Pracodawca - prawa i obowiązki

Telepraca w Polskim Prawie Pracy: Definicja, Warunki i Umowa o Telepracę

9 sierpnia 2023

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 8 głosów

8 głosów

3 komentarze
Telepraca w Polskim Prawie Pracy: Definicja, Warunki i Umowa o Telepracę
Zrozum definicję telepracy w Polsce, jakie są warunki wykonywania telepracy, oraz kluczowe aspekty umowy o telepracę.

Telepraca została przez ustawodawcę uregulowana w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 675  § 1: „Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Niestety, choć z założenia ma pomóc pracodawcy w obniżeniu kosztów pracy, to niewielu się na taką decyduje. Okazuje się bowiem, że problemem jest przede wszystkim brak wiedzy, jak z telepracy korzystać. Pytania mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy. Co więcej, taka forma pracy – w rozumieniu Kodeksu pracy – to również spore obowiązki po stronie podmiotu zatrudniającego. Nie dziwi zatem fakt, że wciąż duży odsetek pracodawców decyduje się przede wszystkim na zatrudnianie w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Definicja telepracy

Definicja telepracy w polskim prawie pracy jest precyzyjnie określona i podlega regulacjom prawnym. Telepraca pracownik wykonuje na podstawie specjalnych umów i regulacji. Istotne są zrozumienie i zastosowanie odpowiednich zasad, aby zarówno pracodawca, jak i telepracownicy mogli efektywnie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem.

Praca w formie telepracy

Praca w formie telepracy jest coraz częściej wybierana przez pracodawców. Nie tylko umożliwia to zwiększenie elastyczności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, ale także pozwala na zatrudnienie specjalistów z różnych regionów kraju. Wykonywania telepracy wymaga jednak szczególnego podejścia zarówno w kwestii umowy o telepracę, jak i warunków telepracy, takich jak bezpieczeństwo danych i odpowiednie środki komunikacji elektronicznej.

Warunki telepracy

Warunki telepracy są kluczowym aspektem, który każdy pracodawca musi wziąć pod uwagę. Obejmują one nie tylko techniczne wymagania, takie jak sprzęt i oprogramowanie, ale także aspekty prawne i organizacyjne. Ustalenie jasnych zasad i wytycznych dotyczących telepracy pomoże zapewnić, że proces przebiega sprawnie, a telepracownicy są zmotywowani i zadowoleni ze swojej roli w organizacji.

Zmniejszyć koszty

Wprowadzenie do przepisów telepracy, jak wskazano powyżej, miało pomóc pracodawcom w redukcji kosztów związanych z zatrudnieniem. Warto pamiętać, że każdy podmiot zatrudniający nie tylko musi wypłacić wynagrodzenie swoim podwładnym, ale również opłacić wynajem pomieszczeń biurowych czy uiścić rachunki za korzystanie z mediów czy telefonu. Z tego właśnie względu wierzono, że ta forma zatrudnienia spotka się z ogromnym zainteresowaniem wśród podmiotów zatrudniających. Tymczasem jest odwrotnie, choć – co trzeba przyznać – telepraca to nie tylko korzyści na polu materialnym.

Szukasz pracy?

Spawacz TIG!!! BERLIN

Rübsam Fachkräfte GmbH & Co.KG

  • Niemcy
Dodana

Operator wózków widłowych

Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET Sp. z o. o.

  • Strumień
Dodana

Praca ogólnobudowlana

Franciszek Filipiak Zakład Usługowo Handlowy

  • Ostrowiec Świętokrzyski
Dodana
Aplikuj bez CV

Operator wózka widłowego

Atus Group sp. z o.o. Sp. k.

  • Sadkowa Góra
Dodana

Elastyczne zatrudnienie

Wdrożenie telepracy to – z punktu widzenia pracodawcy – również szansa na usprawnienie działań przez elastyczne ukształtowanie stosunku pracy. Możliwe jest tu nie tylko zwiększenie wydajności pracowników, ale również dokonanie optymalizacji zatrudnienia. Dzieje się tak dlatego, że większość zatrudnionych zupełnie inaczej wykonuje swoje służbowe zobowiązania w warunkach domowych. Specjaliści podkreślają przy tym, że dobre rozplanowanie pracy pozwala nie tylko na zmniejszenie etatu tym osobom, które tego potrzebują z uwagi na swoje życie prywatne, ale również na zatrudnianie bezrobotnych. W takiej sytuacji pracodawca przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia.

Problemy z motywacją

Co prawda, jednym z poważniejszych problemów pracy w domu jest ewentualny brak motywacji osób, które mają w ten sposób wykonywać swoje zadania. Ale trzeba pamiętać, że firma nie musi wszystkich pracowników oddelegowywać do takiej formy pracy. Szef powinien kierować się przede wszystkim predyspozycjami swoich zatrudnionych. Osoby, które idealnie nadają się do pracy w domu są nie tylko zdyscyplinowane, ale również odpowiedzialne czy sumienne. Tu podstawową kwestią jest rozmowa – sam pracownik powinien czuć, że sprosta zadaniu.

Nie we wszystkich branżach

Choć wydaje się to jasne, trzeba podkreślić, że telepraca nie sprawdza się we wszystkich branżach. Z całą pewnością można powiedzieć, że takie rozwiązanie nie zda egzaminu w firmach, które ukierunkowane są na produkcję dóbr materialnych. Z drugiej strony, telepraca wydaje się być idealna w przypadku firm, które skupione są na usługach – świadczyć pracę w formie telepracy mogą handlowcy, ankieterzy, agenci nieruchomości, graficy czy korektorzy. Warto jednak pamiętać, że oddelegowane do takiej pracy osoby powinny posiadać odpowiednie predyspozycje.

Dla ludzi młodych

Bez wątpienia telepraca to świetne rozwiązanie dla ludzi młodych, którzy są na czasie nie tylko z innowacyjnymi technologiami, ale również szybko odnajdują się wśród rozwiązań, które są dopiero wprowadzane na rynek. Z całą pewnością to również dobra forma pracy dla tych wszystkich, którzy przez długi czas pozostawali w rejestrze Powiatowych Urzędów Pracy. Co więcej, telepracy powinni spróbować ci, którzy w przyszłości zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą. Może okazać się, że doświadczenia wyniesione z takiej pracy okażą się nieocenione w przyszłości.

Współcześnie telepraca tylko przez wąską grupę osób postrzegana jest jako forma zatrudnienia, która umożliwia pogodzenie życia prywatnego z zawodowym. Warto jednak wiedzieć, że między innymi ten problem miał na uwadze ustawodawca, który stworzył zarówno warunki instytucjonalne, jak i prawne, które umożliwiają współcześnie świadczenie pracy właśnie w formie telepracy. Ponadto, takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić pracownikom całkiem spore pieniądze - jest to możliwe, gdyż nie muszą oni utrzymywać powierzchni biurowej. I choć telepraca jest skierowana do stosunkowo szerokiej grupy pracowników (dziennikarze, architekci, administratorzy sieci, ankieterzy), to wciąż niewiele osób w takiej formie jest zatrudniona.

Uregulowanie telepracy

Telepraca została wprowadzona do Kodeksu pracy w 2007 roku. Warto wiedzieć, że stało się to w związku z postanowieniem Europejskiego ramowego porozumienia w sprawie telepracy z dnia 16 lipca 2002 roku. Na mocy tego dokumentu należy stwierdzić, że telepraca ma dowolny charakter. Oznacza to, że może zostać wprowadzona zarówno przez zainteresowanego pracownika, jak i pracodawcę. Taka propozycja nie jest jednak jednoznaczna z koniecznością jej przyjęcia - każda z zainteresowanych stron może ją odrzucić. Gdy jednak strony dojdą do porozumienia w tym zakresie to istotne jest, aby telepracownik uzyskał od pracodawcy pisemną informację o pracy, jaką powinien wykonywać.

Zrozum definicję i warunki telepracy w Polskim prawie pracy, aby zapewnić jej skuteczne wdrożenie i zarządzanie w Twojej organizacji.

Wprowadzenie telepracy nie oznacza też, że pracownik jest pracownikiem "gorszej kategorii". W takiej sytuacji nie zmienia się jego status zatrudnienia, zaś ewentualna odmowa świadczenia takiej pracy nie może być podstawą do ewentualnego rozwiązania pracy. Pracodawca ma przy tym możliwość monitorowania pracy i postępów pracownika zgodnie z przepisami.

Definicja w Kodeksie pracy

W Kodeksie pracy znaleźć można definicję telepracy. Wskazuje ona przede wszystkim na cechy, które wyróżniają ten sposób wykonywania pracy od jej świadczenia w ramach klasycznego stosunku pracy. Można powiedzieć, że telepraca charakteryzuje się przede wszystkim regularnym wykonywaniem pracy przez pracownika poza zakładem pracy. Osoba zatrudniona, aby porozumieć się z pracodawcą lub wykonać powierzone jej obowiązki, korzysta ze środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że w stosunku do tradycyjnych form zatrudnienia wyróżnia się na tym, że:

  • praca wykonywana jest przez pracownika regularnie poza zakładem pracy,
  • wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej,
  • wyniki pracy zatrudniony pracownik przekazuje również za pomocą środków elektronicznych.

W pozostałych elementach nie wyróżnia się ona od klasycznego stosunku pracy. Za swoją pracę zatrudniony powinien otrzymać płacę, przysługują mu również wszelkie świadczenia pracownicze.

Szczególne obowiązki stron

Ponieważ telepraca jest szczególną formą pracy, pojawiają się tu odrębne, dodatkowe obowiązki stron. O czym mowa? Takie zostały uregulowane w art. 6711 Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi pracodawca ma między innymi obowiązek dostarczenia pracownikowi wszelkiego sprzętu, który będzie mu niezbędny do prawidłowego wykonywania pracy, jak również sprzęt ten ubezpieczyć i pokryć ewentualne koszty, które wiążą się bezpośredniego z jego instalacją, serwisem czy konserwacją. W przypadku, gdy jest to konieczne, na pracodawcy będzie ciążyć finansowe pokrycie ewentualnego szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. W odniesieniu do pracownika sytuacja ta dotyczy przede wszystkim faktu, że musi on udostępnić swoje miejsce pracy, które najczęściej znajduje się w jego mieszkaniu, do wglądu swojego przełożonego. Dzieje się tak dlatego, że przepisy prawa pracy umożliwiają podmiotowi zatrudniającemu przeprowadzenie kontroli i sprawdzenie, czy pracownik wywiązuje się z powierzonych mu zadań służbowych.

To może Cię również zainteresować

Praca zdalna - wady i zalety

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Albert Turza

Stażysta

Jestem copywriterem w serwisie Aplikuj.pl. Copywritingiem zajmuje się już kilka lat i od zawsze mnie to pasjonowało.

3 komentarze

Czesław

Czesław

Jako młoda osoba pracowałam - telepraca mi się bardzo podobała. Otrzymałam od szefa wszystko to, co potrzebowałam, aby taką pracę wykonywać. Twierdzę, że ta praca nie była dobrze oceniana przez szefa i w dodatku nie za dobrze płatna. Aktualnie pracuję w innej pracy- lepiej zarabiam i szef docenia moją pracę.
Bogdan

Bogdan

Coraz więcej ludzi pracuje w takiej pracy. Telepraca to wcale nie łatwa praca. Szkoda tylko, że takiej pracy większość pracodawców nie docenia.
Jomo

Jomo

to jest normalna dzisiaj praca i często sprzedaż wiele zależy od takich zajęć, nie wspominając o obsłudze klienta. Warto jest zatem dobrze organizować się w takiej pracy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka