaleźć można w art. 149 § 1 Kodeksu pracy: ?Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie?. Ponadto, w niektórych zakładach pracy może istnieć konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji.

Co obejmuje ewidencja czasu pracy?

Z punktu widzenia każdego pracodawcy ważne jest, jaką pulę informacji powinien on zgromadzić w związku z prowadzoną dla każdego pracownika ewidencją czasu pracy. Zgodnie z przepisami obejmować powinna ona:

  • pracę w poszczególnych dobach, w tym również pracę w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej lub w niedzielę i święta,
  • wszelkie dyżury i urlopy,
  • zwolnienie od pracy, wszelkie usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w zakładzie pracy.

Szczególne przepisy dotyczą przy tym świadczenia pracy przez pracowników młodocianych. Otóż, w ich przypadku mowa o czasie, w którym wykonywali pracę przy pracach im wzbronionych, a których to wykonywanie jest dozwolone wyłącznie w celu odbycia przygotowania zawodowego.
Pracodawca musi też pamiętać, że ewidencję powinien prowadzić na bieżąco przez cały okres zatrudnienia każdego z pracowników. Ewentualnym wyjątkiem może być przy tym art. 149 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którym w stosunku do pracowników, którzy:

  • są objęci systemem zadaniowym czasu pracy,
  • zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • otrzymują ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej,

nie jest konieczne ewidencjonowanie godzin pracy. To jednak wyjątek ? w przypadku pozostałych pracowników podmiot zatrudniający jest zobowiązany ewidencję prowadzić.

To Cię powinno też zainteresować: Akta osobowe pracownika - jak o nie zadbać?

Ewidencja czasu pracy może być kłopotliwa

Z punktu widzenia pracodawcy, który zatrudnia pracowników prowadzenie ewidencji czasu pracy może być kłopotliwe. Trzeba pamiętać, że przepisy prawa pracy nie określają wzoru takiego dokumentu. W praktyce oznacza to, że pracodawca sam musi zdecydować, w jaki sposób będzie ją prowadził. Warto przy tym pamiętać, że dopiero w momencie, gdy zostaną w niej uwzględnione wszystkie informacje, które wymienił ustawodawca, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nie będą zgłaszali zastrzeżeń. Pracodawcy, którzy mają z tym problem, powinni skontaktować się właśnie z nimi, aby rozwiać swoje wątpliwości.

Dodatkowa dokumentacja

Zakład pracy może działać w różnych branżach i zatrudniać pracowników z różnych grup. W zależności od tego choćby, czy firma dostarcza pracownikom odzieży i obuwia roboczego czy środków ochrony indywidualnej, niezbędne jest prowadzenie kart ewidencji. Co więcej, z przepisów prawa pracy wynika również, że pracodawca jest zobowiązany rejestrować wszystkie wypadki, jakie miały miejsce w pracy i prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe lub podejrzeń o takie choroby.

Szczególne obowiązki zostały nałożone na pracodawców, których pracownicy świadczą pracę w specyficznym środowisku. Zgodnie z art. 222 § 2 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający ma obowiązek rejestrowania wszystkich rodzajów pracy wykonywanych w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Dodatkowo niezbędne jest prowadzenie rejestru pracowników, którzy zatrudnieni są właśnie przy takich pracach. 

Oceń ten wpis
Akta osobowe to nie wszystko
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Grześ PI
2019-12-12, 09:27
Każdy pracownik zatrudniony musi w zakładzie mieć założone akta osobowe. One muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu. Pracodawca również musi prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika.
kadrowa
2019-05-21, 09:16
Pracodawca zatrudniając pracowników doskonale wie, jaką dokumentację musi mieć, która dotyczy każdego pracownika. Nie tylko akta osobowe, które są takie ważne musi mieć pracodawca...
Matylda
2019-05-08, 13:57
Wszystkie dokumenty związane z pracownikiem i wykonywaniem obowiązków przez niego są bardzo ważne. Ich przechowywanie powierzam zawsze sprawdzonym ludziom odpowiedzialnym.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.