Twoje wsparcie w rekrutacji

Ekwiwalent za odzież i buty robocze nie zawsze możliwy

Ekwiwalent za odzież i buty robocze nie zawsze możliwy
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić swoim pracownikom odzież i buty robocze. Jeżeli chce uwolnić się od tego obowiązku, może wypłacać pracownikom ekwiwalent. Warto jednak pamiętać, że nie będzie to możliwe w każdej sytuacji.

Ekwiwalent za odzież roboczą - czym jest i kto go otrzymuje?

W niektórych zakładach pracy panują specyficzne warunki pracy, które uniemożliwiają pracownikowi korzystanie z jego własnej odzieży czy też butów roboczych. W takich przypadkach podmiot zatrudniający ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom odpowiednią odzież ochronną. Warto zauważyć, że wynika to z przepisów bhp. Co więcej, przed takim obowiązkiem nie uchroni się pracodawca, który zatrudnia tylko jednego pracownika. Dzieje się tak dlatego, że realizacja tego wymogu zależy nie od ilości zatrudnianych osób, ale jest ściśle związana z warunkami, jakie panują na danym stanowisku pracy. Zgodnie z przepisami, to pracodawca musi stwierdzić, czy:

  • korzystanie z odzieży i obuwia roboczego jest w ogóle konieczne,

  • odzież i obuwie robocze pracownika mogłyby ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu w trakcie wykonywania czynności służbowych.

Zgodnie z art. 2377 § 1 Kodeksu pracy podmiot zatrudniający będzie zobowiązany dostarczyć zatrudnionemu odzieży i obuwia roboczego, spełniającego wymagania określone w Polskich Normach zawsze wówczas, gdy w zakładzie pracy panują specyficzne warunki i wymagania technologiczne, sanitarne lub też odzież i obuwie robocze pracownika mogłyby właśnie ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu w trakcie wykonywania czynności służbowych.

 

"Odzież własna pracownika, czy firmowa - co na to przepisy?

Każdy podmiot zatrudniający może ustalić takie stanowiska, na których dopuszczone zostanie używanie przez pracowników  - za ich zgodą - własnej odzieży i obuwia roboczego. Z drugiej strony, jeżeli pracodawca sam będzie dostarczał zatrudnionym odzieży i obuwia, powinien fakt ten uregulować w przepisach wewnętrznych zakładu pracy. Mowa tu o prowadzeniu ewentualnych kart przydziału. Co więcej, warto pouczyć pracowników o tym, że wydawany asortyment jest traktowany jako mienie powierzone im z obowiązkiem zwrotu lub części wyliczenia się. Oznacza to bowiem, że osoby zatrudnione ponoszą za przyznaną im odzież i buty robocze odpowiedzialność materialną.

 

Nowe czy używane - jakie ubranie robocze musi zapewnić pracodawca?

Pracodawca, który zdecydował się dostarczać pracownikom odzieży i obuwia roboczego powinien pamiętać, że nie musi zapewniać fabrycznie nowych rzeczy. Wyjątkiem w tym względzie jest bielizna, zaś pozostała odzież czy obuwie może być używana. Ważne jest jednak, aby ? przed wręczeniem jej pracownikowi ? została ona wyczyszczona lub poddana odkażeniu. Dodatkowo musi spełniać wymagania Polskich Norm. Jeżeli takich nie spełnia, to podmiot zatrudniający nie powinien pracownika dopuścić do wykonywania obowiązków służbowych.

To Cię powinno też zainteresować: Przepisy bhp - praktyczne zastosowanie

 

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży - kiedy przysługuje pracownikowi?

Z przepisów wynika, że tylko w niektórych przypadkach pracodawca jest zobowiązany swoim pracownikom zapewnić odzież i obuwie robocze. Zdecydowana część podmiotów zatrudniających woli się od tego obowiązku uwolnić wypłacając zatrudnionym ekwiwalent na zakup odzieży. Trzeba jednak podkreślić, że - zgodnie z art. 2377 § 2 Kodeksu pracy - pracodawca powinien ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego. Taka, co ważne, nie musi już spełniać wymogów Polskich Norm, ale powinna zachować swoje funkcje użytkowe. Jak więc wspominano, przeniesienie ciężaru zakupu odzieży i butów na pracownika jest związane z wypłatą mu ekwiwalentu pieniężnego. Wysokość takiego powinna odzwierciedlać aktualne ceny. W praktyce najczęściej pracodawcy orientują się, jaki wydatek musi ponieść pracownik.

 

Co z praniem odzieży roboczej?

Jeżeli pracownik samodzielnie dba o swój strój roboczy, to również należy mu się ekwiwalent. Wysokość tego powinna odpowiadać wydatkom, jakie ponosi osoba zatrudniona na pranie odzieży. Warto przy tym zauważyć, że ekwiwalent może być pomniejszony za ewentualne dni, w których pracownik nie świadczył pracy z uwagi na chorobę. Co więcej, przepisy nie określają szczegółowo jego górnej wysokości i dlatego w praktyce przyjmuje się, że kwestia ta powinna zostać uregulowana w przepisach wewnątrzzakładowych. Najprościej jest wówczas, gdy zatrudniony korzysta z pralni ? w takim przypadku pracodawca może przyjąć cenę prania jako podstawę do określenia wysokości ekwiwalentu.

Oceń ten wpis
Ekwiwalent za odzież i buty robocze nie zawsze możliwy
Ocena: 4.6, liczba głosów: 8

Zobacz inne porady

Opinie

Lajda1
2019-05-13, 17:14
Ustawa o ochronie pracy w swojej podstawowej definicji wymaga, aby taki działający model istniał lub musiał zostać utworzony.
Jeśli przeważa ludzki klimat pracy, ocena ryzyka dla aspektu stresu psychicznego w miejscu pracy najprawdopodobniej doprowadzi do pozytywnego wyniku.
Roleks
2019-05-02, 14:06
Jest przydział zgodnie z przepisami w każdej pracy. Nawet w pracy biurowej przysługują środki czystości jakie dostają pracownicy. W innych zawodach jest inaczej.
Domino
2019-04-18, 17:44
Niezwykle ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z zagrożeń, brać odpowiedzialność i chronić się nawzajem, aby zwiększyć poziom ochrony pracy i satysfakcji w miejscu pracy.
Marek Kolczyński rts
2019-04-16, 15:45
Niektóre zagrożenia zawodowe, takie jak urazy, hałas, narażenie na czynniki rakotwórcze, cząstki unoszące się w powietrzu i zagrożenia ergonomiczne stanowią znaczną część obciążeń związanych z chorobami przewlekłymi.
gość
2019-03-30, 17:32
Spoko, to tak jak w przypadku zapewnienia pracownikom odzieży ochronnej oraz odpowiedniej temperatury w miejscu pracy i np. ocieplenia, wody czyt innych dodatków koniecznych.
Kaja
2019-03-26, 11:33
U nas w pracy (korporacja) dają raz w roku ręczniki i mydła. W naszym przypadku dajemy to na ośrodek pomocy dla bezdomnych. W przypadku pracy fizycznej wiem, że to zupełnie inna bajka.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.