Własna firma

Pomoc de minimis - kto może skorzystać oraz jakie są limity?

23 września 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 7 głosów

7 głosów

5 komentarzy
Pomoc de minimis - kto może skorzystać oraz jakie są limity?
Każdego roku przedsiębiorcy poszukują różnego rodzaju wsparcia finansowego, dzięki któremu będą mogli utrzymać oraz doinwestować swoje przedsięwzięcia. Jedną z możliwości jest tzw. pomoc de minimis, którą udziela się małym i średnim podmiotom gospodarczym. Kto przekazuje pieniądze, na jakich zasadach, dla kogo konkretnie zarezerwowane jest to wsparcie? Między innymi na te i wiele innych istotnych pytań związanych z tym tematem odpowiadamy w poniższym artykule!

Zobacz także artykuł: Skutki koronawirusa a wsparcie przedsiębiorców - rządowy pakiet dotyczący tarczy antykryzysowej 

Pomoc de minimis – kto może skorzystać oraz jakie są limity?

Właściciele firm działających w naszym kraju robią wszystko, aby ich biznes był jak najbardziej rentowny, a miejsca pracy nie zostały zagrożone, szczególnie w ostatnim okresie, w którym wszelkie plany pokrzyżował koronawirus. Wielu przedsiębiorców skorzystało w takich okolicznościach z rozwiązań tarczy antykryzysowej, ale warto zauważyć, że na wsparcie ze strony państwa można liczyć niezależnie od pandemii COVID-19. O czym dokładnie mowa? 

Pomoc de minimis – czym jest?

De minimis to pomoc publiczna udzielana przez państwo małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej. Zgodnie z łacińską maksymą “de minimis non curat lex” - “prawo nie troszczy się o drobiazgi”. W tym kontekście trzeba bowiem wiedzieć, że Unia Europejska nie wyraża zgody na finansowanie prywatnych firm ze środków publicznych, ponieważ mogłoby to godzić w podstawowe zasady konkurencji. Jeśli mowa jednak o de minimis, wsparcie jest na tyle niewielkie, że zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, państwa członkowskie mogą samodzielnie decydować o tym, w jakiej formie i wysokości pomogą poszczególnym podmiotom. 

Video

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Jakie są formy pomocy de minimis?

Pomoc de minimis przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od woli państwa, jak i potrzeb przedsiębiorców, którzy ją otrzymują. Ogólnie rzecz ujmując, wsparcie to zawsze oznacza dotację ze środków UE, ale może mieć postać m.in. dofinansowania inwestycji, szkoleń, zwolnienia podatkowego, umorzenia odsetek ZUS albo rozłożenia zobowiązań na raty, gwarancji kredytowej, pożyczek lub kredytów preferencyjnych (w tym tzw. gwarancja de minimis) czy jednorazowej amortyzacji środka trwałego. 

Kto może otrzymać pomoc de minimis?

Tego typu wsparcie ze strony państwa udzielane jest jednemu przedsiębiorstwu. Należy przez to rozumieć wszelkie jednostki gospodarcze kontrolowane przez ten sam podmiot czy też powiązane ze sobą w jeden w wykazanych w Rozporządzeniu Komisji UE nr 1407/2013 sposób. Pomoc de minimis wyszukiwarka SUDOP - System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej okazuje się niezwykle pomocny. Przedsiębiorcy mogą za pośrednictwem tego narzędzia m.in. kontrolować wszelkie limity, jego źródła itp. 

Kto nie może otrzymać pomoc de minimis?

Istnieje grono podmiotów, którym z różnych względów nie przysługuje pomoc de minimis. Przede wszystkim wsparcie to nie może służyć do ratowania firmy przed bankructwem, dlatego wykluczone są tutaj podmioty, które znalazły się w kiepskiej kondycji finansowej. Ponadto, pomocy de minimis nie mogą otrzymać przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze akwakultury i rybołówstwa; przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej; przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów. Warto dodać, że pomocy nie otrzymają także firmy, które zajmują się wywozem towarów do państw trzecich lub państw członkowskich.  

W jaki sposób obliczyć wartość pomocy de minimis?

Przepisy jasno określają maksymalną wysokość wsparcia, jakie może otrzymać jeden przedsiębiorca. Ma to znaczenie w przypadku wielu okoliczności, w tym wystąpienia takich elementów jak opłata produktowa i wiele innych. Na przestrzeni 3 lat podmiot gospodarczy ma prawo otrzymania do 100 000 euro brutto (firmy z sektora drogowego transportu towarów) lub 200 000 euro brutto (pozostałe firmy). W pierwszym przypadku jednym z ograniczeń jest to, że nie można udzielić pomocy de minimis na zakup pojazdów do transportu drogowego. Ponadto, jeśli podmioty świadczą usługi zintegrowane, a więc takie, w których transport drogowy jest wyłącznie jedną ze świadczonych przez nie usług, dopuszcza się limit pomocowy do 200 000 euro brutto. 

Video

Kilka wskazówek dotyczących ubiegania się o pomoc de minimis

Sytuacja gospodarcza, w tym trudne warunki panujące na rynku pracy, sprawiają, że przedsiębiorstwa szukają środków na dalszy rozwój. Pomoc de minimis 2020 czy w 2021 roku jest przyznawana według wykazanych już w tekście limitów wyłącznie na wniosek samego zainteresowanego podmiotu. Przy staraniach o wsparcie należy brać pod uwagę wysokość uzyskanej już pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzednich latach, jeśli oczywiście dotyczy to pomocy de minimis. Oprócz wniosku przedsiębiorca powinien dostarczyć organowi, który udziela pomocy dokumenty potwierdzające uzyskanie środków finansowych, w tym oświadczenie z wykazem konkretnych kwot.  Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem: “Prace interwencyjne - a co to takiego?”.  

Podsumowanie:
  • Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców, która nie musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej.
  • Wsparcie to może przybierać różne formy, takie jak dotacje, gwarancje kredytowe czy umorzenia odsetek ZUS.
  • Przedsiębiorcy funkcjonujący w sektorze akwakultury i rybołówstwa czy zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych nie mogą otrzymać pomocy de minimis.
  • Maksymalna wartość pomocy, jaką może otrzymać jedno przedsiębiorstwo na przestrzeni trzech lat to 100 000 euro brutto dla firm z sektora drogowego transportu towarów i 200 000 euro brutto dla pozostałych firm.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest pomoc de minimis?

To wsparcie ze strony państwa, tzn. pomoc publiczna, która z uwagi na niewielką kwotę nie musi być zgłoszona do Komisji Europejskiej. Pomoc de minimis jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw w celu ich rozwoju.

Jakie są limity przy pomocy de minimis?

Przy pomocy de minimis bierze się pod uwagę wsparcie otrzymane w ciągu 3 lat podatkowych. Maksymalna kwota wynosi 200 000 euro brutto, z wyjątkiem firm z sektora transportu drogowego, dla których limit to 100 000 euro.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

Pablo

Pablo

Pomoc de minimis to szansa dla firm na otrzymanie wsparcia, ale trzeba pamiętać, że istnieje limit maksymalnej wartości pomocy, jakiej można udzielić w ciągu trzech lat. Warto z tego skorzystać, ale trzeba umiejętnie zarządzać budżetem.
2019b

2019b

Cieszę się, że państwo udziela pomocy małym i średnim przedsiębiorcom. Jednocześnie jest to przygnębiające, że z powodu pandemii wiele firm boryka się z problemami finansowymi i potrzebuje wsparcia.
Księgowa

Księgowa

Bardzo ciekawy artykuł, wyjaśniający, czym jest pomoc de minimis i kto może z niej skorzystać. Dla osób, które poszukują pracy w sektorze małych i średnich firm, jest to wartościowa wiedza.
Hubert

Hubert

Pomoc de minimis to świetna opcja dla małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają wsparcia na dalszy rozwój. Cieszę się, że państwo oferuje takie rozwiązania, co pozytywnie wpływa na kondycję wielu firm.
Katarina

Katarina

Nowe firmy powstające często mają dofinansowanie. Staranie się o takie środki jest normalne. Sam kiedyś z tego korzystałem i było w porządku.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.