Własna firma

Spółka z o.o. non profit - czym jest i kiedy warto ją założyć?

6 kwietnia 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 10 głosów

10 głosów

5 komentarzy
Spółka z o.o. non profit - czym jest i kiedy warto ją założyć?
Motywem, który zgodnie z klasyczną ekonomią skłania uczestników rynku do określonych działań, jest zysk finansowy. Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że wszystkie działania powinny być podejmowane z myślą o zarobku. Ważnym elementem współczesnego społeczeństwa jest także obszar określany jako tzw. ekonomia społeczna. Do grona organizacji, które realizują zadania charakterystyczne dla ekonomii społecznej, zalicza się między innymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit.

Zgodnie z tym podejściem zakłada się, że celem działalności podmiotów biznesowych może być również realizacja celów istotnych z punktu widzenia społecznego – rozumie się przez to np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedzi na następujące pytania:

 • non profit spółka z o.o. – co to jest? Kiedy warto zdecydować się na jej utworzenie?
 • jakie są różnice między sp. z o.o. non profit a zwykłą spółką z o.o.?
 • czy sp. z o.o. oznacza to samo co organizacja pożytku publicznego?
 • z o.o. non profit a podatki – o czym należy pamiętać?
 • jaki jest koszt utworzenia sp. z o.o. non profit?

Spółka z o.o. non profit to nie jedyna forma działalności społecznej. Oprócz niej warto zwrócić uwagę np. na wolontariat studencki. Więcej informacji na temat tego zagadnienia znajdziesz w tekście: Na czym polega wolontariat studencki?

Czym jest spółka z o.o. non profit?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit to taki podmiot, w przypadku którego osiąganie zysków jest elementem istotnym, ale nie najważniejszym. Oprócz celów stricte komercyjnych, kluczowe jest także realizowanie założeń ważnych z punktu widzenia funkcjonowania nowoczesnego, solidarnego społeczeństwa.

Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą sp. z o.o. non profit oraz fundacja non profit to określenia odnoszące się do tego samego podmiotu. Tymczasem, fundacja to zupełnie odrębny podmiot, którego funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167).

Co oznacza termin „non profit”? Określenie „non profit” może sugerować, że opisywany podmiot w ogóle nie uwzględnia kwestii finansowych w prowadzonej działalności. Jest to jednak opinia nieco przesadzona. O ile takie organizacje non profit jak np. fundacje rzeczywiście nie poświęcają niemal żadnej uwagi kwestii zysków, to sp. z o.o. non profit stara się w pewnym stopniu osiągnąć równowagę pomiędzy dochodowością a działalność prospołeczną.

Video

Szukasz pracy?

Murarz

Hard Plast

 • 4 000-4 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Elektromechanik

Firma ART Sp.zo.o Sp.k

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kierownik Działu Magazynu

Global Pets Food sp. z o.o.

 • Jarocin
Dodana

Monter wew. instalacji wod.-kan. CO

Hard Plast

 • 4 000-4 500 zł / mc
 • Tychy
Dodana

Operator maszyn- operator obrabiarek

PPHU ROCH ZBIGNIEW ROKITA

 • Tarnowskie Góry
Dodana
Aplikuj bez CV

W jakim celu można założyć spółkę z o.o. non profit?

Spółka non profit to podmiot, który można utworzyć w celu prowadzenia takich aktywności jak na przykład:

 • działalność oświatowa, naukowa i techniczna,
 • promowanie sportu, rekreacji oraz szeroko pojętej kultury fizycznej,
 • ochrona lokalnego i krajowego środowiska naturalnego,
 • działalność o profilu dobroczynnym,
 • tworzenie i wspieranie fundacji społecznych,

oraz wiele innych.

Jakie są różnice pomiędzy spółką z o.o. non profit a zwykłą spółką z o.o.?

Sp. z o.o. non profit oraz „tradycyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, których funkcjonowanie reguluje ustawa z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych. Oznacza to, że prowadzenie sp. z o.o. non profit wymaga spełnienia szeregu wymogów tak jak w przypadku typowego przedsiębiorstwa. Przykładowo, etapem końcowym w obydwu wariantach jest uzyskanie wpisu do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością non profit, podobnie jak firmy, musi posiadać Numer Identyfikacji Podatkowej oraz REGON.

Taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że między tymi podmiotami nie ma żadnych różnic. Wręcz przeciwnie: po spełnieniu pewnych wymogów sp. z o.o. non profit może prowadzić uproszczoną ewidencję księgową (zwykłe sp. z o.o. są zobligowane do pełnych ksiąg rachunkowych). Co więcej, w spółce z o.o. non profit nie jest możliwe dokonanie podziału zysku między wspólników.

Czy spółka z o.o. może być organizacją pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) to kategoria bardziej obszerna niż sp. z o.o. non profit. Sp. z o.o. non profit może uzyskać status OPP. W tym celu musi ona spełnić szereg kryteriów. Przykładowe z nich przedstawiono poniżej:

 • niekaralność członków zarządu (w tym w szczególności z tytułu przestępstwa skarbowego),
 • nadrzędny charakter aktywności prospołecznych w stosunku do działalności komercyjnej (zarobkowej),
 • brak możliwości m.in. pożyczania środków pracownikom, członkom zarządu itd. Zapis zakazujący takiego działania musi znaleźć się np. w statucie sp. z o.o. non profit.

Co ciekawe, posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego oznacza także liczne korzyści podatkowe. Tego typu podmiot jest zwolniony od takich zobowiązań publicznoprawnych jak między innymi: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), opłaty sądowe i skarbowe oraz podatek dochodowy CIT.

Kiedy opłaca się założyć spółkę z o.o. non profit?

Założenie sp. z o.o. non profit to dobre rozwiązanie, jeśli czujesz potrzebę pomocy np. osobom wykluczonym społecznie (np. defaworyzowanym z powodu niepełnosprawności). Ponadto, sp. z o.o. non profit to rozwiązanie, które daje większe szanse na uzyskanie pomocy ze środków publicznych.

Wiele możliwości daje także przekształcenie sp. z o.o. non profit we wspomnianą już OPP. Oprócz korzyści podatkowych OPP ma prawo do użytkowania – na preferencyjnych zasadach – nieruchomości będących własnością jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa, a także do nieodpłatnej reklamy w telewizji.

Video

Spółka z o.o. non profit — jaka forma opodatkowania?

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku sp. z o.o., także spółka z o.o. non profit podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT.

Co ciekawe, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego CIT. W jakich sytuacjach takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Zgodnie z przepisami, możliwe jest to wówczas, gdy wszystkimi wspólnikami sp. z o.o. non profit są organizacje realizujące cele społeczne.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. non profit?

Jeśli chodzi o aspekt kosztowy, to w celu założenia sp. z o.o. non profit niezbędne jest poniesienie kosztów z tytułu utworzenia spółki. Zazwyczaj koszt, jaki należy ponieść wobec notariusza, to nie więcej niż kilkaset złotych. Oprócz tego konieczne są wydatki z tytułu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (ok. 600 złotych).

Skorzystanie z usług notariusza jest obligatoryjne, ponieważ wzorzec umowy odpowiedni dla spółek z o.o. non profit nie jest dostępny w systemie online S24.

Podsumowanie:
 • Spółka z o.o. non profit to podmiot, który oprócz celów komercyjnych, stawia na działalność prospołeczną.
 • Różnica między sp. z o.o. non profit a zwykłą spółką z o.o. polega m.in. na uproszczonej ewidencji księgowej i braku możliwości podziału zysku między wspólników.
 • Spółka z o.o. non profit może uzyskać status organizacji pożytku publicznego, co niesie za sobą liczne korzyści podatkowe.
 • Zakładanie sp. z o.o. non profit opłaca się w przypadku potrzeby pomocy osobom wykluczonym społecznie i daje większe szanse na uzyskanie pomocy ze środków publicznych.

Najczęściej zadawane pytania

Non profit spółka z o.o. – co to jest? Kiedy warto zdecydować się na jej utworzenie?

Spółka z o.o. non profit to podmiot, którego celem działania – oprócz kreowania zysku – jest także realizacja celów prospołecznych. Warto utworzyć tego typu podmiot w przypadku działalności naukowej, badawczej, oświatowej itd.

Jakie są różnice między sp. z o.o. non profit a zwykłą spółką z o.o.?

W odróżnieniu od zwyczajnej sp. z o.o. spółka non profit jest nastawiona przede wszystkim na realizację celów społecznych. Ponadto, w sp. non profit nie jest możliwe dokonywanie podziału zysków między wspólnikami. Sp. z o.o. może – pod pewnymi warunkami – uzyskać zwolnienie od podatku CIT oraz obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Czy sp. z o.o. oznacza to samo co organizacja pożytku publicznego?

Nie – pojęcie organizacji pożytku publicznego jest szersze znaczeniowo. Z drugiej strony, sp. z o.o. non profit może stać się organizacją pożytku publicznego.

Sp. z o.o. non profit a podatki – o czym należy pamiętać?

Sp. z o.o. non profit to podatnik CIT. Zwolnienie z CIT jest możliwe w przypadku, gdy wszyscy wspólnicy to organizacje o prospołecznych charakterze. Sp. z o.o. non profit, która uzyska status OPP, jest zwolniona także m.in. z podatku od nieruchomości.

Jaki jest koszt utworzenia sp. z o.o. non profit?

Koszt utworzenia sp. z o.o. non profit obejmuje wydatek 600 zł w celu uzyskania wpisu do KRS oraz kilkaset złotych z tytułu opłaty notarialnej.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

Lam

Lam

Jaka jest podstawa prawna do prowadzenia uproszczonej księgowości w do z oo non profit? Jakie warunki trzeba spełnić?
Noriah

Noriah

Jako pracodawca uważam, że spółka z o.o. non profit to świetna forma działalności, która pozwala na pomaganie innym i jednocześnie osiąganie zysków. Warto zainwestować w taką firmę.
Sebastian

Sebastian

Myślę, że spółka z o.o. non profit to ciekawa opcja dla osób, które chcą łączyć swoje umiejętności z pomaganiem innym. Warto zwrócić uwagę na takie firmy przy poszukiwaniu pracy.
Luiza

Luiza

Cieszę się, że istnieją takie organizacje jak spółki z o.o. non profit, które pomagają tym, którzy potrzebują wsparcia. Może kiedyś sama podejmę pracę w takiej spółce.
Ela

Ela

Myślę, że spółka z o.o. non profit jest świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą pomagać innym, ale jednocześnie chcą mieć pewną stabilność finansową. Jest to dobry sposób na łączenie działalności charytatywnej z biznesową.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.