Własna firma

PRINCE 2 – w jakich przedsiębiorstwach sprawdzi się ta metodyka zarządzania?

14 września 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 17 głosów

17 głosów

10 komentarzy
PRINCE 2 – w jakich przedsiębiorstwach sprawdzi się ta metodyka zarządzania?
Metodyka PRINCE 2 pochodzi z Wielkiej Brytanii. Powstała w latach 70. XX w., a obecnie uznaje się ją za najbardziej rozpoznawalny standard zarządzania projektami. Wdrażany jest w różnych krajach europejskich - w tym w Polsce.

Czego dowiesz się z poniższego artykułu?

 • czym jest metodyka zarządzania PRINCE 2;
 • jaka jest jej charakterystyka;
 • w jakiej branży warto wykorzystać metodykę zarządzania PRINCE 2;
 • jakie są zalety zastosowania jej w przedsiębiorstwie;
 • jakie minusy wiążą się z zastosowaniem metodyki PRINCE 2

Jeśli interesuje Cię tematyka zarządzania przedsiębiorstwem, przeczytaj również artykuł dotyczący nowoczesnych modeli zarządzania

Czym jest metodyka zarządzania PRINCE 2?

Zgodnie z definicją, metodyka PRINCE 2 to kompleksowa metodyka zarządzania projektami. Zajmuje się przede wszystkim procesami decyzyjnymi oraz działaniami związanymi z zarządem. Definiuje ona projekt jako tymczasową organizację, której celem jest dostarczenie produktu biznesowego.

Jakie są najważniejsze elementy, które uwzględnia metoda PRINCE 2?

 • Projekt powinien być zaplanowany z uwzględnieniem sztywnego podziału ról oraz zadań;
 • najważniejsze w podejściu jest planowanie oraz zarządzanie;
 • niezbędnym elementem projektu jest uzasadnianie biznesowe.

Idea przyświecająca powstaniu metody zarządzania projektami PRINCE 2 to zarządzanie projektem tak, aby sprawnie osiągnąć cele, które wcześniej zostały jasno wyznaczone.

Video

Szukasz pracy?

Pracownik produkcji (teren Panattoni)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Operator maszyn w Wapienicy (zatrudnienie przez Klienta)

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Recepcjonista / Recepcjonistka

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Warszawa
Dodana

Elektromechanik

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Poznań
Dodana

Charakterystyka metodyki PRINCE 2

Metodyka PRINCE 2 to dobrze przemyślany system, w którym można wyróżnić cztery elementy. Pierwszy z nich to zasady (principles). Dotyczy on wartości i praktyk, które są stosowane podczas realizacji projektu. To one świadczą o tym, że projekt jest realizowany zgodnie z tą metodą, a nie z inną techniką zarządzania przedsiębiorstwem. Tematy (themes) mówią o zagadnieniach, które pojawią się podczas realizowania projektu. Procesy (processes) są główną osią metody PRINCE 2. Opisują kroki, które powinni podejmować realizatorzy danego projektu. Ostatnim elementem jest dostosowanie zasad metodyki PRINCE 2 do specyfiki projektu. Ważna jest tu elastyczność, która przystosuje system do środowiska charakteryzującego daną branżę.

Zarządzanie projektem według metody PRINCE 2 powinno wiązać się z przestrzeganiem siedmiu zasad:

 1. Zasadność biznesowa;
 2. Wykorzystywanie wcześniejszych doświadczeń;
 3. Jasno określone obowiązki;
 4. Zarządzanie projektem podzielone na etapy;
 5. Wykorzystywanie tolerancji podczas realizacji projektu;
 6. Koncentracja na wyznaczonych produktach;
 7. Elastyczność w dostosowywaniu zasad i wymagań do specyfiki danego projektu.

Metodę PRINCE 2 uznaje się za niezwykle skuteczną. Firmy, które z niej korzystają, mogą szybciej osiągnąć wyznaczony cel biznesowy, a także bardziej efektywnie zarządzać ryzykiem oraz jakością wytwarzanych produktów. Oferowane są specjalistyczne szkolenia, które oferują na zakończenie certyfikat PRINCE 2, który potwierdza znajomość zasad tej metody i umiejętność wdrożenia jej w życie. Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu tego systemu w firmie, warto wykonać analizę SWOT, która polega na określeniu mocnych i słabych stron.

PRINCE 2 – w jakiej branży sprawdzi się najlepiej?

Zarządzanie projektami według metodyki PRINCE 2 może być bardzo skuteczne. Ogromną zaletą jest to, że jest to system niezwykle uniwersalny i może być zastosowany w praktycznie każdej branży. Project Manager posiada swobodę, które umożliwia mu działanie na własną rękę. Wyższe kierownictwo powinno wkraczać jedynie w momencie zagrożenia powodzenia projektu. System ten jest kompleksowo przemyślany. Jednocześnie charakteryzuje się wyjątkową elastycznością – zasady można dopasować do specyfiki środowiska praktycznie każdego przedsiębiorstwa. Wykazuje się dużą skuteczność m.in we wdrażaniu systemów informatycznych z wykorzystaniem tej metody. 

Zalety z zastosowania metodyki PRINCE 2 w przedsiębiorstwie

Zarządzanie projektami, zgodnie z metodą PRINCE 2, pozwala skupić się na uzasadnieniu sensowności projektu pod kątem biznesowym. Priorytetem jest tutaj opłacalność planowanej realizacji. Uwzględniane są również okoliczności, które mogłyby wynikać ze zmiany sytuacji już w trakcie realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozpoczęło realizację jednego zadania zgodnie z metodyką PRINCE 2, może wykorzystać wykształcony system przy planowaniu kolejnego projektu. 

W przypadku zmian dotyczących kadry pracowniczej, metoda PRINCE 2 bierze pod uwagę konieczność wymiany personelu. Dokumentacja stworzona podczas realizacji projektu daje podstawy, które umożliwią nowo zatrudnionym specjalistom łatwe przejęcie obowiązków. Zaletą stosowania tego systemu w przedsiębiorstwie jest też to, że może pełnić on funkcje narzędzia diagnostycznego oraz stanowić platformę współpracy dla osób zaangażowanych w dany projekt. Praca na podstawie metodyki PRINCE 2 uwzględnia ryzyko. Monitorowanie wszystkich odchyleń od początkowych założeń, pozwala modyfikować plan tak, aby dostosować go do aktualnie panujących warunków.

Wady z zastosowania metodyki PRINCE 2 w przedsiębiorstwie

Metodyka PRINCE 2 nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, jeżeli w życie wejdą tylko niektóre jej składniki. Niezbędne jest wprowadzenie wszystkich zasad w kompleksowy sposób. System ten wiąże się też z koniecznością prowadzenia szczegółowej dokumentacji. W niektórych firmach staje się ona jednak priorytetem, a cały projekt może skończyć się w tej sytuacji porażką. Aby skutecznie realizować metodykę PRINCE 2, niezbędna jest komunikacja między pracownikami. Wadą może okazać się prowadzenie różnych bezproduktywnych spotkań, które tylko pochłoną czas pracowników. 

Wszystkie wady zastosowania metodyki PRINCE 2 wynikają z rezygnacji z kompleksowego realizowania wszystkich jej założeń. Aby wprowadzić ten system z korzyściami dla danego przedsiębiorstwa warto, aby w kadrze pracowniczej znalazła się osoba posiadająca certyfikat PRINCE 2. Umożliwi to wprowadzenie metody zgodnie z jej założeniami, które pozwolą na poprawę wyników i zwiększenie zarobków dzięki skutecznemu prowadzeniu projektów.

Podsumowanie:
 • Metodyka PRINCE 2 to kompleksowa metodyka zarządzania projektami, której celem jest dostarczenie produktu biznesowego.
 • Metoda PRINCE 2 jest niezwykle elastyczna i może być zastosowana w praktycznie każdej branży, wykazując dużą skuteczność np. we wdrażaniu systemów informatycznych.
 • Zaletami zastosowania metodyki PRINCE 2 w przedsiębiorstwie są m.in. priorytet opłacalności planowanej realizacji, możliwość wykorzystania wykształconego systemu przy planowaniu kolejnych projektów oraz uwzględnienie ryzyka.
 • Wady z zastosowania metodyki PRINCE 2 to konieczność wprowadzenia wszystkich zasad w kompleksowy sposób, prowadzenie szczegółowej dokumentacji i konieczność komunikacji między pracownikami, co może prowadzić do bezproduktywnych spotkań i pochłaniać czas pracowników.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest metodyka PRINCE 2?

Metodyka PRINCE 2 jest techniką zarządzania projektami. Koncentruje się na skomponowaniu zasad będących wskaźnikiem dla project managerów, a jej podstawową ideą jest definiowanie projektu jako tymczasowej organizacji mającej na celu dostarczenie produktu biznesowego.

Kiedy warto wprowadzić metodę zarządzania PRINCE 2?

Metodę zarządzania PRINCE 2 warto wprowadzić w momencie poszukiwania efektywnego sposobu zarządzania projektem. Dzięki niej można w efektywny sposób przygotować, zainicjować, zrealizować oraz zamknąć projekt. Umożliwia ona usystematyzowanie działań przedsiębiorstwa i osiągnięcie lepszych wyników biznesowych. 

Jakie są wady metodyki PRINCE 2?

Metodyka PRINCE 2 to narzędzie, które wspomaga osoby zarządzające projektem. Jej wadą jest przede wszystkim to, że skłania do wdrożenia jako remedium na powstałe problemy. Niekorzystnie na zyski przedsiębiorstwa może wpłynąć też wprowadzenie jedynie niektórych zasad metody PRINCE 2 – aby była efektywna, powinna zostać wdrożona w życie kompleksowo. 

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

10 komentarzy

Alabaster

Alabaster

Metodyka PRINCE 2 może być bardzo skuteczna, ale tylko wtedy gdy będzie stosowana kompleksowo. Oprócz tego, wymaga ona odpowiednio zorganizowanej dokumentacji oraz intensywnej komunikacji między pracownikami.
Enty32

Enty32

Jestem przekonany, że wdrożenie metodyki PRINCE 2 w mojej firmie będzie bardzo korzystne. Pozwoli na skuteczną realizację projektów i poprawi ogólną efektywność pracy. Warto jednak pamiętać, żeby wprowadzić ją w sposób kompleksowy i zachować elastyczność w dostosowaniu jej do specyfiki branży.
sylwia

sylwia

Zastanawiałem się, czy warto wziąć udział w szkoleniu z zakresu metodyki zarządzania PRINCE 2. Po przeczytaniu tego artykułu, jestem przekonany, że warto w nią zainwestować i wdrożyć ją w swojej przyszłej pracy.
pracownik Romi

pracownik Romi

Jeśli szukasz pracy w branży zarządzania projektami, to warto poznać metodę PRINCE 2. Posiadanie certyfikatu tej metodyki może znacznie zwiększyć Twoje szanse na znalezienie pracy.
otello

otello

Metodyka PRINCE 2 wydaje się być bardzo przydatnym narzędziem, które pozwala na sprawną realizację projektów. Jednocześnie, warto wziąć pod uwagę, że wymaga ona skrupulatnego prowadzenia dokumentacji i może poruszyć wiele kwestii organizacyjnych w firmie.
Sluchtern

Sluchtern

Zgadzam się, że wdrożenie tylko niektórych zasad metodyki PRINCE 2 nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Potrzebna jest kompleksowa implementacja.
Aktualizacja konieczna

Aktualizacja konieczna

Zastosowanie metodyki PRINCE 2 może być bardzo przydatne w naszej branży. Ocenimy dokładnie jej zalety i wady, zanim zdecydujemy się na jej wdrożenie.
Olek

Olek

Bardzo fajnie, że istnieją szkolenia z certyfikatem PRINCE 2. Dzięki temu można poprawić swoje kompetencje i zdobyć wartościowe doświadczenie.
Lenon

Lenon

Chociaż nie pracuję w branży zarządzania projektami, to przeczytałam ten artykuł z zainteresowaniem. Ważne, że istnieją metody, które pozwalają na sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie biznesu.
Rosa

Rosa

Ciekawy artykuł. Metodyka PRINCE 2 wydaje się naprawdę kompleksowa. Warto przetestować jej skuteczność w firmie.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.