Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 30.05.2024
From Poland With Dev

Koordynator inwestycji budowlanej (30 mieszkań)

 • Kontrakt B2B
  7 000-10 000 zł netto (+ VAT) / mies.
 • Umowa o pracę
  6 000-8 000 zł brutto / mies.
 • Śląskie

Inżynier budowy

Kontrakt b2b

Pełny etat

Specjalista (mid/regular)

Praca stacjonarna

Praca hybrydowa

Od momentu założenia From Poland With Dev naszym celem jest stworzenie nowoczesnego software house, w którym zespół się rozwija i choć trochę zmienia ten świat na lepsze. Zależy nam na rozwoju w obszarze twardym i miękkim, pracujemy nad sprawnymi umiejętnościami komunikacyjnymi, pozwalającymi na bezkonfliktowe zrozumienie potrzeb - szczególnie klientów i product ownerów.

Stanowimy obecnie ok. 50-osobowy zespół programistów, designerów, testerów i innych specjalistów web/IT. Zajmujemy się głównie projektowaniem i tworzeniem aplikacji webowych, desktopowych i stron internetowych. Zarządzaniem developmentem zajmujemy się częściowo wewnętrznie, a częściowo pod kierownictwem klienta. Pracujemy aż w kilkunastu popularnych technologiach. 99% naszych usług to praca dla znajomych - dzięki temu nasi klienci nie są przypadkowi i mamy do nich duże zaufanie. Wśród nich są firmy USA - m.in. z doliny krzemowej oraz Austin, pracujemy również dla europejskich firm z Niemiec i UK.

Jesteśmy 80-osobową firmą programistyczną, która planuje realizację inwestycji deweloperskiej (budowa ok. 30 mieszkań na sprzedaż w pierwszym etapie). Posiadamy działkę i szukamy koordynatora posiadającego doświadczenie w inwestycjach deweloperskich.


Jako firma programistyczna ogromną wagę przykładamy do kultury organizacyjnej, jakości i uczciwości realizowanych usług. Zależy nam, aby w planowanych mieszkaniach mieszkało się dobrze oraz aby budynki wniosły pozytywną wartość do tkanki miasta Bielska-Białej.


Nie wymagamy uprawień budowlanych ani certyfikatów - liczą się kompetencje, zaradność, samodzielność i odpowiedzialność w realizowanych zadaniach.


Plusy tej pracy to:

 • udział w budowie estetycznego osiedla, funkcjonalnego dla przyszłych mieszkańców

 • doskonała atmosfera i praca w międzynarodowym zespole, na codzień zajmującym się IT

 • elastyczność czasu i miejsca pracy, duży wpływ na finalny kształt projektu

 • możliwość całościowej koordynacji, od projektu aż do sprzedaży.

Zakres obowiązków

 • koordynacja prac projektowych (od wyboru pracowni architektonicznej po odbiór wszystkich komponentów projektu budowlanego i wykonawczego, w tym projektu wnętrz i zieleni)

 • koordynacja realizacji prac budowlanych przez generalnego wykonawcę i pozostałych wykonawców (od wyboru, przez nadzór, po odbiór budowy)

 • udział w kontroli jakości, w odbiorach poszczególnych etapów budowy

 • pełnienie roli inwestora zastępczego, gdzie to konieczne

 • koordynacja wszelkiego rodzaju dokumentacji i komunikacji z urzędami, w tym prac powykonawczych

 • zarządzanie budżetem i harmonogramem

 • wykonanie wszelkich pobocznych zadań, niezbędnych do poprawnego oddania budynków, w tym udział w uzgodnieniach mediów, prowadzenie rozmów ze wszelkimi stronami procesu budowlanego, itd.

 • koordynacja spraw związanych z finansowaniem budowy (w tym związanych z rachunkiem powierniczym)

 • opcjonalne, dla chętnych: koordynacja projektu aż do sprzedaży mieszkań, w tym nadzór nad marketingiem i procesem sprzedaży.

Wymagania

 • komercyjne doświadczenie w koordynacji procesu budowlanego

 • ogólna znajomość zasad realizacji projektu deweloperskiego (mieszkań na sprzedaż)

 • regularna obecność na budowie (w Bielsku-Białej), możliwość korzystania z własnego środka transportu, praca przynajmniej częściowo z naszego biura (ul. Straconki 122)

 • ogólna znajomość budownictwa pozwalająca na kontrolę jakości na budowie

 • branie ownership za realizację zadania, samodzielność, proaktywność

 • umiejętności komunikacyjne (z ekipami budowlanymi)

 • mile widziane: doświadczenie w sprzedaży nieruchomości

 • nie są wymagane uprawnienia budowlane ani długie doświadczenie komercyjne.

Oferujemy

 • współpracę czasową na czas trwania projektu (ok. 15-24 miesiące) na podstawie B2B, UZ lub UoP, z możliwością przedłużenia

 • elastyczny wymiar - od 20 do 40 godzin na tydzień, w zalezności od możliwości i preferencji kandydata

 • wynagrodzenie: 7-10k zł netto + VAT B2B, 6-8k zł brutto UoP (dla pełnego etatu)

 • możliwość pracy stacjonarnej w bielskim biurze lub hybrydowej

 • brak nudy: dużą różnorodność zadań i ich dynamikę

 • przyjazną atmosferę i brak korpo-struktur

 • sprzęt do pracy - wyposażymy Cię w spersonalizowany, ergonomiczny sprzęt do pracy

 • prawdziwy work-life balance (m.in. płatny urlop przy B2B, MultiSport, “becikowe”, prywatne ubezpieczenie zdrowotne oraz na życie, eventy sportowe).Zapraszamy! Aplikuj nawet, jeśli nie masz CV. Napisz do Anety w razie pytań bądź wątpliwości.

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dofinansowanie do nauki języka obcego
 • Elastyczny czas pracy
 • Karta Multisport
 • Program poleceń pracowników
 • Prywatna opieka lekarska
 • Przyjazna atmosfera
 • Spotkania integracyjne
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Szkolenia, kursy, konferencje
 • Służbowy laptop
 • Ubezpieczenie grupowe
Dowiedz się więcej o pracodawcy
 • Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest From Poland With Dev Paweł Kisiel, ul. Czysta 10/5, 31-121 Kraków, NIP: 9372585906 (dalej jako: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail: jobs@frompolandwithdev.com lub korespondencyjnie na wyżej wskazany adres.
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w oparciu o następujące podstawy prawne:
  w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę:
  w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lic. c RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy);
  w zakresie innych danych osobowych niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: danych zawartych w CV, danych zawartych w portfolio oraz Pana/Pani wizerunku – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  w przypadku, gdy podstawą współpracy będzie umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenia:
  w zakresie danych osobowych niezbędnych do przygotowania projektu umowy, a więc: imienia i nazwiska, adresu korespondencji, danych kontaktowych, numeru PESEL/NIP – podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest konieczność podjęcia przez Administratora określonych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej, a więc: wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, danych zawartych w CV, danych zawartych w portfolio oraz Pana/Pani wizerunku - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  jeżeli chciałby Pan/Pani wziąć dodatkowo udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora i wyrazi Pan/Pani na to swoją dodatkową (opcjonalną) zgodę, wszystkie Pana/Pani dane osobowe (niezależnie od rodzaju) będą przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  niezależnie od ostatecznie przyjętej podstawy prawnej Pana/Pani zatrudnienia lub współpracy, ze względu na specyfikę prowadzenia procesu rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu elevato, Administrator danych będzie dodatkowo przetwarzał Pana/Pani adres e-mail w celach identyfikacyjnych oraz weryfikacyjnych; pozwoli nam to m.in. w sposób bezpieczny realizować Pani/Pana uprawnienia wynikającej z przepisów RODO (np. odwołanie zgody, aktualizacji Pana/Pani danych, umożliwienie dostępu do danych osobowych itp.); podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  niezależnie od wyżej wskazanych celów oraz podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, Pana/Pani dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora po zakończonym procesie rekrutacji lub po odwołaniu zgody na przetwarzanie danych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w celach archiwizacyjnych oraz w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – w tym zakresie Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Odbiorcy danych osobowych: Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również podmiotom trzecim współpracującym z Administratorem na podstawie odrębnych umów, z którymi Administrator zawarł dodatkowo umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Takimi podmiotami są w szczególności podmiotu świadczące usługi prawne, księgowe oraz w obszarze wsparcia rekrutacji. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest także elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, jako podmiot dostarczający i utrzymujący system elevato, służący do wsparcia rekrutacji prowadzonych na rzecz Administratora. Pana/Pani dane osobowe mogą być także udostępniane organom władzy publicznej na ich żądanie w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  Okres przechowywania danych: Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej (opcjonalnej) zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią swojej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat. Po zakończeniu obecnego procesu rekrutacji, jeżeli nie wyraził Pan/Pani dodatkowej (opcjonalnej) zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach archiwizacyjnych oraz w celach dowodowych przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat.
  Prawa związane z przetwarzaniem danych: Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ma Pan/Pani prawo do: (a) żądania dostępu do swoich danych osobowych; (b) sprostowania danych osobowych; (c) usunięcia danych osobowych (z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa); (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (f) przenoszenia danych osobowych; (g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, które jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem; (h) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00); więcej informacji na temat sposobu wniesienia skargi znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/pl. Wszystkie żądania dotyczące realizacji przez Pana/Panią swoich uprawnień opisanych powyżej prosimy kierować na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 1 powyżej.
  Niezbędność podania danych i konsekwencje ich niepodania:
  w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę – Administrator ma prawo żądać od Pana/Pani danych osobowych określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jako że są one niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji; w przypadku innych danych osobowych niż te określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ich podanie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa a zatem jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla Administratora do przeprowadzenia procesu rekrutacji; tym samym brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  w przypadku, gdy podstawą współpracy będzie umowa o świadczenie usług lub umowa zlecenia – podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa a zatem jest dobrowolne, jednakże jest ono konieczne dla Administratora do przeprowadzenia procesu rekrutacji; tym samym brak podania tych danych będzie skutkował niemożliwością wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
  podanie przez Pana/Panią adresu e-mail w celach identyfikacyjnych oraz weryfikacyjnych jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji z wykorzystaniem elektronicznego systemu elevato; ma Pan/Pani jednocześnie zapewnione prawo do alternatywnego zgłoszenia swojej kandydatury za pomocą adresu e-mail: jobs@frompolandwithdev.com.
  Informujemy, że decyzje związane z prowadzonym przez Administratora procesem rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  Więcej informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdzie Pan/Pani na stronie internetowej Administratora: https://frompolandwithdev.com/privacy-policy.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez From Poland With Dev Paweł Kisiel (adres: ul. Czysta 10/5, 31-121 Kraków) zawartych w załączonych dokumentach aplikacyjnych (w tym wizerunku), na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana. Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://frompolandwithdev.com/privacy-policy/.

Visa

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę.
Data wygaśnięcia oferty: 30.05.2024
Powrót do listy ofert

Podobne oferty pracy