Zarobki

Umowa kupna sprzedaży samochodu: pobierz wzór 2021 - co powinna zawierać i na co zwrócić uwagę?

6 listopada 2022

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

5 komentarzy
Umowa kupna sprzedaży samochodu: pobierz wzór 2021 - co powinna zawierać i na co zwrócić uwagę?
Każda transakcja polegająca na sprzedaży pojazdu powinna być poprzedzona sporządzeniem stosownej umowy, w której obie strony określają najważniejsze warunki. Niestety nie każdy, kto sprzedaje lub nabywa samochód zdaje sobie sprawę z tego, jakie informacje powinny znaleźć się w tego typu dokumencie. Czy istnieją ogólnie przyjęte wzory umów kupna sprzedaży samochodu? Zachęcamy do lektury naszego artykułu, w którym dokładnie wyjaśniamy te kwestie.

Większość z nas choć raz w życiu sprzedawała lub kupowała samochód do celów prywatnych lub pojazd służbowy. Nic więc dziwnego w tym, że umowa sprzedaży samochodu to jeden z najpopularniejszych typów, z jakimi można się spotkać. Warto ją spisać, aby zabezpieczyć się się na przyszłość przed potencjalnymi problemami.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu - forma prawna przejścia własności samochodu

Zawarcie umowy jest oczywiście dobrowolne, ale z reguły strony decydują się na ten krok ze względów praktycznych. Przepisy polskiego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, nie regulują dokładnie, czym jest umowa kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego ani co powinna zawierać. Przyjmuje się jednak, że posiada ona ten sam charakter co zwykła umowa sprzedaży, a więc powinna posiadać formę pisemną dla celów dowodowych. Umowa sporządzona na piśmie jest przy tym nie tylko swoistym potwierdzeniem przeniesienia własności samochodu, ale także może przydać się jako dowód księgowy, dzięki któremu będzie można odpowiednio zaksięgować tego rodzaju transakcję.

Video

Umowa kupna-sprzedaży samochodu, gdy jest współwłaściciel czy dwóch nabywców?

Co w przypadku, gdy samochód posiada kilku właścicieli lub nabywa go więcej niż jedna osoba? Umowa kupna-sprzedaży samochodu współwłaściciel - jak się wtedy zachować?

W takiej sytuacji umowa kupna-sprzedaży maszyny musi zawierać dane wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcji, czyli przede wszystkim ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania czy zameldowania, numery dowodów osobistych, numery PESEL. Jeśli stroną jest przedsiębiorca niezbędne będzie podanie także Numeru Identyfikacji Podatkowej. Bardzo często zdarza się bowiem tak, że samochód jest nabywany przez właściciela firmy i przekazany później jako dodatek pracowniczy, chyba że pracownik używa do celów zawodowych swojego prywatnego pojazdu.

Szukasz pracy?
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana
Dodana

Chcesz uniknąć kłopotów? Sprawdź, komu sprzedajesz

Umowa kupna-sprzedaży na firmę posiada dokładnie te same elementy, co umowa między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności oraz oczywiście odpowiednie oznaczenie konkretnego podmiotu gospodarczego (NIP, REGON). Przed sprzedażą warto dokładnie sprawdzić drugą ze stron, w szczególności jego zdolność finansową, a także zweryfikować tożsamość. W tym celu należy dokładnie spisać w umowie dane z dowodu osobistego, a po dokonaniu sprzedaży warto natychmiast zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji.

przekazanie kluczy a wszystkie formalnosci sprzedaży samochodu

Umowa kupna-sprzedaży samochodu formy: bez rękojmi i w ratach a darowizna

Często stosowanym rozwiązaniem jest sprzedaż samochodu z płatnością ratalną, co należy oczywiście dokładnie opisać w umowie i wyznaczyć nabywcy harmonogram spłat. Zdarza się także, że pojazd jest oddawany w ramach umowy darowizny, która ma zupełnie inny charakter niż umowa sprzedaży. W przypadku darowania samochodu strony powinny zgłosić ten fakt we właściwym urzędzie skarbowym. Czy można sprzedaż pojazd bez rękojmi, a więc odpowiedzialności sprzedającego za wady fizyczne i prawne? Tak, ale rękojmia znika wyłącznie wtedy, gdy kupujący o tych wadach wiedział lub mógł się dowiedzieć, a mimo to zdecydował się na zakup. Roszczenia z tytułu rękojmi będzie wówczas bezzasadne.

Umowa kupna-sprzedaży: co w niej musi być zawarte?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu 2021 musi zawierać podstawowe oraz dodatkowe elementy. Do tych pierwszych, oprócz oznaczenia stron, należy określenie marki i modelu, roku produkcji, numer VIN, numer rejestracyjny, numer silnika, przebieg rzeczywisty, kolor, pojemność silnika. W dokumencie można umieścić ponadto informacje o ogólnym stanie pojazdu, w tym ważny jest stan drogomierza, wskazać na wszelkie ubytki, a także wyposażenie.

wszystkie formalności umowy kupna sprzedaży

Przed zakupem koniecznie sprawdź numer VIN - poznaj historię auta przed zakupem!

Jedną z najważniejszych kwestii przed zakupem pojazdu jest sprawdzenie jego numeru VIN. Aby to zrobić, wystarczy posiadać numer rejestracyjny, numer VIN, a także datę pierwszej rejestracji. Za pomocą weryfikacji VIN jesteśmy w stanie prześledzić rzeczywistą historię samochodu. Najlepiej zrobić to za darmo na stronie www.gov.pl.

Kwota transakcji - ustalenia umownej kwoty a podatek od transakcji i tak płaci się od wartości rynkowej sprawnego pojazdu, a nie zawsze od kwoty na umowie

Cena samochodu widniejąca na umowie nie zawsze jest podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnej. W praktyce znaczenie przy obliczaniu daniny ma wartość rynkowa pojazdu, nawet jeśli znacząco przewyższa ona kwotę zakupu. Podatek dotyczy z reguły transakcji zawieranych między podmiotami, które nie zajmują się zawodowo działalnością handlową.

Video

Odpowiedzialność za wady oraz data i podpisy

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wszelkie wady prawne czy fizyczne, szczególnie za te, o których wiedział w momencie podpisywania umowy. Kupujący może w takich sytuacjach żądać naprawy samochodu na koszt drugiej ze stron, obniżenia ceny lub nawet zwrotu pieniędzy. Najważniejszym elementem umowy sprzedaży jest dokładna data jej zawarcia, która ma później znaczenie na płaszczyźnie podatkowej i ubezpieczeniowej oraz podpisy obu stron.

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas transakcji

Przede wszystkim powinno się dokładnie sprawdzić dane obu stron, czy wpisano prawidłową cenę, a także zgodność opisanego stanu technicznego z rzeczywistością. Ponadto, umowa powinna być sporządzona w dwóch kopiach, każda z nich jest wówczas oryginałem. Najlepszym rozwiązaniem jest również dołączenie do umowy załączników w postaci raportu z badań technicznych, a także dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

zakup samochodu o czym musisz pamiętać?

Informację o niewykonaniu jazdy próbnej przed zawarciem umowy

Dodatkową informacją zamieszczoną w umowie może być ta dotycząca tego, czy kupujący odbył jazdę próbną przed sfinalizowaniem transakcji. Warto dodać ten punkt szczególnie wtedy, gdy sprzedawca się na nią nie zgodził, co może działać później na jego niekorzyść w przypadku wykrycia przez nabywcę wad fizycznych pojazdu i roszczenia z tytułu rękojmi.

Video

Wzory umów przydatne przy transakcjach w wersji edytowalnej

Umowa kupna-sprzedaży samochodu PDF czy DOC - jaki format pliku wybrać przy poszukiwaniu wzoru takiego dokumentu? Z całą pewnością lepsza będzie forma edytowalna, dzięki czemu w zaledwie kilka minut można wpisać niezbędne dane i w tak prosty sposób sporządzić pełnoprawną umowę. Należy jednak pamiętać o wspomnianych już wcześniej podstawowych elementach każdej umowy oraz możliwościach, jakie obu stronom dają przepisy o swobodzie kształtowania umów.

Standardowa umowa kupna sprzedaży samochodu  DOC

W sieci dostępnych jest wiele wzorów standardowej umowy kupna-sprzedaży samochodu. Tak naprawdę nie ma jednej ogólnie przyjętej postaci i strony mogą dowolnie kształtować zapisy takiej umowy. Wszystko to musi odbyć się oczywiście za zgodą obu stron i w zgodzie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. Jeśli strony dojdą do wniosku, że należy zmienić niektóre zapisy umowy już po jej podpisaniu, zawsze można sporządzić stosowne aneksy.

 

Umowie kupna-sprzedaży samochodu bez ubezpieczenia - postępowanie

Jedną z kluczowych kwestii jest także ubezpieczenie auta. Nigdy nie możemy być pewni, czy nam lub naszemu pracownikowi nie przydarzy się wypadek. Strony mogą, lecz nie muszą regulować kwestii ubezpieczenia przy podpisywaniu umowy. Jeśli tak się nie stanie, sprzedawca powinien w ciągu 14 dni poinformować o transakcji ubezpieczyciela, u którego posiada polisę OC.

Podsumowanie:
  • Umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna posiadać formę pisemną dla celów dowodowych oraz zawierać podstawowe informacje o pojeździe, takie jak marka, model, numer VIN, numer rejestracyjny, numer silnika, przebieg rzeczywisty, kolor, pojemność silnika.
  • W przypadku sprzedaży samochodu przez firmę, należy dokładnie zweryfikować drugą ze stron pod względem zdolności finansowej, a także spisać w umowie dane z dowodu osobistego i zaksięgować transakcję odpowiednio.
  • Sprawdzenie numeru VIN pojazdu jest ważnym elementem przed zakupem samochodu, ponieważ pozwala na poznanie rzeczywistej historii pojazdu.
  • Podatek od transakcji dotyczy wartości rynkowej pojazdu, a nie umownej kwoty na umowie, a odpowiedzialność za wady samochodu leży po stronie sprzedającego.

Najczęściej zadawane pytania

Jak napisać własną umowę kupna pojazdu?

Identyfikacja kupującego, sprzedającego i powodu zawarcia umowy. Podaj kupujących i adresy. Podaj opis pojazdu. Upewnij się, że wszystkie informacje są dokładne. Podaj datę sprzedaży i cenę zakupu.

Zakup samochodu z wadami co należy wiedzieć?

W przypadku kupna samochodu z wadami bardzo istotne jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich kroków prawnych. W pierwszej kolejności konieczna będzie ocena stanu prawnego oraz skompletowanie niezbędnych dowodów. W oparciu o te informacje, możliwe będzie dobranie odpowiednich środków prawnych.

Jaka jest najbezpieczniejsza metoda płatności przy sprzedaży samochodu?

Gotówka jest nadal najbezpieczniejszą i najbardziej preferowaną formą płatności przy sprzedaży samochodu, zwłaszcza za rozsądną kwotę. Pamiętaj, aby sprawdzić autentyczność i odliczyć pieniądze w obecności kupującego samochód. Jeśli pozwalają na to warunki, pozwól kupującemu zapłacić w Twoim banku.

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

5 komentarzy

Andrzej Brachaczek

Andrzej Brachaczek

Bardzo ważne informacje dla przedsiębiorców, którzy chcą nabyć samochód dla swojego pracownika lub przekazać go jako dodatek. Bez wątpienia warto dokładnie zapoznać się z zasadami zawierania umów kupna-sprzedaży oraz sprawdzić tożsamość i historię pojazdu przed dokonaniem transakcji.
Supermen

Supermen

Uważam, że artykuł jest bardzo pomocny dla każdego, kto chce kupić lub sprzedać samochód i potrzebuje wskazówek dotyczących umowy kupna-sprzedaży. Autor dokładnie opisuje wszystkie niezbędne elementy umowy oraz podaje przykłady, jakie konsekwencje może mieć zawarcie umowy bez dokładnego jej przemyślenia.
Stefan

Stefan

Bardzo ciekawy artykuł. Przeczytałem go z zainteresowaniem pomimo tego, że osobiście nie mam na razie samochodu. Mam jednak świadomość, że w przyszłości zachował będę już wiedzę jak postąpić w przypadku kupna lub sprzedaży auta.
Donald

Donald

Ciekawy artykuł, ale wciąż mam wątpliwości co do tego, jak powinienem dokładnie sporządzić umowę kupna-sprzedaży samochodu. Mam nadzieję, że pomimo braku regulacji w polskim prawie, artykuł pomoże mi w uniknięciu nieporozumień przy transakcji.
Lenny

Lenny

Wszystkie informacje mają znaczenie. Sprzedaż i kupno samochodu to bardzo ważna sprawa gdyż jest powszechna.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.