Pracownik - prawa i obowiązki

Szef nakłada karę pieniężną

3 lutego 2023

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 21 głosów

21 głosów

4 komentarze

Szef nakłada karę pieniężną
Każdy pracodawca może ustalić przepisy związane z organizacją czasu pracy i porządkiem. Na pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonych reguł mogą zostać nałożone kary porządkowe, z których finansowa jest najdotkliwszą. Część pracodawców ma jednak problem z wyliczeniem ich wartości.

Zakład pracy to przestrzeń, w której pracownik jest zobowiązany przestrzegać szeregu przepisów związanych zarówno z organizacją, jak i porządkiem w czasie pracy. Niedostosowanie się do reguł panujących w firmie może mieć poważne konsekwencje. Dzieje się tak dlatego, że prawo dopuszcza możliwość nałożenia na niesfornego pracownika między innymi kary porządkowej. Katalog kar porządkowych pracodawcy znajdą w art. 108 Kodeksu pracy, zaś procedurę wymierzania takiej w art. od 109 do 113 Kodeksu pracy. W praktyce najczęściej problem stanowi wyliczenie wartości kary pieniężnej. Jak zrobić to w sposób poprawy i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami?

 

Trzy rodzaje kar

Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy wyróżnić należy trzy rodzaje kar porządkowych. Mowa o upomnieniu, naganie i karze pieniężnej. Z punktu widzenia pracodawców istotnym jest, że nie mogą oni wprowadzać dodatkowych kar w przepisach zakładowych. Dzieje się tak dlatego, że katalog kar określony w Kodeksie pracy ma charakter zamknięty. Co więcej, nie za wszystkie przewinienia można na pracownika nałożyć karę pieniężną. Jest to możliwe tylko w takich przypadkach, gdy zatrudniony:

Szukasz pracy?

Handlowiec IT

Incom Group S.A.

  • Bielsko-Biała
Dodana

KIEROWNIK UTRZYMANIA RUCHU (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Iłowa
Dodana

Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Straż Miejska m. st. Warszawy

  • Warszawa
Dodana
Polecana

Fizjoterapeuta

HolisMed Olszowy Łukasz

  • Nisko
Dodana
Polecana
Dodana
  • nie przestrzega przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych,

  • opuścił zakład pracy bez usprawiedliwienia,

  • stawił się do firmy w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie godzin pracy.

Zgodnie z art. 108 § 3 Kodeksu pracy ?kara pieniężna za jedno wykroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt. 1-3? (czyli potrąceniach realizowanych na mocy tytułów wykonawczych). Wszelkie wpływy, które pracodawca uzyska nakładając na swojego podwładnego karę pieniężną są przy tym przeznaczane na poprawę warunków bhp w zakładzie pracy.

 

Zasady nakładania kary

Istnieje kilka zasad, którymi powinien kierować się pracodawca nakładając za wykroczenia karę pieniężną na pracownika. Przede wszystkim nie może być ona zastosowana po upływie 2 tygodni od chwili, gdy podmiot zatrudniający powziął informację o naruszeniu przez pracownika przepisów i jednocześnie po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Co więcej, pracodawca jest zobowiązany nałożyć karę dopiero po uprzednim wysłuchaniu pracownika. To może mieć formę ustną lub pisemną w zależności od tego, jak ustalą zainteresowane strony. Pracodawca musi jednak pamiętać o wytycznych zawartych w art. 109 § 3 Kodeksu pracy. Otóż, jeżeli z powodu nieobecności w zakładzie pracy zatrudniony nie może być wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, zaś rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy?.

 

Jak obliczyć karę?

Jak wspominano powyżej, wysokość kary porządkowej za jedno wykroczenie czy za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności w pracy nie może przekraczać jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy [?] przy obliczaniu maksymalnej wysokości kary pieniężnej należy zastosować zasady, które obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Tak wyliczoną karę porządkową można nałożyć na pracownika i potrącić z najbliższego wypłacanego mu wynagrodzenia. Pracodawca powinien przy tym pamiętać, że o zastosowanej karze jest zobowiązany poinformować swojego podwładnego na piśmie i to wskazując zarówno rodzaj, jak i datę dopuszczenia się przez pracownika naruszenia (zgodnie z art. 110 Kodeksu pracy).

Poza karą pieniążną w niektórych przypadkach pracodawca może nałożyć na pracownika inny rodzaj kary. Szczegóły w artykule: Jaka kara dla pracownika?

To może Cię również zainteresować

Kara porządkowa - szef karze podwładnego

Podziel się

4 komentarze

Omnibus

Omnibus

Pracodawcy płacą pensje i zapewniają bezpieczne miejsce pracy, podczas gdy pracownicy wykonują swoją pracę i uczą się tego, co muszą wiedzieć, aby pracować bezpiecznie i efektywnie. Dlatego znając to wie się czy to jest zgodne z regulaminem.
Wilhelm

Wilhelm

Sporo jest przykładów jak to robią w innych firmach. Najważniejsze by bazowane to było na przepisach przecież zawsze się można od tego skutecznie odwołać.
prac. Dariusz

prac. Dariusz

Szef nakłada karę pieniężną. Ma takie prawo. Musi ją uzasadnić na piśmie. Z kolei pracownik może odwołać się też od tej decyzji pisemnie jeśli uważa, że niesłusznie taką karę dostał.
Bałgan

Bałgan

Takie działania muszą być ściśle określone, pokazane na jakiej podstawie taki pracodawca dał kare pieniężną. Nie może on przecież sobie z kosmosu wymyślić karę i stawkę.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.

Dbamy o Twoją prywatność

Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe, które za zgodą Użytkownika są przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, co może wiązać się również z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika. Pliki cookies przetwarzane przez Aplikuj.pl Paweł Strykowski, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem: ul. Legionów 26/28, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5471567654, REGON: 070776507, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, jak również na potrzeby analizy zachowań Użytkownika w Serwisie, personalizacji prezentowanych Użytkownikowi treści oraz reklam, zapewnienia działania funkcji mediów społecznościowych oraz do zarządzania Serwisem. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, jak również dostęp do panelu zarządzania ustawieniami cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez akceptację wykorzystania plików cookies (art. 6 (1)(a) RODO).

Zgoda udzielona poprzez wybór opcji "Wyrażam zgodę" oznacza akceptację wszystkich wykorzystywanych w Serwisie plików cookies. Zgoda Użytkownika może być w każdym momencie zmieniona poprzez kliknięcie w link umieszczony w Polityce Prywatności.

Użytkownikom przysługują następujące prawa: prawo do żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym przysługujących Użytkownikowi praw, można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

Dostosowuję swój wybór

Dokonaj szczegółowego wyboru poniższych ustawień, aby zapisać indywidualne ustawienia prywatności. Więcej szczegółowych informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookies niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną Zawsze aktywne
Narzędzia statystyczne i marketingowe Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Facebook Piksel (remarketing)
Narzędzie analityczne HotJar Statystyka