Twoje wsparcie w rekrutacji
Znajdź wymarzoną
ofertę pracy i APLIKUJ
OGŁOSZEŃ: 4131        SUBSKRYBUJE: 7529
Tematy, które interesują czytelników:  Wypadek przy pracy, Rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie, Praca zdalna

Pracownik ma prawo do odpoczynku

Pracownik ma prawo do odpoczynku
Każdy pracownik ma prawo do odpoczynku. Gwarantują mu do zarówno zapisy uregulowane w Konstytucji, jak również Kodeksie pracy. Kiedy zatrudniony będzie odpoczywał? Jakie obowiązki w tej sferze ma pracodawca?

Zgodnie z art. 14 Kodeksu pracy: ?Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o prawie czasu pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych?. Z powyższego wynika zatem, że zatrudniony ma prawo do odpoczynku, które wywodzi się z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek zapewnić wypoczynek zarówno codzienny, cotygodniowy, jak i coroczny. Dzięki temu zatrudniony regeneruje swoje siły fizyczne, jak i psychiczne. Nie od dziś wiadomo, że wypoczęty pracownik o wiele lepiej wypełnia ciążące na nim obowiązki, zaś jego praca jest wydajniejsza. Właśnie z uwagi na ten fakt i w interesie pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odpowiedniego wypoczynku. Dodatkowo warto podkreślić, że ustawodawca chroni zatrudnionego i zapewnia mu odpowiedni wypoczynek również przez wskazanie maksymalnej ilości nadgodzin w roku kalendarzowym.

Jak odpoczywa pracownik?

Zgodnie z regulacjami, które znajdują się w Kodeksie pracy, każdy z zatrudniających ma obowiązek zapewnić pracownikowi odpoczynek dobowy. Ten przysługuje zatrudnionemu w każdej dobie w wysokości co najmniej 11 godzin. Od zasady tej istnieje ? co prawa ? wyjątek. Dotyczy on osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, jak również przypadków ewentualnej konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub też zdrowia ludzi albo mienia lub środowiska, jak również usunięcia awarii. W takim jednak przypadku pracownikom należy się ? w okresie rozliczeniowym ? równoważny czas odpoczynku. Warto doprecyzować, co oznacza, że pracownik ma obowiązek zapewnić zatrudnionemu nieprzerwany odpoczynek dobowy. Zgodnie z wykładnią, oznacza to ty, że w okresie 24 godzin od rozpoczęcia przez pracownika pracy nie może on pozostawać w dyspozycji pracodawcy przez co najmniej 11 godzin. W takim przypadku elementarną podstawą jest wyznaczenie i zdefiniowanie doby pracowniczej. Od niej będzie bowiem zależeć moment, od którego należy zapewnić pracownikowi wyżej wspomniany odpoczynek. Niestety, w praktyce nie wszyscy pracodawcy dopełniają swojego obowiązku, co jest równoznaczne z naruszeniem przepisów.

To Cię powinno też zainteresować: Prawa pracownika - nawet nie wiesz, ile Ci się należy

Odpoczynek tygodniowy

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi również odpoczynek tygodniowy. W takim przypadku zatrudnionemu przysługuje ? zgodnie z art. 133§1 Kodeksu pracy ? w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Oznacza to, że w skład wymienionych przez ustawodawcę 35 godzin może przez pracodawcę zostać wliczone również 11 godzin, które przysługuje mu tytułem odpoczynku dobowego. Dla właściwego obliczenia, w którym momencie zatrudniony powinien odejść od stanowiska pracy, aby przepisy nie zostały naruszone, jest konieczność doprecyzowania i zdefiniowania tygodnia. Istotną bowiem kwestią jest, że zatrudniający jest zobligowany do zapewnienia pracownikowi 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu liczonym od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. W praktyce może to być czas od poniedziałku do piątku, niemniej jednak nie zawsze. Zgodnie z Kodeksem pracy, warto zauważyć, że odpoczynek, o którym mowa powyżej, powinien przypadać w niedzielę, gdy ta ? w myśl art. 133§3 ? ?obejmuje 24 kolejne godziny, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina?. Oczywiście w przypadku, gdy praca w niedzielę jest u danego pracodawcy dozwolona, podmiot zatrudniający zapewnić musi odpoczynek w inny dzień tygodnia. Od powyższej zasady obowiązuje również wyjątek. Odpoczynek tygodniowy może bowiem zostać zmniejszony do 24 godzin w przypadku:

  • pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia awarii,
  • zmiany wykonywania pracy przez pracownika w związku z przejściem na inną zmianę.

Tak rozumiany odpoczynek zarówno dobowy, jak i tygodniowy jest zobowiązany zapewnić każdy pracodawca. W przypadku, gdy nie dostosuje się on do uregulowań zawartych w przepisach ? jak wspomniano powyżej ? łamie prawa pracownicze. W takim przypadku roszczeń dochodzić może pracownik i gdy udowodnieni swoje racje, zatrudniający może ponieść surowe konsekwencje.

Co ponadto?

Poza dobowym, jak i tygodniowym odpoczynkiem, każdy z pracowników ma również prawo do przerwy w pracy. Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy: ?Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy?. Warto jednak zauważyć, że kwestia ta, zwłaszcza w przypadku, gdy zatrudniony świadczy pracę znacznie dłużej, może być dodatkowo rozstrzygnięta na jego korzyść w przepisach wewnątrzzakładowych, choćby regulaminie pracy. 15 minut, które ustanowił ustawodawca jest jedynie minimalną wartością czasu pracy, zaś wszelkie akty prawa wewnętrznego danego zakładu pracy mogą problem ten rozwiązywać w zupełnie inny sposób.

Oceń ten wpis
Pracownik ma prawo do odpoczynku
Ocena: 4.0, liczba głosów: 6

Zobacz inne porady

Opinie

(brak komentarzy)
Redakcja Aplikuj.pl zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy obraźliwych dla innych osób lub zawierających słowa wulgarne.