Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 929        SUBSKRYBUJE: 6965
Tematy, które interesują czytelników:  Umowa zlecenie, Pracownik młodociany, Nienormowany czas pracy, Pierwszy dzień w pracy, Zwolenie dyscyplinarne, Staż a lata pracy

Praca? Tylko w bezpiecznych warunkach!

Praca? Tylko w bezpiecznych warunkach!

Wypadki w pracy są zagrożeniem nie tylko dla pracowników. Stracić może również szef. Mowa zarówno o ewentualnej konieczności zatrzymania pracy przedsiębiorstwa, jak również brakach personalnych. Pracownicy, którzy ulegną wypadkowi, najprawdopodobniej spędzą na zwolnieniu lekarskich określony czas. Z tego względu to pracodawcom powinno zależeć na bezpiecznych warunkach pracy w firmie.

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostały ustalone w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 207 § 1 Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ponadto, w przypadku, gdy warunki, jakie panują w zakładzie pracy nie odpowiadają poszczególnych przepisom bezpieczeństwa i jednocześnie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników, mają oni prawo do powstrzymać się od wykonywania pracy. W jaki sposób pracodawca powinien zadbać o to, aby zakład pracy spełniał wszystkie podstawowe kwestie z zakresu higienicznych warunków pracy?

Jak to wygląda w praktyce?

To branżę budownictwa postrzega się jako tą, która obciążona jest wysokim poziomem ryzyka zawodowego. I choć z roku na rok wypadków coraz mniej, należy pamiętać, że stan bezpieczeństwa pracy w wielu zakładach jest wciąż niewystarczający. Uchybień jest tyle, że odpowiednie jednostki przeprowadzają wciąż inspekcje. Niestety, ochrona życia pracownika wciąż postrzegana jest w wielu firmach jako wydatek, nie zaś korzyść, która może rozwijać firmę. Z drugiej strony, warto pamiętać, że obowiązki ma zarówno podmiot zatrudniający, jak i sam pracownik. Tylko współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa przynosi pożądane rezultaty. O czym muszą pamiętać strony umowy o pracę?

Co mówi teoria?

Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany ?chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki?. Obowiązki zatrudniającego sprowadzić można do kilku kwestii. Istotna jest sama organizacja pracy, w taki sposób, aby warunki w zakładzie były bezpieczne. Ponadto, pracodawca powinien przestrzegać zasada bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś w przypadku wykrycia uchybień w tym zakresie jego obowiązkiem jest podejmowanie takich działań, które skutecznie wyeliminują braki. Podmiot zatrudniający powinien też na bieżąco kontrolować stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy. W przypadku zmian warunków pracy lub też wprowadzeniu nowoczesnym maszyn, musi zadbać o właściwe szkolenia dla pracowników. Ponadto, polityka bezpiecznego miejsca pracy odnosi się także do zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.

To Cię powinno też zainteresować: Wypadek w pracy? Sprawdź, co się Tobie należy!

Rozpoczęcie działalności

Choć ustawodawca stworzył stosowne zapisy, należy odnotować, że pracodawca, który rozpoczyna dopiero działalność gospodarczą, może liczyć na opinię inspektora pracy, jak i inspektora sanitarnego. Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który rozpoczyna działalność jest obowiązany ?w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności?. Obowiązek ten pracodawca będzie musiał dopełnić również wówczas, gdy będzie zmieniać miejsce lub zakres prowadzonej działalności.

Pierwsza pomoc

Aspekt bezpieczeństwa w zakładzie pracy dotyczy również udzielania pierwszej pomocy tym pracownikom, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowym. Pracodawca, zgodnie z przepisami, ma obowiązek:

? zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ? wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ? zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Opisane powyżej działania, w każdym przypadku, powinny być dostosowane do wielkości zakładu pracy, jak i ilości pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia jedynie pracowników młodocianych, to wypunktowane obowiązki wykonywać może sam.

Zagrożenia zdrowia lub życia

Zakład pracy to miejsce, w którym mogą mieć miejsce różne zdarzenia. W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub też życia pracowników, podmiot zatrudniający powinien podjąć niezwłocznie działania, które pozwolą mu poinformować wszystkich zatrudnionych o zagrożeniu. Do takich należy również dostarczenie pracownikom takich instrukcji, które umożliwią im bezpieczne przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia. Wznowienie pracy nastąpić może dopiero po całkowitym usunięciu zagrożenia. Pamiętać też należy, że pracownicy, którzy podjęli działania mające uchronić ich przed niebezpieczeństwem, nie muszą tego dokonywać w porozumieniu z przełożonymi. Innymi słowy mówiąc, nie ponoszą oni konsekwencji swoich działań chyba, że zaniedbali swoich obowiązków.

Zobacz inne porady dla pracodawców

Komentarze do wpisu

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.