Twoje wsparcie w rekrutacji

Specjalista w Zespole Monitorowania Systemów Bezpieczeństwa Przesyłu i Magazynowania

Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej. Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne działania w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych.


Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko

SPECJALISTY

W ZESPOLE MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW PRZESYŁU I MAGAZYNOWANIA

miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Płock

(nr ref. 264/III/2019)

Kandydatów prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego

w terminie do 3 grudnia 2020 r. do godz. 16:00

W tytule maila prosimy podać numer referencyjny 264/III/2019

Zakres obowiązków:

 • Przetwarzanie, analiza i dostarczanie informacji z obszaru funkcjonowania systemów przesyłu i magazynowania oraz procesów biznesowych, które te systemy wspomagają
 • Wykrywanie i raportowanie o nieprawidłowościach w zakresie przemieszczania produktów paliwowym
 • Monitorowanie bezpieczeństwa w zakresie integralności, spójności i jakości danych w systemach przesyłu i magazynowania
 • Udział w tworzeniu narzędzi wspomagających procesy przetwarzania, analizy i raportowania danych z powierzonego zakresu
 • Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z zakresu prowadzonych działań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe informatyczne, ścisłe, techniczne, preferowany kierunek – Analiza danych
 • Doświadczenie zawodowe: min. 5 lat, w tym 3 lata w specjalności
 • Znajomość relacyjnych baz danych oraz języka SQL
 • Wiedza specjalistyczna: znajomość zagadnień z zakresu struktur i przetwarzania danych oraz podstaw programowania
 • Zdolności analityczne, doświadczenie w pracy z narzędziami zarządzania bazami danych oraz Business Intelligence, umiejętność obsługi programów pakietu Ms Office
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Znajomość zagadnień związanych z logistyką paliw oraz technologii NoSQL i BigData będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej firmie w oparciu o umowę o pracę
 • Stabilne warunki pracy i atrakcyjne wynagrodzenie
 • Bogaty pakiet benefitów (m.in. pracowniczy program emerytalny, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia i programy wdrożeniowe
 • Koleżeńską atmosferę w pracy
Podaj swój adres e-mail, aby odpowiedzieć na tę ofertę pracy
Dzięki temu pracodawca będzie mógł szybciej się z Tobą skontaktować.
lub
Zaloguj się do Aplikuj.pl, aby przesłać zgłoszenie
Na podstawie Twoich danych profilowych przygotujemy aplikację na wybraną ofertę pracy.
lub
Załóż konto w Aplikuj.pl i prześlij zgłoszenie
Aby w pełni korzystać z portalu, zarejestruj się, uzupełnij dane i jednym kliknięciem wysyłaj aplikacje do pracodawców. Rejestracja jest całkowicie bezpłatna.
Klauzula informacyjna ›
Wiadomość z linkiem do zmiany hasła została wysłana.
Przypomnij hasło
Podaj adres e-mail użyty podczas rejestracji. Wyślemy Ci link do zmiany hasła.
Dodaj swoje CV i wyślij zgłoszenie do pracodawcy
Możesz również dołączyć list motywacyjny.
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
Max. rozmiar pliku: 5 MB
Rozszerzenia: PDF, DOC, DOCX, ODT
* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Twoja aplikacja
została wysłana!
Dziękujemy - przekazaliśmy Twoje zgłoszenie do pracodawcy.
Twoje zgłoszenie na tę ofertę pracy zostało już wcześniej wysłane.
Nie możesz aplikować ponownie.
Zobacz wszystkie oferty pracy firmy:
PERN S.A.

Klauzula informacyjna:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROCESACH REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (dalej RODO), w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A.).

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: iod@pern.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy. Inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

a)       art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)      art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. 2019 r., poz. 1040) – jak wynika to z wymogów ustawowych, tzn. konieczne jest do wypełnienia przez PERN S.A. obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa pracy;

c)       art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych innych niż wynikające z przepisu prawa;

d)      art. 9 ust. 2 lit. a RODO  - zgoda na przetwarzanie danych w przypadku zawarcia w dokumentach rekrutacyjnych danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez PERN S.A. podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, jeżeli będzie to konieczne w celu prawidłowego  wykonywania zobowiązań PERN S.A. oraz egzekwowania i ochrony praw,  (np. firmom wspierającym obsługę informatyczną Administratora w zakresie przetwarzania zgromadzonych danych, podmiotom świadczącym usługi  pocztowe, prawne), oraz innym podmiotom wyłącznie uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do  zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane).

VI. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)       dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienia do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,

b)      sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,

c)       usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy usunięcia danych,

d)      ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

e)      sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, w związku z Twoją szczególną sytuacją.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub wypełnij  formularz dostępny na naszej stronie internetowej www.pern.pl w zakładce RODO (Realizacja praw osób, których dane dotyczą).

VII. PRAWO WYCOFANIA ZGODY

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

IX. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

XI. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.  

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b) i c) jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem rekrutacji w PERN S.A. (ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock) oraz danych szczególnych kategorii podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania niniejszej zgody. Żądanie wycofania zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych oraz nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zawód:
Specjalista
Miejsce pracy:
Płock
Forma zatrudnienia:
umowa o pracę
Oferta dodana w dniu:
20-11-2020
Oferta wygasa w dniu:
03-12-2020
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

PROMOWANE
STRABAG

Specjalista ds. Kalkulacji (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG

POLECANA
Pruszków
Płock

30-11-2020 POLECANA
STRABAG

Specjalista ds. Administracyjno-Finansowych (m/k)

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa o pracę
STRABAG
STRABAG
Rekrutacja zdalna 

POLECANA
Pruszków
Płock

13-11-2020 POLECANA
PERN S.A.
Warszawa
Płock

20-11-2020
Contact Center Sp. z o.o.

Młodszy Specjalista ds. Koordynacji Programów Lojalnościowych

Zawód: specjalista Rodzaj: umowa zlecenie
Contact Center Sp. z o.o.
Contact Center Sp. z o.o.
Warszawa
Płock

19-11-2020

Specjalista ds. regulacji stanów prawnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Łódź
Płock

26-11-2020

Specjalista ds. rozporządzania informacją geologiczną oraz nadzoru merytorycznego nad zadaniami pańs

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Warszawa
Płock

01-12-2020

Specjalista ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz higieny komunalnej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa
Płock

30-11-2020

Specjalista ds. legislacji i spraw międzynarodowych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
Płock

30-11-2020

Specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
Płock

28-11-2020

Specjalista ds. obsługi sekretariatu członka Kierownictwa

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Warszawa
Płock

28-11-2020

Specjalista ds. rozwoju rynku energii elektrycznej

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Warszawa
Płock

27-11-2020

Specjalista ds. rynku detalicznego

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Warszawa
Płock

27-11-2020

Specjalista ds. inspektor ds. obrotu hurtowego

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Warszawa
Płock

27-11-2020

Specjalista ds. inżynierii ruchu

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Warszawa
Płock

27-11-2020

Specjalista ds. rekrutacji i kształtowania marki pracodawcy

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
Płock

27-11-2020

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Warszawa
Płock

26-11-2020

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Warszawa
Płock

26-11-2020

Specjalista

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
Płock

25-11-2020

Specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Warszawa
Płock

25-11-2020

Specjalista ds. dokumentacji rozliczeń finansowych wydziału

Zawód: specjalista Rodzaj: praca stała
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Warszawa
Płock

25-11-2020