Ekwiwalent za odzież i buty robocze nie zawsze możliwy

Ekwiwalent za odzież i buty robocze nie zawsze możliwy
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odzież i buty robocze. Jeżeli chce uwolnić się od tego obowiązku, może wypłacać pracownikom ekwiwalent. Warto jednak pamiętać, że nie będzie to możliwe w każdej sytuacji.

Ekwiwalent za odzież roboczą – czym jest i kto go otrzymuje?

W niektórych zakładach panują specyficzne warunki pracy, które uniemożliwiają pracownikowi korzystanie z jego własnej odzieży czy też butów roboczych. W takich przypadkach podmiot zatrudniający ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednią odzież ochronną. Warto zauważyć, że wynika to z przepisów bhp. Co więcej, przed takim obowiązkiem nie uchroni się pracodawca, który zatrudnia tylko jednego pracownika. Dzieje się tak dlatego, że realizacja tego wymogu zależy nie od ilości zatrudnianych osób, ale jest ściśle związana z warunkami, jakie panują na danym stanowisku pracy.

Do obowiązków pracodawcy należy sprawdzenie, czy:

 

  • korzystanie z odzieży i obuwia roboczego jest w ogóle konieczne,

  • odzież i obuwie robocze pracownika mogłyby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Zgodnie z art. 2377 §1 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający będzie zobowiązany dostarczyć zatrudnionemu odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach zawsze wówczas, gdy w zakładzie pracy panują specyficzne warunki i wymagania technologiczne, sanitarne lub też odzież i obuwie robocze pracownika mogłyby właśnie ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Odzież własna pracownika czy firmowa – co na to przepisy?

Każdy podmiot zatrudniający może ustalić takie stanowiska, na których dopuszczone zostanie używanie przez pracowników – za ich zgodą – własnej odzieży i obuwia roboczego. Z drugiej strony, jeżeli pracodawca sam będzie dostarczał zatrudnionym odzieży i obuwia, powinien fakt ten uregulować w przepisach wewnętrznych zakładu pracy. Mowa tu o prowadzeniu ewentualnych kart przydziału odzieży. Co więcej, warto pouczyć pracowników o tym, że wydawany asortyment jest traktowany jako mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub części wyliczenia się. Oznacza to bowiem, że osoby zatrudnione ponoszą za przyznaną im odzież i buty robocze odpowiedzialność materialną.

Nowe czy używane? Jakie ubranie robocze musi zapewnić pracodawca

Pracodawca, który zdecydował się dostarczać pracownikom odzieży i obuwia roboczego, powinien pamiętać, że nie musi zapewniać fabrycznie nowych rzeczy. Wyjątkiem w tym względzie jest bielizna, zaś pozostała odzież czy obuwie mogą być używane. Ważne jest jednak, aby przed wręczeniem ich pracownikowi zostały wyczyszczone lub poddane odkażeniu. Dodatkowo muszą spełniać wymagania Polskich Norm. Jeżeli odzież takich nie spełnia, to podmiot zatrudniający nie powinien pracownika dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

Ekwiwalent za własną odzież roboczą – kiedy przysługuje?

Z przepisów wynika, że tylko w niektórych przypadkach pracodawca jest zobowiązany swoim pracownikom zapewnić odzież i obuwie robocze. Zdecydowana część podmiotów zatrudniających woli się od tego obowiązku uwolnić, wypłacając zatrudnionym ekwiwalent na zakup odzieży

Trzeba jednak podkreślić, że – zgodnie z art. 2377 § 2 Kodeksu pracy – pracodawca, kiedy chce wypłacać taki ekwiwalent za odzież, powinien ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego. Taka, co ważne, nie musi już spełniać wymogów Polskich Norm, ale powinna zachować swoje funkcje użytkowe. Jak więc wspominano, przeniesienie ciężaru zakupu takich przedmiotów na pracownika jest związane z wypłatą mu ekwiwalentu pieniężnego za odzież roboczą. Jego wysokość powinna odzwierciedlać aktualne ceny. W praktyce najczęściej pracodawcy orientują się, jaki wydatek musi ponieść pracownik.

Co z praniem odzieży roboczej?

Jeżeli pracownik samodzielnie dba o swój strój pracowniczy, to również należy mu się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Wysokość tego powinna odpowiadać wydatkom, jakie ponosi osoba zatrudniona na pranie odzieży. Warto przy tym zauważyć, że ekwiwalent może być pomniejszony za ewentualne dni, w których pracownik nie świadczył pracy z uwagi na chorobę. Co więcej, przepisy nie określają szczegółowo jego górnej wysokości i dlatego w praktyce przyjmuje się, że kwestia ta powinna zostać uregulowana w przepisach wewnątrzzakładowych. Najprościej jest wówczas, gdy zatrudniony korzysta z pralni, w takim przypadku pracodawca może przyjąć cenę prania jako podstawę do określenia wysokości ekwiwalentu.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy należy się ekwiwalent za odzież roboczą?

Zgodnie z art. 2377 § 2 Kodeksu pracodawca może wypłacać pracownikowi ekwiwalent za odzież, jeśli dopuszcza używanie przez niego własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego warunki użytkowe.

Ile wynosi ekwiwalent za odzież roboczą?

Taki ekwiwalent nie ma stałej wysokości, gdyż zależy ona od rodzaju odzieży roboczej i jej wartości. To do pracodawcy należy określenie wysokości wydatku, jaki ponosi w związku z kupnem odzieży roboczej pracownik i na tej podstawie określenie odpowiedniej wysokości ekwiwalentu.

Czy można otrzymywać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

Można otrzymywać od pracodawcy ekwiwalent za koszty poniesione w związku z utrzymaniem odzieży i obuwia roboczego w czystości. Wysokość takiego ekwiwalentu za pranie określana jest na podstawie ustaleń z pracownikiem, który podanie pracodawcy informacje, jakie ponosi wydatki w tym zakresie.
Oceń ten wpis
Ekwiwalent za odzież i buty robocze nie zawsze możliwy
Ocena: 4.6, liczba głosów: 8

Opinie

gość
2021-01-12, 05:51
U nas w Intermarche Tomasz Boski nie płaci już od 8 lat żadnemu pracownikowi ekwiwalentu za pranie odzieży liczy każdą złotówke a jeżdzi mutiwanem z 2000 roku
Hoorey
2019-12-05, 10:22
Każda praca niesie za sobą szereg nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, więc taka odzież ochronna to na wielu stanowiskach niezbędne minimum podobnie jak kaski ochronne czy inne rzeczy.
Lajda1
2019-05-13, 17:14
Ustawa o ochronie pracy w swojej podstawowej definicji wymaga, aby taki działający model istniał lub musiał zostać utworzony.
Jeśli przeważa ludzki klimat pracy, ocena ryzyka dla aspektu stresu psychicznego w miejscu pracy najprawdopodobniej doprowadzi do pozytywnego wyniku.
Roleks
2019-05-02, 14:06
Jest przydział zgodnie z przepisami w każdej pracy. Nawet w pracy biurowej przysługują środki czystości jakie dostają pracownicy. W innych zawodach jest inaczej.
Domino
2019-04-18, 17:44
Niezwykle ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z zagrożeń, brać odpowiedzialność i chronić się nawzajem, aby zwiększyć poziom ochrony pracy i satysfakcji w miejscu pracy.
Marek Kolczyński rts
2019-04-16, 15:45
Niektóre zagrożenia zawodowe, takie jak urazy, hałas, narażenie na czynniki rakotwórcze, cząstki unoszące się w powietrzu i zagrożenia ergonomiczne stanowią znaczną część obciążeń związanych z chorobami przewlekłymi.
gość
2019-03-30, 17:32
Spoko, to tak jak w przypadku zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej oraz odpowiedniej temperatury w miejscu pracy i np. ocieplenia, wody czyt innych dodatków koniecznych.
Kaja
2019-03-26, 11:33
U nas w pracy (korporacja) dają raz w roku ręczniki i mydła. W naszym przypadku dajemy to na ośrodek pomocy dla bezdomnych. W przypadku pracy fizycznej wiem, że to zupełnie inna bajka.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.