Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy

Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy
Urząd pracy to instytucja publiczna, której zadaniem jest badanie i analiza sytuacji panującej na rynku pracy, a także – to instytucja udzielająca informacji i wsparcia osobom poszukującym pracy. W jaki sposób urząd pracy pomaga w walce z bezrobociem?

Do zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy należy:

 • pośrednictwo pracy – polega w szczególności na udzielaniu pomocy bezrobotnym oraz poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego do posiadanych kwalifikacji zatrudnienia, udzielaniu pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników dysponujących odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi;
 • poradnictwo zawodowe – polega na organizowaniu warsztatów, podczas których doradca zawodowy przedstawia informację na temat usług oraz instrumentów rynku pracy, a przede wszystkim udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu, zgodnego z predyspozycjami bezrobotnego bądź poszukującego pracy;
 • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy – pomoc udzielana w formie: szkoleń z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w formie warsztatów, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych;
 • organizacja szkoleń – szkolenia organizowane są w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych bądź innych kwalifikacji, które zwiększą szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W celu zobrazowania działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie posłużymy się informacją udostępnioną na stronie internetowej tutejszego urzędu o aktualnej sytuacji panującej na cieszyńskim rynku pracy.

Z informacji wynika, że na dzień 30 listopada 2014 liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie wynosiła 6745 osób – o 4 osoby mniej niż w miesiącu poprzednim. W tutejszym urzędzie od 1 do 30 listopada 2014 zarejestrowało się łącznie 896 osób – dla porównania w październiku 2014 roku liczba ta wynosiła 1068, a więc o 172 osoby więcej – w tym:

 • 469 kobiet
 • 492 mieszkańców wsi
 • 322 osób do 25 roku życia
 • 285 osoby długotrwale bezrobotne
 • 167 osób zarejestrowanych w urzędzie po raz pierwszy
 • 153 osób pozostających do tej pory bez jakiegokolwiek zatrudnienia
 • 186 osób z prawem do zasiłku
 • 194 osób bez kwalifikacji zawodowych
 • 128 osób powyżej 50 roku życia
 • 34 osób niepełnosprawnych
 • 43 osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • 20 osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia

W listopadzie wyłączono z ewidencji 900 osób – tj. o 180 osób mniej niż przed miesiącem – w tym:

 • 474 osób podjęło pracę
 • 236 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy
 • 5 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy
 • 70 osób rozpoczęło szkolenie
 • 28 osób rozpoczęło staż
 • 43 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego
 • 22 osoby nabyły prawa emerytalne, rentowe lub przedemerytalne
 • 22 osoby wyłączono z innych powodów np. pobyt w zakładzie karnym, podjęcie nauki, ukończenie 60/65 lat

W porównaniu do listopada 2013 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie zmniejszyła się o 984 osoby.

Szczegółowe informacje dotyczące rynku pracy znajdują się na stronie internetowej urzędu: http://www.pup.cieszyn.pl/strona/43

Oceń ten wpis
Sytuacja panująca na lokalnym rynku pracy
Ocena: 0, liczba głosów: 0

Opinie

Bielszczanin
2019-12-06, 05:13
Gdanik masz rację. Jest inna sytuacja obecnie. Bezrobocie spadło do poziomu najniższego od czasu transformacji ustrojowej przed 30 laty. Aktualnie w grudniu 2019 wynosi 5.1%. Powiatowe Urzędy Pracy co jest ich celem, fajnie jest opisane w tym artykule.
Gdanik
2019-05-26, 18:51
Dane podane w artykule nieaktualne, bo bezrobocie spadło bardzo w ostatnich latach. Sytuacja aktualnie się poprawia, bo coraz więcej jest ofert związanych z pracą.
Dinozator
2019-05-07, 13:29
Sytuację każdy zna gdy aplikuje na dane oferty, widzi na co dzień jakie są ogłoszenia i że np. nic z tego nie wynika gdy chodzi na rozmowy, bo np. firmy sa bardzo słabe lub warunki złe.
koala
2019-04-09, 14:59
W każdym urzędzie początkiem roku takie informacje sa przekazywane w gablocie lub na ich stronie internetowej. Na tym przykładzie widać, że to czytelne i pozwala się dobrze obeznać w temacie.
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.