Własna firma

Pożyczka a dopłata do kapitału zapasowego w spółce z o.o. - różnice i konsekwencje podatkowe

19 sierpnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 6 głosów

6 głosów

4 komentarze
Pożyczka a dopłata do kapitału zapasowego w spółce z o.o. - różnice i konsekwencje podatkowe
W przypadku problemów finansowych spółki przedsiębiorcy stają przed dylematem, jaki rodzaj dokapitalizowania wybrać. Wśród dostępnych możliwości najczęściej spotykane są m.in.: pożyczki, dopłaty do kapitału oraz podwyższenie kapitału zakładowego.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • czym jest kapitał zapasowy,
 • na czym polega dopłata wspólników do kapitału,
 • jakie konsekwencje niesie za sobą pożyczka dla spółki z o.o.,
 • jakie są wady i zalety dopłaty do kapitału zapasowego,
 • jakie są zalety i wady pożyczki udzielonej przez wspólników.

Zobacz także artykuł: Odpowiedzialność w spółce z o.o. - czyli kto i za co odpowiada?

Czym jest kapitał zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kapitał zapasowy to rezerwa finansowa, która docelowo ma być przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat materialnych poniesionych przez spółkę. Na poczet utworzenia wspomnianego kapitału spółka wpłaca przeważnie 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do momentu osiągnięcia co najmniej ⅓ wartości kapitału zakładowego. W tym miejscu należy podkreślić, iż w przeciwieństwie do kapitału zakładowego, jego stworzenie nie jest obligatoryjne. Ponadto w kodeksie spółek handlowych nie zostały określone konkretne reguły związane z prowadzeniem funduszy rezerwowych. W praktyce oznacza to, że zasady te mogą zostać zapisane w umowach spółki oraz uchwałach zatwierdzonych podczas zgromadzenia wspólników.

Środki zgromadzone w ramach kapitału zapasowego mogą ponadto wyrównywać bilans zysków i strat, gdy kapitał zakładowy ulegnie zniekształceniu. Jednocześnie fundusze te mogą pochodzić z różnych źródeł. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na ogół powstają w wyniku nadwyżki ze sprzedaży udziałów. Warto przy tym pamiętać o tym, iż obowiązek założenia kapitału zapasowego ciąży na przedsiębiorcach działających w ramach spółek komandytowych oraz akcyjnych.

Video

Szukasz pracy?

Operator maszyn produkcyjnych

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 900-7 000 zł / mc
 • Opole
Dodana

Operator maszyn produkcyjnych

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 900-7 000 zł / mc
 • Gogolin
Dodana

Pracownik produkcji - Gdańsk Matarnia

Serwis Personalny Poland

 • Gdańsk
Dodana

Operator wózka widłowego

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 100-6 500 zł / mc
 • Zdzieszowice
Dodana

Operator wózka widłowego

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • 5 100-6 500 zł / mc
 • Gogolin
Dodana

Czym jest dopłata i kiedy można jej żądać od wspólników?

Zwiększenie kapitału zapasowego spółki może powstawać w wyniku dopłat wspólników. Należy przy tym podkreślić, iż tego rodzaju forma dokapitalizowania nie wpływa na powiększenie kapitału spółki oraz wzrost wartości posiadanych udziałów. Dopłaty mogą stanowić pomoc w przypadku wystąpienia czasowych trudności finansowych przedsiębiorstwa. W praktyce dopłata przypomina pożyczkę, może jednak mieć charakter przymusowy, a jej zwrot może być uzależniony od dodatkowych czynników zewnętrznych.

Możliwość nałożenia na wspólników dopłat powinna zostać określona w umowie spółki. Przy tym wysokość poszczególnych obciążeń musi zostać rozłożona proporcjonalnie względem posiadanych udziałów. Wniesienie dopłat musi zostać zatwierdzona przy tym w uchwale wspólników, gdzie oprócz kwoty określony zostanie termin jej wpłaty. Jednocześnie dopłaty mogą być nakładane wielokrotnie, ale nie mogą ostatecznie przekraczać maksymalnej kwoty ustalonej w umowie spółki.

Pożyczka dla spółki z o.o. - jakie niesie za sobą konsekwencje?

Pożyczka dla spółki bywa udzielana przez jej wspólników w sytuacji, gdy niemożliwe jest uzyskanie dopłaty lub kredytu ze źródeł zewnętrznych. W tym celu niezbędne staje się przygotowanie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej, w której pożyczkodawca (wspólnik) przenosi określoną ilość pieniędzy na rzecz pożyczkobiorcy (spółki), przy czym ten drugi zobowiązuje się do spłaty kwoty zadłużenia. Jednocześnie ten rodzaj pożyczki zwolniony jest z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczka jest przy tym oprocentowana na warunkach rynkowych, w przeciwnym razie zastrzyk gotówki byłby potraktowany jako przychód uzyskany z tytułu korzystania z cudzego kapitału bez odsetek. Pojawia się zatem pytanie o odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca a pit. Do podstawy opodatkowania konieczne jest włączenie przychodu uzyskanego z tytułu odsetek od udzielonego kredytu. Sama pożyczka nie jest przy tym przychodem dla spółki oraz kosztem przychodu dla wspólnika, a zatem nie podlega opodatkowaniu.

Video

Zalety i wady dopłaty do kapitału zapasowego

Dopłata do kapitału zapasowego jest jedną z najprostszych form dokapitalizowania, które w przypadku trudności finansowych może uchronić przedsiębiorstwo od ogłoszenia upadku. Jedną z ich zalet jest mnogość celów, na które mogą zostać przeznaczone. Z jednej strony pozwalają na uporanie z problemami finansowymi oraz dokapitalizowanie spółki, z drugiej mogą być przeznaczone na poniesienie dodatkowych nakładów inwestycyjnych. Cel i charakter wnoszonych dopłat muszą zostać jednak określone już w umowie spółki.

Przymus uiszczenia dopłaty może pojawić się zarówno w pierwotnej, jak i zmienionej wersji umowy. Naniesienie ewentualnych modyfikacji wymaga jednak zgody wszystkich wspólników. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że ten rodzaj wkładu wspólników nie powiększa kapitału zakładowego spółki oraz nie wpływają na podwyższenie wartości posiadanych udziałów. Forma pomocy traktowana jest jako świadczenie pośrednie pomiędzy pożyczką a wkładem.

Zalety i wady pożyczki udzielonej przez wspólników spółce

Skoro wiemy już, czy pożyczka dla spółki jest opodatkowana, zastanówmy się, jakie są wady i zalety tego rozwiązania. Jest to jedna z najczęściej wybieranych form dofinansowania. Wśród największych zalet wymienia się brak obowiązku wprowadzania zmian w umowie spółki. Sytuacja komplikuje się jednak jeśli, kredytodawcą jest jednocześnie członek zarządu. W takiej sytuacji bowiem konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich wspólników na zawarcie umowy.

Stosowana uchwała udziałowców jest także niezbędna, gdy wysokość pożyczki przekroczy dwukrotnie kapitał zakładowy spółki. Jednocześnie w przeciwieństwie do dopłaty zwrotnej, pożyczka powinna zostać oprocentowana na warunkach rynkowych. W przypadku braku obowiązku zapłacenie odsetek otrzymana kwota traktowana jest jako przychód spółki.

Podsumowanie:
 • Kapitał zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to rezerwa finansowa, która ma być przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat materialnych.
 • Dopłata do kapitału zapasowego może uzupełnić spółkę w trudnej sytuacji finansowej, i choć może przyjąć formę obligatoryjną i przymusową, nie powiększa kapitału zakładowego.
 • Pożyczka udzielona przez wspólników jest jednym ze sposobów uzyskania środków finansowych, i podlega proporcjonalnemu podziałowi między udziałowców, ale jej wysokość nie wpływa na podwyższenie wartości posiadanych udziałów.
 • Dokonując dokapitalizacji spółki, w tym poprzez wniiesienie dopłat lub pożyczek, należy zachować rozsądek i przestrzegać ustalonych w uchwale wspólników zasad, by uniknąć niekorzystnych konsekwencji dla wszystkich zainteresowanych.

Najczęściej zadawane pytania

Czy pożyczka dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowana?

W przypadku pożyczek podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 0,5% wartości danej pożyczki. Wyjątek od tej reguły stanowi jednak pożyczka dla spółki. Podatek zostaje zniesiony na mocy art. 9 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego uzyskanego w wyniku spłaty odsetek.

Ile razy można nakładać obowiązek uiszczenia dopłaty na wspólników spółki?

Obowiązek dopłaty może zostać nałożony na wspólników wielokrotnie, aż do momentu osiągnięcia kwoty maksymalnej ustalonej w pierwotnej lub zmienionej umowie spółki. Wysokość poszczególnych wpłat oraz termin ich zapłaty jest ustalany z kolei na mocy uchwały wspólników.

Co powinno zostać zawarte w umowie pożyczki?

Każda pożyczka, której wysokość przekracza 1000 zł, wymaga sporządzenia formy pisemnej. Jednocześnie, gdy wspomniany wspólnik jest jedynym członkiem zarządu, konieczne jest przygotowanie dodatkowego potwierdzenia notarialnego. W dokumencie można przy tym zawrzeć informacje, dotyczące celu, na jaki pożyczka ma zostać przeznaczona. Zawarcie umowy musi zostać przy tym zatwierdzone podczas zgromadzenia wspólników, gdy pożyczkodawca jest jednocześnie członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatorem spółki.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Ikarius

Ikarius

Jako pracodawca, uważam, że artykuł na temat kapitału zapasowego jest bardzo ważny i przydatny. Dowiedziałem się, że kapitał zapasowy to rezerwa finansowa, która może być przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat materialnych poniesionych przez spółkę. Wadą dopłaty do kapitału jest jednak fakt, że nie powiększa ona kapitału zakładowego i nie wpływa na podwyższenie wartości posiadanych udziałów. Dlatego dopłaty muszą być dokładnie przemyślane zgodnie z celami, które mają być osiągnięte.
VK

VK

Zarówno dla osoby poszukującej pracy, jak i pracodawcy, artykuł na temat kapitału zapasowego w spółce z o.o. jest bardzo pomocny, ponieważ pozwala zrozumieć strukturę spółki oraz możliwości pozyskania dodatkowego kapitału w kryzysowych sytuacjach. Dowiedziałem się, że dopłata do kapitału to forma pomocy w przypadku problemów finansowych firmy, ale za to nie powiększa kapitału zakładowego, co trzeba wziąć pod uwagę podczas planowania inwestycji dla firmy.
Sprzataczka

Sprzataczka

Jestem osobą bezrobotną, ale ten artykuł był dla mnie bardzo interesujący. Dowiedziałem się, co to jest kapitał zapasowy i jakie funkcje pełni w spółce z o.o. Ważne jest też, że artykuł rozprawia o możliwości dopłaty do kapitału przez wspólników oraz o wymaganiach i procedurach, jakie muszą być spełnione. To cenne informacje dla potencjalnych inwestorów i osób poszukujących pracy w spółkach.
Mariuszek

Mariuszek

Bardzo ciekawy artykuł, który zwięźle przedstawia istotę kapitału zapasowego w spółce z o.o. oraz wady i zalety dopłaty do kapitału. Dobrze, że zarówno obowiązek założenia kapitału zapasowego, jak i zasady jego prowadzenia zależą od umowy spółki oraz uchwał zgromadzenia wspólników. Jest to ważne dla elastyczności i dostosowania do potrzeb konkretnej spółki.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.