Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

Zwolnienie przedmiotowe z VAT

3 marca 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 9 głosów

9 głosów

6 komentarzy
Zwolnienie przedmiotowe z VAT
Zwolnienie od obowiązku rejestracji jako podatnik VAT to temat rzeka. W polskim prawie wyróżnia się zwolnienie przedmiotowe oraz zwolnienie podmiotowe. W poniższym artykule odpowiadamy, które podmioty gospodarcze i na jakich zasadach mają prawo do zwolnienia przedmiotowego z VAT. Zapraszamy do lektury.

Zobacz też: Co można odliczyć od podatku w firmie? 10 pomysłów na koszty firmowe 

Czym jest zwolnienie przedmiotowe z VAT?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przychodów ze sprzedaży. W przepisach wyróżnia się dwa typy zwolnień:

 • zwolnienie przedmiotowe,
 • zwolnienie podmiotowe. 

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z VAT-u, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Zwolnienie podmiotowe z VAT jest dedykowane przedsiębiorcom, którzy osiągnęli przychód z tytułu sprzedaży w wysokości nie większej niż 200 000 zł. Z kolei zwolnienie przedmiotowe dotyczy rodzaju wykonywanej działalności. Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, gdy świadczy określony rodzaj usług wyszczególniony w ustawie o podatku VAT. 

Polscy przedsiębiorcy muszą znać wiele pojęć prawnych, ponieważ liczba obowiązków nakładanych na nich przez ustawodawcę jest duża. Dla właścicieli firm terminy takie jak split paymentjednolity plik kontrolny czy biała lista VAT nie mogą stanowić tajemnicy.

Jakie produkty i usługi podlegają zwolnieniu?

Zwolnienie przedmiotowe z VAT przysługuje bez względu na wysokość obrotów uzyskiwanych przez danego przedsiębiorcę. Jedynym kryterium jest sprzedaż usług bądź świadczenie towarów wyszczególnionych w artykule 43 ust. 1 ustawy o podatku VAT. 

Zwolnienie przedmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom, którzy: 

 • Świadczą usługi medyczne. Zgodnie z zapisami ustawy od podatku VAT zwolnione są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Tym samym ze zwolnienia z VAT mogą skorzystać lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki i położne, osoby wykonujące zawód medyczny oraz psychologowie. 
 • Świadczą usługi edukacyjne. Podmioty, które świadczą usługi w zakresie edukacji oraz wychowania są objęte zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT. Warto zaznaczyć, że prawo do zwolnienia przedmiotowego z VAT mają także osoby prawne zakładające niepubliczne placówki edukacyjne. W art. 43 ust. 1 ustawy o VAT czytamy, że zwolnieniem przedmiotowym z VAT objęte są:

"usługi świadczone przez:

Szukasz pracy?

Operator CNC

Timing Sp. z o.o.

 • Holandia
Dodana

Pracownik produkcji - Ślusarz

REDOR Sp. z o.o.

 • Bielsko-Biała
Dodana

Kasjer w sklepie kosmetycznym - Józefów

Work&Profit sp. z o.o.

 • Józefów
Dodana

Magazynier

HR WORK FORCE

 • Sulechów
Dodana

Operator wózka widłowego Heftruck

Timing Sp. z o.o.

 • Holandia
Dodana

- jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,

- uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze, w zakresie kształcenia,

- usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli;

- usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29".

 • Świadczą usługi finansowe. W myśl art. 43 ustawy o podatku VAT pod pojęciem usług finansowych rozumie się usługi takie jak:

- zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,

- ubezpieczeniowe,

- w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji,

- udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Video

Czy aby korzystać ze zwolnienia przedmiotowego należy dokonać zgłoszenia?

Czy do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z VAT konieczne jest przesłanie do urzędu skarbowego wypełnionego formularza VAT-R? Okazuje się, że nie ma takiego obowiązku. Istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia, jednak zależy to wyłącznie od woli danego przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego nie muszą również prowadzić ewidencji na potrzeby VAT, co jest dla nich sporym ułatwieniem. 

Zasady rozliczania sprzedaży mieszanej

Sprzedaż mieszana ma miejsce wtedy, gdy dany podmiot gospodarczy jednocześnie sprzedaje towary bądź świadczy usługi opodatkowane podatkiem VAT oraz realizuje czynności zwolnione z VAT przedmiotowo. 

Gdy jest to sprzedaż opodatkowana, podatnik musi wystawiać faktury VAT oraz naliczać odpowiednią wysokość podatku należnego. Z kolei, gdy w grę wchodzą czynności przedmiotowo zwolnione z VAT, wówczas konieczne jest wystawienie faktury ze stawką 0% VAT i umieszczenie na niej podstawy prawnej zwolnienia. 

Warto wiedzieć o tym, że gdy podatnik rozpocznie sprzedaż mieszaną, powinien poinformować o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. W tym celu składa się wniosek o ustalenie szacunkowej proporcji, którą zastosuje się do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z prowadzoną działalnością. 

We wniosku o ustalenie proporcji należy zamieścić informację na temat rodzaju działalności prowadzonej przez dany podmiot a także o dokonywaniu sprzedaży mieszanej i proponowanym sposobie rozliczania kosztów. 

Video

Zwolnienie przedmiotowe z VAT a informacja o zwolnieniu na fakturze 

Gdy faktura jest wystawiana przez przedsiębiorcę zwolnionego z VAT przedmiotowo, powinna się na niej znaleźć informacja na temat podstawy prawnej zwolnienia. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest świadczenie usług finansowych i ubezpieczeniowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, pkt 37–41 - w tym przypadku podawanie podstawy prawnej nie jest konieczne. 

Podsumowanie:
 • Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem VAT przychodów ze sprzedaży, gdy spełnią określone warunki.
 • Zwolnienie przedmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi medyczne, usługi edukacyjne oraz usługi finansowe, zgodnie z ustawą o podatku VAT.
 • Przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego nie muszą dokonywać zgłoszenia na urząd skarbowy ani prowadzić ewidencji na potrzeby VAT.
 • W przypadku sprzedaży mieszanej, podatnik musi poinformować naczelnika urzędu skarbowego i złożyć wniosek o ustalenie proporcji, która zostanie zastosowana do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z prowadzoną działalnością.

Najczęściej zadawane pytania

Komu przysługuje zwolnienie przedmiotowe z VAT?

Zwolnienie przedmiotowe z VAT przysługuje przedsiębiorcom, którzy świadczą usługi medyczne, finansowe lub edukacyjne.

Czy aby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego trzeba składać wniosek?

Nie. Prawo do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z VAT przysługuje z mocy prawa.

Czy informacja o zwolnieniu przedmiotowym z VAT musi znajdować się na fakturze?

Tak. Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego z VAT muszą umieścić informację o podstawie prawnej zwolnienia. Zasada ta nie dotyczy podmiotów świadczących usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

6 komentarzy

Jojo

Jojo

Właśnie chciałem rozpocząć sprzedaż mieszana i ten artykuł okazał się w sam raz dla mnie. Wiedziałem, że muszę zawiadomić urząd skarbowy o rozpoczęciu takiej sprzedaży, ale nie wiedziałem jak to zrobić. Teraz już wiem, dzięki informacjom zawartym w artykule.
Kinga

Kinga

Bardzo interesujące, że zwolnienie przedmiotowe obejmuje nie tylko usługi medyczne, ale także edukacyjne. Może to stanowić zachętę do założenia własnej szkoły, co na pewno wygeneruje nowe miejsca pracy.
Artykuł bardzo czytelny

Artykuł bardzo czytelny

Artykuł bardzo czytelny
Irena

Irena

Zwolnienie z podatku VAT wydaje się być niezwykle korzystne dla przedsiębiorców. Jednak my, jako osoby bezrobotne, nie możemy skorzystać z tego zwolnienia. Mam nadzieję, że w przyszłości pojawią się rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie kosztów dla startupów i początkujących przedsiębiorców.
zeus

zeus

Nie mam pojęcia o podatkach, ale artykuł wcale nie był trudny do zrozumienia. Teraz wiem, czym jest zwolnienie przedmiotowe i co obejmuje. W końcu ktoś w prosty sposób wyjaśnił mi, jakie usługi i produkty są zwolnione z VAT-u.
eeee

eeee

Bardzo wartościowy artykuł dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć nadmiernych kosztów związanych z podatkiem VAT. Cieszę się, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, zgłaszanie tego do urzędu byłoby uciążliwe.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.