Urząd Pracy, ZUS, PIP i Urząd Skarbowy

PCC-3 deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wypełnić druk PCC-3 po zakupie samochodu?

24 marca 2021

5 z 5

Ocena: 5 z 5 | 19 głosów

19 głosów

4 komentarze
PCC-3 deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wypełnić druk PCC-3 po zakupie samochodu?
Zakup samochodu używanego od osoby prywatnej wiąże się z zawarciem umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku niezbędne jest uiszczenie standardowego podatku od czynności cywilnoprawnych. By wypełnić wszystkie formalności, osoba kupująca jest zobowiązana do wypełnienia deklaracji PCC-3. Czym dokładnie jest ta deklaracja? Gdzie możemy ją znaleźć? W jaki sposób należy wypełnić deklarację PCC-3? Poniższy poradnik PCC-3 pozwoli nam na bezstresowe załatwienie wszystkich podatkowych formalności.

Czym jest deklaracja PCC-3?

Deklaracja PCC-3 to tak zwana deklaracja podatku od czynności prawnych. Ten typ podatku jest związany z wieloma transakcjami, które każdy z nas na co dzień realizuje. Co oczywiste, wielu z nas nie ma nawet świadomości, jak wiele transakcji kupna czy sprzedaży powinno być objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, czynności cywilnoprawne podlegają obowiązkowi uiszczenia podatku w momencie, gdy przedmiot transakcji znajduje się na terytorium Polski lub gdy przedmiot danej transakcji znajduje się zagranicą, jednak nabywca zamieszkuje na terytorium Polski i to właśnie tutaj transakcja doszła do skutku.

Czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu to między innymi:

 • Umowy darowizny,
 • Umowy sprzedaży praw majątkowych,
 • Umowy spółek,
 • Umowy o dział spadku
 • Umowa pożyczki i depozytu

To tylko nieliczna część sytuacji, w których niezbędne jest wypełnienie deklaracji PCC-3. Zakup samochodu jak najbardziej wiąże się również z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. By dopełnić swojego obowiązku podatkowego, niezbędne jest wypełnienie stosownej deklaracji, nazywanej PCC-3.

Kto płaci PCC za samochód?

Zgodnie z prawem, za uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych odpowiedzialny jest kupujący samochód. Jest to oczywiście oficjalne podejście. W zależności od tego, w jaki sposób porozumiemy się z prywatnym sprzedawcą (PCC obowiązuje tylko w przypadku, gdy sprzedawcą jest osoba prywatna), wartość podatku może być rozłożona na dwie równe części pomiędzy sprzedającym i kupującym, bądź sprzedawca może zobowiązać się do samodzielnego uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od wzbogacenia jest jednak najczęściej obowiązkiem kupującego samochód, i to on jest zobowiązany do uregulowania tej płatności w ciągu 14 dni od daty zakupu pojazdu.

Video

Szukasz pracy?
Dodana

Doradca Klienta- umowa zlecenie

PeoplePro

 • Ruda Śląska
Dodana

Pomocnik liniii technologicznej

Dr Green Sp. z o.o.

 • Libiąż
Dodana

Operator /-ka pobierania próbek

Randstad Polska Sp. z o.o.

 • Niepołomice
Dodana

Sortowanie paczek - Wałbrzych **OD ZARAZ!**

TWG Polska Sp. z o.o.

 • Wałbrzych
 • 28-30 zł / h
Dodana
Aplikuj bez CV

Wysokość podatku za samochód dla osoby fizycznej

Samochód zakupiony od osoby prywatnej, którego wartość przekracza 1000 złotych, jest przedmiotem umowy, wobec której zachodzi konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Jaka jest wartość podatku? Jest to dokładnie 2% wartości pojazdu.

Popularną praktyką wśród osób, które chcą obniżyć wartość podatku od czynności cywilnoprawnych, jest sztuczne zaniżanie ceny auta, która skutkuje zmniejszoną wartością podatku. Jednak jest to działanie ryzykowne, które może zwrócić na nas uwagę Urzędu Skarbowego. Urząd ten posiada modele, które automatycznie wyliczają uśrednioną wartość auta na podstawie danych wejściowych jak rok produkcji, przebieg, marka i model. W przypadku, gdy cena pojazdu zostanie wyraźnie zaniżona, Urząd Skarbowy może skierować zapytanie o zasadność tak niskiej ceny kupna samochodu.

Co zrobić jeśli nie zgadzamy się z wyceną Urzędu Skarbowego?

W przypadku wątpliwości co do zasadności ceny zakupu samochodu Urząd Skarbowy bazując na swoich własnych obliczeniach, może narzucić nam inną, wyższą stawkę podatku, który powinniśmy uiścić. Oczywiście my, jako podatnicy możemy nie zgodzić się z tym, w jaki sposób Urząd Skarbowy wycenił wartość samochodu oraz odwołać się od tej wyceny.

To jednak będzie powodowało powołanie rzeczoznawcy samochodowego, który w obiektywny i co ważne, specjalistyczny sposób dokona wyceny samochodu. Kto ponosi koszt wynajęcia rzeczoznawcy, którego zadanie może kosztować nawet 600 złotych? To zależy bezpośrednio od jego wyceny. Jeśli wycena podana przez rzeczoznawcę samochodowego będzie różna o wartość większą, niż 33% wartości samochodu podanej w deklaracji PCC-3, wtedy to my ponosimy koszty jego wyceny.

podatek pcc od sprzedaży samochodu

W przypadku, gdy wycena okaże się zbliżona do wartości podanej w PCC-3, koszty przechodzą na Urząd Skarbowy. Warto jednak mieć świadomość, że podatnik może się również odwołać od ekspertyzy biegłego. Wtedy jednak sprawa trafia na ścieżką sądową, począwszy od izby skarbowej, na sądzie administracyjnym skończywszy.

Deklaracja PCC-3: kiedy trzeba zapłacić podatek od zakupu auta od osoby fizycznej?

Jak wcześniej wspomniano, podatek od czynności cywilnoprawnych powinien być uregulowany, gdy zakupiliśmy pojazd od osoby prywatnej na terenie Polski bądź gdy zakupiliśmy samochód zagranicą, jednak nasze miejsce zamieszkania jest w Polsce, lub gdy umowa została zawarta na terenie Polski.

Gdy kwalifikujemy się do obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, musimy dokonać opłaty w terminie 14 dni od przeprowadzenia transakcji. Czy istnieją jakieś zwolnienia od obowiązku zapłaty podatku? Owszem, nie ma potrzeby regulowania PCC-3 w momencie, gdy:

 • Samochód został zakupiony od firmy, która wystawia kupującemu fakturę VAT,
 • Przedmiot transakcji ma wartość mniejszą, niż 1000 złotych,
 • Kupujący posiada stopień niepełnosprawności, a samochód został zakupiony na własny użytek,
 • Umowa kupna-sprzedaży samochodu została sporządzona zagranicą (PCC dotyczy umów zawartych na terenie kraju).

Gdzie znaleźć formularz PCC-3?

Zgodnie z postępem technologicznym, jaki jest sukcesywnie wdrażany w instytucjach publicznych, deklaracja PCC-3 jest dostępna nie tylko w każdym urzędzie skarbowym w formie papierowej, ale również na stronie internetowej podatki.gov.pl. Za pośrednictwem tej rządowej strony, łatwo znajdziemy formularz PCC-3 oraz wiele innych istotnych deklaracji, oraz formularzy.

Formularz możemy wypełnić na dwa sposoby. Pierwszy to sposób tradycyjny, w którym deklarację możemy wydrukować i wypełnić ręcznie. Drugi sposób jest znacznie bardziej wygodny i co ważne, szybszy. Deklarację PCC-3 możemy wypełnić online.

Jak złożyć deklarację PCC-3 online, przez Internet?

Złożenie obowiązkowej e-deklaracji PCC-3 online jest bardzo prostym procesem, z którym z pewnością poradzą sobie osoby niekorzystające w przeszłości z administracyjnych usług online. Wystarczy, że za pośrednictwem rządowej strony podatkowej podatki.gov.pl zalogujemy się na swój profil zaufany (możemy tego dokonać, wykorzystując bankowość internetową swojego banku) i rozpoczniemy wypełnianie deklaracji.

Po poprawnym wypełnieniu całej deklaracji zostanie ona bezpośrednio przesłana do Urzędu Skarbowego, a my w ramach potwierdzenia otrzymamy UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Video

Instrukcja jak prawidłowo wypełnić druk PCC3

Druk PCC-3 składa się z kilku rubryk, które należy sumiennie wypełnić, by zminimalizować ryzyko potencjalnego zwrotu dokumentu z informacją o brakach. Poniżej przedstawiona zostanie instrukcja, jak odpowiednio wypełnić każdą z wymaganych rubryk.

 

W rubryce A niezbędne jest wpisanie urzędu skarbowego, do którego kierujemy deklarację wraz z informacją, jaki jest cel deklaracji. W zdecydowanej większości przypadku jest niezbędne zaznaczenie odpowiedzi "złożenie deklaracji".

Rubryka B to nasze dane identyfikacyjne. Należy wpisać swoje dane osobowe i adresowe oraz zaznaczyć, którą stroną transakcji jesteśmy.

W rubryce C wyszczególniamy dane na temat przedmiotu opodatkowania, w naszym przypadku będzie to samochód. Z reguły przedmiot opodatkowania przeszedł w nasze ręce na podstawie umowy, a miejsce pochodzenia rzeczy oraz dokonania czynności cywilnoprawnej (podpisania umowy) znajduje się na terenie Polski. W sekcji związanej z opisem przedmiotu czynności powinniśmy opisać pokrótce samochód - jego markę, model, rok produkcji, numer rejestracyjny oraz przebieg.

Rubryka D to miejsce, w którym zostanie wyliczona wartość podatku, którą należy uiścić. To tutaj wpisujemy cenę transakcji oraz obliczoną przez nas wartość podatku (2% wartości zakupu).

Rubryka H to informacje na temat właścicieli pojazdu. Każdy z właścicieli musi wypełnić osobny druk PCC-3/A. Ostatnia rubryka oznaczona literą I to miejsce na nasze czytelne imię, nazwisko, datę wypełnienia deklaracji oraz podpis.

Co jeśli nie zapłaciliśmy PCC-3 w wyznaczonym czasie?

Brak zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest traktowane jako wykroczenie, ewentualnie przestępstwo skarbowe. To, w jaki sposób zostanie to potraktowane, uzależnione jest przede wszystkim od wartości podatku. Kara za opóźnienie w uregulowaniu podatku jest uzależnione od płacy minimalnej i zgodnie z obowiązującym prawem wynosi od 280 złotych do 56 000 złotych.

Istnieje jednak możliwość złożenia oświadczenia, które potwierdza fakt, iż przyznajemy się do błędu niewpłacenia stosownego podatku i zobowiązujemy się jednocześnie do jego natychmiastowego uregulowania wraz z naliczonymi odsetkami.

Podsumowanie:
 • W przypadku zakupu samochodu od osoby prywatnej w Polsce lub zagranicą, gdy nabywca mieszka w Polsce, należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) poprzez wypełnienie deklaracji PCC-3.
 • Wysokość podatku wynosi 2% wartości pojazdu, a obowiązek jego zapłaty spoczywa na kupującym, który musi uregulować płatność w ciągu 14 dni od daty zakupu pojazdu.
 • Zwolnienia od obowiązku zapłaty PCC-3 występują w przypadku zakupu samochodu od firmy, wartości pojazdu mniejszej niż 1000 złotych, niepełnosprawności kupującego lub zawarcia umowy kupna-sprzedaży za granicą.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy nie płacimy podatku PPC

Nie zapłacisz podatku jeśli:n- kupujesz obce waluty,n- kupujesz rzeczy ruchome – jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 000 zł,n- pożyczasz NIE WIĘCEJ niż 9 637 zł (liczą się łącznie pożyczki z ostatnich 5 lat od jednej osoby) – jeśli jest to pożyczka od bliskiej rodziny, czyli: małżonka, dzieci, rodziców, oraz reszty najbliższej rodziny.n- pożyczasz pieniądze od osób spoza bliskiej rodziny – jeśli wysokość pożyczki nie przekracza 1 000 zł

Autor

Artykuł został opracowany i zmodyfikowany przez kilku autorów. Poniżej podajemy dane redaktora lub autora, który dokonał ostatniej modyfikacji.

Ewa Sztuczka-Mazur

Social Media Manager

Social Media Manager w branży HR, autorka tekstów, copywriterka, specjalistka Facebook ADS, wokalistka i pszczelarka.
Obecnie w Aplikuj.pl odpowiedzialna głównie za treści z obszaru miękkiego HR oraz prawa pracy.

4 komentarze

Teresa.

Teresa.

W naszej firmie zawsze dbamy o to, aby nasi pracownicy mieli wszystkie niezbędne dokumenty i wiedzieli, jakie formalności trzeba spełnić. Artykuł jest bardzo pomocny, szczególnie dla naszych pracowników, którzy często kupują samochody od osób prywatnych.
Bronia

Bronia

Często pracodawcy wymagają od pracowników, aby mieli własny samochód i umieli obsługiwać dokumenty, takie jak PCC-3. Warto więc poznać zasady postępowania z tymi formalnościami.
Ilona

Ilona

Jako bezrobotna osoba, chętnie przeczytalam ten artykuł, ale jest to raczej temat skierowany do właścicieli samochodów i kupujących. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z usług rzeczoznawcy samochodowego może być nieco kosztowne.
urban

urban

Deklaracja PCC-3 to ważny dokument dla każdego, kto kupuje samochód od osoby prywatnej. Łatwo można pomylić się z formalnościami, ale warto wiedzieć, że podatek należy się bowiem wówczas, gdy wartość pojazdu przekracza 1000 złotych. Jest to cenny temat, ponieważ czas szybko upływa.

Dodaj komentarz

Wszystkie pola muszą być prawidłowo wypełnione

Komentarz został dodany

Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających wulgarne słowa, adresy www oraz adesy e-mail i numery telefonów.