Hipoteka przymusowa. Kiedy, jak i dlaczego?

Hipoteka przymusowa. Kiedy, jak i dlaczego?
Nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi czy próba odzyskania należności na drodze sądowej nie zawsze wystarczają do odzyskania należności. Przedsiębiorcy mogą jednak zabezpieczyć swoje interesy przez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużnika.

Zarówno osoby fizyczne, jak i firmy najczęściej dysponują określonym majątkiem. W skład tego wchodzić mogą rzeczy ruchome (np. samochód), jak i nieruchomości (ziemia, budynki). Hipotekę przymusową ustanowić można na nieruchomościach.

Dlaczego osoby prowadzące działalność gospodarczą i posiadające wierzytelności powinny pomyśleć o zabezpieczeniu w postaci hipoteki przymusowej? Gdyż w ten sposób, jeżeli dłużnik będzie chciał sprzedać nieruchomość, otrzymają swoją należność. W praktyce ustanowienie hipoteki przymusowej sprawia, że przedsiębiorca może być pewien, że odzyska swoje pieniądze.

Czym jest hipoteka przymusowa?

Zgodnie z prawem przez pojęcie „hipoteka przymusowa” należy rozumieć rodzaj zabezpieczenia wierzyciela na nieruchomości dłużnika. Zabezpieczenie to jest o tyle cenne, że nieruchomości są najczęściej najbardziej wartościowym elementem majątku, jaki posiada przedsiębiorca. Ponadto dłużnik nie musi być właścicielem całej nieruchomości – wystarczy, że jest jej współwłaścicielem.

Zabezpieczenia wierzytelności można dokonać na wszystkich nieruchomościach należących do dłużnika. Jest to możliwe zgodnie z polskim prawem, jak podaje art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Przymusowa hipoteka według prawa„Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa)”Art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

Z wnioskiem do komornika sądowego

Jeżeli przedsiębiorca chce prowadzić egzekucję z tego składnika majątkowego dłużnika, najłatwiejszą drogą będzie złożenie stosownego wniosku wraz z tytułem wykonawczym do wybranej kancelarii komorniczej. We wniosku należy wskazać, jako sposób prowadzenia egzekucji, nieruchomości należące do dłużnika. Jeżeli przedsiębiorca ma informacje na temat numeru księgi wieczystej, może takie podać. Jeżeli nie ma, wystarczy, że wskaże, że komornik ma zająć nieruchomości należące do dłużnika.

Zajęcie nieruchomości przez komornika wiąże się z wpisaniem do księgi wieczystej nieruchomości stosownej wzmianki. Dzięki temu przedsiębiorca ma pewność, że – nawet przy sprzedaży nieruchomości – otrzyma swoje pieniądze. Zajęcie nieruchomości to również pierwszy krok do tego, by prowadzić egzekucję z nieruchomości należących do dłużnika (kolejnymi są dokonanie opisu i oszacowania i wyznaczenie terminu licytacji).

Hipoteka przymusowa a ZUS

Nie tylko firmy i osoby prywatne mogą postarać się o zabezpieczenie wierzytelności poprzez przymusową hipotekę. Ustanowić ją może także ZUS wobec przedsiębiorców będących jego dłużnikami. Jeżeli dany płatnik zalega ze składkami, ZUS może wnioskować o nałożenie hipoteki na wszystkie nieruchomości przedsiębiorcy i to bez względu na to, jak wysoka jest należności za składki. Reguluje to art. 26 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. 

Uwaga!Zgodnie z prawem ZUS może objąć hipoteką nieruchomości przedsiębiorcy, nawet jeśli stanowią one współwłasność, np. małżonka/małżonki. Wówczas hipoteką przymusową obarczony jest wspólny majątek małżonków, nawet gdy tylko jedno z nich prowadzi działalność gospodarczą.

Wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej

W sytuacji, gdy po nałożeniu tego zabezpieczenia majątkowego przez organy państwowe dłużnik uregulował swoje zobowiązania wobec Skarbu Państwa, powinien on złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki przymusowej z ksiąg wieczystych. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • przekazać przez organ podatkowy dokument poświadczający brak zadłużenia do sądu.
  • samodzielnie złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych do sądu – w tym przypadku warto pamiętać, że to właściciel nieruchomości składający ów wniosek ponosi wszystkie koszty związane z wykreśleniem hipoteki.

Po otrzymaniu i zatwierdzeniu takiego dokumentu sąd usuwa zapis dotyczący danej nieruchomości z ksiąg wieczystych i na tym temat się kończy. Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki przymusowej dostępny jest w internecie jako formularz KW-WPIS i należy go wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Nie tylko osoby fizyczne

Zajęcie nieruchomości nie dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Oznacza to, że przedsiębiorca może żądać zajęcia nieruchomości należących do firmy. Wówczas droga postępowania jest taka sama – konieczne jest złożenie stosownego wniosku do komornika sądowego. Warto przy tym zauważyć, że przedsiębiorca wcale nie musi dążyć do licytacji zajętej przez komornika nieruchomości. Bardzo często zdarza się, że już pierwsze pismo wysłane o dłużnika z kancelarii komorniczej działa na dłużnika motywująco.

 

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polega przymusowa hipoteka?

Hipoteka przymusowa to forma zabezpieczenia należności wierzyciela poprzez objęcie hipoteką nieruchomości należących do dłużnika. Ustanowienie takiej hipoteki odbywa się z tytułu wykonawczego wskutek sądowego postępowania egzekucyjnego, co oznacza, że może nastąpić bez zgody dłużnika.

Na co można nałożyć hipotekę przymusową?

Hipoteka przymusowa może zostać nałożona na wszystkie nieruchomości dłużnika, nawet jeśli jest on jedynie ich współwłaścicielem. Wierzyciel może wnioskować o takie zabezpieczenie zarówno wobec dłużnika - osoby prywatnej, jak i osoby prawnej (przedsiębiorstwa).
Oceń ten wpis
Hipoteka przymusowa. Kiedy, jak i dlaczego?
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Patryk
2019-12-11, 09:54
Hipoteka przymusowa to zawsze coś jest. Banki też siedzą nam na hipotece dopóki nie spłacimy całości kredytu, tak więc podobnie jest w egzekucji długów.
Górny Tadeusz
2019-05-25, 18:05
Co znaczy hipoteka wiem. Wziąłem mieszkanie na kredyt i mieszkanie zapisane jest w hipotece. Nie wiedziałem, co to jest hipoteka przymusowa. Teraz wiem.
Połonina
2019-05-03, 14:27
Dobrze napisane nie wiedziałem co to dopóki nie przeczytałem tego artykułu. Teraz wszystko jest dla mnie czytelne i nie zdziwię się w przyszłości na czym to polega.
Relik2
2019-04-19, 09:23
Na ten temat także mało co wiedziałem. Oczywiście dobrze poszerzać wiedzę. Różne przecież w życiu stwarzają się sytuacje. Lepiej wcześniej coś na ten temat wiedzieć.
Wojtek Sobczak
2019-04-02, 16:25
Ciekawy opis takiej hipoteki. Pomyśleć, że wiele przepisów ma tyle lat i są dalej aktualne a wiele nie działających dobrze nie potrafią rządzący dobrze zmienić czy wprowadzić zmiany.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.