Własna firma

Ukryty zysk, czyli każde świadczenie na rzecz udziałowca lub osoby z nim powiązanej

19 sierpnia 2022

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 14 głosów

14 głosów

9 komentarzy
Ukryty zysk, czyli każde świadczenie na rzecz udziałowca lub osoby z nim powiązanej
Ukryty zysk jest jedną z kategorii podatkowych, które wyróżnia estoński system opodatkowania. Termin ten rozumiany jest jako różnego rodzaju świadczenia, które dokonywane są z myślą o udziale w zyskach. Orientując się, czym tak naprawdę jest ukryty zysk, a także jak instytucja ta jest interpretowana przez system podatkowy, można w opłacalny sposób prowadzić finanse swojego przedsiębiorstwa. Wiele firm może skorzystać z przejścia na estoński CIT.

Z poniższego artykułu dowiesz się:

 • na czym polega CIT estoński;
 • kto ma prawo z niego korzystać;
 • czym w praktyce są ukryte zyski;
 • co obowiązujące regulacje mówią na temat świadczeń ze strony wspólnika na rzecz spółki;
 • jakie konsekwencje podatkowe dotykają ukrytych zysków.

Może zainteresuje Cię również temat odpowiedzialności w spółce z o.o.

CIT Estoński - na czym polega i dlaczego jest tak atrakcyjny?

Estoński CIT to określenie, które służy do opisania modelu opodatkowania wprowadzonego w XXI wieku przez Estończyków. Model ten jest wykorzystywany w stosunku do osób prawnych. Idea jednak narodziła się nieco wcześniej - w latach 70. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Uznaje się, że jest to sposób opodatkowania biznesu, który sprzyja inwestycjom, a potwierdza to szybkie tempo rozwoju gospodarczego w Estonii. 

PIT Estoński, którego zasady zostały poddane innowacjom w polskim systemie prawnym w 2022 roku to rozwiązanie bardzo atrakcyjne dla różnorodnych przedsiębiorstw. Sam proces dokonywania rozliczeń jest znacznie uproszczony. Nie istnieje obowiązek składania opłat cyklicznie. CIT należy zapłacić jedynie w momencie wypłacenia dywidendy. Brak jest też zaliczek dotyczących podatku - dzięki temu większa ilość środków pozostaje w bieżącym obrocie. Podatek od zysku regulowany zgodnie z zasadami estońskiego CIT-u sprzyja oszczędnościom i znacznie usprawnia płynność finansową osoby prawnej. 

Kto może skorzystać z estońskiego CIT-u?

Estoński CIT to korzystne rozwiązanie, na które decyduje się coraz większa ilość osób zaangażowany w działalność biznesową. Kto ma prawo do skorzystania z tego rodzaju rozliczeń podatkowych? Uprawnione do korzystania z estońskiego CIT-u są spółki akcyjne i spółki akcyjne proste, spółki z o.o., spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Coraz częściej tworzone jednoosobowe spółki z o.o., które często okazują się korzystnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, niestety nie mogą korzystać z tego rozwiązania, ponieważ wymagane jest docelowe zagwarantowanie co najmniej 3 miejsc pracy.

Szukasz pracy?

Automatyk UR

Hutchinson Polska

 • Żywiec
Dodana

Pomoc laboratoryjna

Dr Green Sp. z o.o.

 • Chrzanów
Dodana
Dodana

Magazynier

PROSEAT Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Laborant

Dr Green Sp. z o.o.

 • Chrzanów
Dodana

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące charakteru spółki. Wspólnikami mogą być bowiem jedynie osoby fizyczne. Spółka nie może też posiadać udziałów w innych przedsiębiorstwach. Pozwala się jednak na uczestnictwo wspólników w kilku osobach prawnych jednocześnie. Zasady dotyczą też funkcjonowania finansowego - przychody przynajmniej w 50% powinny pochodzić z działalności polegającej na świadczeniu usług lub produkcji rzeczy materialnych.

Czym są ukryte zyski?

Ukryte zyski to wynagrodzenie wspólnika będące zapłatą za usługi świadczone na rzecz spółki, która nie funkcjonuje w trybie estońskiego CIT-u. Czym są ukryte zyski w praktyce? Należą do nich przede wszystkim darowizny (w tym świadczenia niepieniężne na rzecz spółki), nadwyżki wartości danej transakcji czy dopłaty związane z łączeniem albo podziałem rozmaitych podmiotów. Szczególnym rodzajem są wydatki związane z wizerunkiem podatnika tzw. koszty reprezentacji. Przykłady to usługi gastronomiczne, zakup alkoholi czy żywności. Należy pamiętać, że tego rodzaju wydatków nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. 

Do ukrytych zysków zalicza się też kwotę kredytu, który podatnik udziela m.in wspólnikowi, akcjonariuszowi (jakie są inne uprawnienia akcjonariuszy?) lub podmiotowi, który jest z nim w jakiś sposób powiązany. Warto mieć świadomość tego, że katalog ukrytych zysków jest cały czas otwarty i z biegiem czasu ulega znacznym modyfikacjom. 

Video

Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki

Wspólnik ma prawo do świadczenia usług na rzecz spółki. Kwestia ta jest szczegółowo regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Analizując art. 176 należy zwrócić uwagę na to, że osoba posiadająca udziały w spółce może podlegać zobowiązaniu, które nakazuje jej dokonywanie niepieniężnych świadczeń w powtarzających się odstępach czasu. Zawarta umowa, która powołuje spółkę do istnienia, powinna uwzględniać tego rodzaju zobowiązania. Ważnym aspektem jest to, że osoba prawna w postaci spółki ma obowiązek wypłacania regularnego wynagrodzenia nawet w przypadku braku zysków. Uznaje się także klauzulę wskazującą, że wysokość wynagrodzenia powinna być niższa lub równa stawkom, które są przyjęte na rynku w danym czasie i miejscu. 

Odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca a PIT - wspólnik może też być zobowiązany do świadczeń materialnych w formie pożyczki. Jak wygląda kwestia odsetek i PIT-u w tej sytuacji? Uznaje się, że pożyczka uzyskana od osoby posiadającej udziały w spółce nie podlega opodatkowaniu związanemu z czynnościami cywilnoprawnymi. Wskazuje się, że tego rodzaju świadczenia dotyczy zwolnienie z konieczności zapłaty podatku. Pożyczka dla spółki podatek - czy nie istnieją żadne koszty związane z kredytem między wspólnikiem, a osobą prawną? Pożyczkodawca występujący w roli wierzyciela ma obowiązek uregulowania podatku, który zostanie naliczony od skapitalizowanych odsetek. 

Ukryty zysk - konsekwencje podatkowe

System estoński wprowadza pewne rozwiązania, które dotychczas nie były spotykane w polskim systemie podatkowym. Jednym z nich są właśnie ukryte zyski, które w początkowym okresie korzystania z tego systemu mogą stanowić pewne wyzwanie logistyczne. Ten sposób rozliczeń wprowadza m.in zasadę mówiącą o tym, że spółka ma obowiązek zapłaty podatku tylko wtedy, kiedy wypłaci wspólnikom zyski. W ostatecznym rozrachunku, ostateczna wysokość świadczenia, które należy uregulować, jest korzystna. Wynika to z tego, że jeżeli wspólnik wypłaca dywidendę, posiada opcję odliczenia pewnej części podatku spółki od 19% podatku dotykającego tej dywidendy.

W przypadku systemu estońskiego wiele indywidualnych działań wspólników wpływa na stan finansowy spółki. Postępowanie dotyczące udzielania pożyczek, wykonywania usług, a nawet śmierć wspólnika znacząco determinują także wysokość nakładanych podatków. Ukryte zyski wywierają duży wpływ na całe funkcjonowanie osoby prawnej, włączając w to kwestię nakładanych podatków. Dlatego decydując się na przejście na estoński CIT, należy dokładnie zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi tej kwestii. 

Podsumowanie:
 • CIT Estoński to model opodatkowania wprowadzony przez Estończyków, który korzystnie wpływa na inwestycje i szybki rozwój gospodarczy w Estonii.
 • Z estońskiego CIT-u mogą korzystać spółki akcyjne i spółki akcyjne proste, spółki z o.o., spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, ale nie jednoosobowe spółki z o.o. z mniej niż 3 miejscami pracy i inne osoby prawne.
 • Ukryte zyski to np. wynagrodzenie wspólnika za usługi na rzecz spółki nieobjęte estońskim CIT-em, darowizny, nadwyżki wartości transakcji, koszty reprezentacji, pożyczki udzielone przez udziałowca.
 • Wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki, ale powinny być uwzględnione w umowie spółki, a wynagrodzenie powinno być niższe niż standardowe stawki rynkowe.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są ukryte zyski?

Ukryte zyski to różnego rodzaju świadczenia, które wykonywane są w związku z prawem do udziału w zysku. Nie należy do nich podzielony zysk.

Dlaczego warto przejść na estoński CIT?

Jednym z głównych argumentów, które przemawiają za przejściem na estoński CIT jest brak konieczności regulowania podatku dochodowego jeżeli nie dokonuje się wypłaty dywidendy. Dzięki temu zwiększają się oszczędności spółki oraz jej płynność finansowa.

Gdzie szukać przepisów dotyczących świadczeń wspólnika na rzecz spółki?

Przepisy dotyczący świadczeń wspólnika na rzecz spółki są zawarte w Kodeksie spółek handlowych. W szczególności wart przeanalizowania jest art. 176.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

9 komentarzy

pr. Łukasz

pr. Łukasz

CIT Estoński stanowi interesujące rozwiązanie, które może ułatwić prowadzenie biznesu. Brak obowiązku składania opłat cyklicznie i zaliczek oraz możliwość zapłaty CIT tylko w momencie wypłacenia dywidendy, dają większą swobodę w zarządzaniu finansami. Jednakże należy pamiętać o odpowiednim rozliczaniu, aby uniknąć ukrytych zysków.
Dagi

Dagi

CIT Estoński może przysporzyć wielu korzyści dla przedsiębiorców, jednakże konieczne są jasne i przejrzyste zasady dotyczące rozliczania, aby uniknąć ukrytych zysków i nieuczciwej konkurencji.
Olek22

Olek22

CIT Estoński brzmi bardzo atrakcyjnie, ale niestety jest dostępny tylko dla określonych rodzajów spółek. Mimo to, mam nadzieję, że w przyszłości będzie to dostępne dla większej liczby przedsiębiorstw i będzie stanowiło ułatwienie w prowadzeniu biznesu.
Lizard

Lizard

CIT Estoński brzmi bardzo korzystnie, zwłaszcza jeśli chodzi o brak konieczności składania opłat cyklicznie i opłat zaliczkowych. Jest to z pewnością ułatwienie dla przedsiębiorców, jednakże dla mnie to niestety nie jest opcja dostępna ze względu na wymogi dotyczące charakteru spółki.
Kubas

Kubas

CIT Estoński to innowacyjne rozwiązanie, które daje przedsiębiorcom większą swobodę w zarządzaniu swoimi finansami. Bez obowiązku składania opłat cyklicznie oraz możliwość zapłaty CIT tylko w momencie wypłacenia dywidendy stanowią duże ułatwienie w prowadzeniu biznesu. Jednakże należy pamiętać o konieczności przejrzystego rozliczania, aby uniknąć ukrytych zysków.
Lady Pank

Lady Pank

CIT Estoński to ciekawe rozwiązanie, ale sądzę, że powinny być wprowadzone pewne ograniczenia dotyczące ukrytych zysków. Wymagane powinno być jasne i przejrzyste rozliczanie, aby uniknąć sytuacji, w których firmy zatajają swoje zyski.
Piotro

Piotro

CIT Estoński to interesujące rozwiązanie, jednakże ze względu na ograniczenia dotyczące charakteru spółki, wyklucza mnie z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczeń podatkowych. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to dostępne dla większej liczby przedsiębiorstw.
lokaj

lokaj

CIT Estoński brzmi bardzo interesująco, jednakże ograniczenia dotyczące charakteru spółki i wymaganie docelowego zagwarantowania co najmniej 3 miejsc pracy wykluczają mnie z korzystania z tego rodzaju rozwiązań. Z pewnością jest to bardzo atrakcyjna opcja dla przedsiębiorstw.
Leon

Leon

Estoński CIT to innowacyjne rozwiązanie w zakresie opodatkowania biznesu, które może przysporzyć duże korzyści przedsiębiorcom. Uproszczenie procesu rozliczeń oraz eliminacja opłat cyklicznych i zaliczek znacznie usprawniają działalność firmy i pozwalają na większe zaangażowanie środków finansowych w bieżący obrót. Większa swoboda w zarządzaniu finansami z pewnością przysporzy wielu pozytywnych efektów dla firmy.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka