Twoje wsparcie w rekrutacji

Inspektor wojewódzki ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

UWAGA!
Ogłoszenie straciło swoją ważność dnia: 2019-11-23

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadzanie kontroli wykonywanych przez podmioty uprawnione zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie zawartej z Wojewodą Śląskim umowy, w celu oceny efektywności, rzetelności, jakości oraz stanu ich realizacji a także prawidłowości wykorzystania dotacji.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie, przy uwzględnieniu zasady pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, konkursów ofert dla podmiotów wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej (określone przez Wojewodę Śląskiego lub wynikające z programów resortowych i rządowych) w celu ich finansowego wsparcia.
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań, zestawień i opracowań z zakresu wykonywanych działań obejmujących system pomocy społecznej, w szczególności z wykorzystania środków finansowych i merytorycznej realizacji dofinansowanych przez Wojewodę Śląskiego zadań, w celu dostarczenia (m.in. pracownikom Oddziału, Wydziału i Urzędu oraz organom centralnym) informacji o aktualnym stanie faktycznym.
 • Prowadzenie rejestrów Wojewody Śląskiego dotyczących miejsc udzielania tymczasowego schronienia oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa celem publicznego udostępniania na bieżąco aktualizowanych informacji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie aneksów modyfikujących sposób wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej, przez podmioty uprawnione na podstawie zawartej z Wojewodą Śląskim umowy w celu efektywnej i optymalnej realizacji dofinansowanych zadań.
 • Doradzanie podmiotom uprawnionym odnośnie sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w oparciu o umowę zawartą z Wojewodą Śląskim w celu właściwego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z przeciwdziałaniem zjawisku bezdomności w celu identyfikacji problematycznych obszarów oraz merytorycznego wsparcia podmiotów udzielających pomocy w tym zakresie.
 • Przygotowywanie opinii, rekomendacji i stanowisk w sprawie honorowych patronatów Wojewody Śląskiego na wnioski organizacji pozarządowych i innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej w celu budowania pozytywnego wizerunku Wojewody Śląskiego i efektywnej współpracy z sektorem niepublicznym.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • szczególne uprawnienia: ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi do niej
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dział I oraz Dział II - rozdziały 1, 2 oraz 2a)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Zawód:
Inspektor
Miejsce pracy:
Katowice
Forma zatrudnienia:
praca stała
Oferta dodana w dniu:
2019-11-13
Oferta wygasła w dniu:
2019-11-23
Tak, chcę otrzymywać oferty pracy na e-maila!

(klauzula informacyjna)

Lista podobnych ofert pracy

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała

Inspektor ds. elektrycznych w Administracji Domów Mieszkalnych

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
2019-12-13

INSPEKTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W CHORZOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chorzów
2019-12-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-12-13
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR DO SPRAW INSTALACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom"
od 1500 zł
UoP brutto/m-c
Ruda Śląska
2019-12-13
od 1500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH - DYSPOZYTOR

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-29
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

INSPEKTOR NADZORU - BUDOWLANIEC

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
od 4500 zł
UoP brutto/m-c
Jaworzno
2019-11-14
od 4500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. obsługi systemów łączności, informatyki, administrowania siecią teleinformatyczną oraz

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. koordynowania pracy pracowników Zespołu Prezydialnego, prowadzenia składnicy akt, obsł

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. sekretarsko – biurowych i kancelaryjnych

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
Bieruń
2019-12-13

Inspektor ds. ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
Gliwice
2019-12-11

INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa na okres próbny
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHRZANOWIE
od 3500 zł
UoP brutto/m-c
Chrzanów
2019-10-11
od 3500 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-11

Inspektor nadzoru budowlanego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach
Żory
2019-12-05

INSPEKTOR NADZORU BRANŻY SANITARNEJ

Zawód: inspektor Rodzaj: umowa o pracę
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp z o.o.
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c
Racibórz
2019-11-20
4000-4600 zł
UoP brutto/m-c

Inspektor ds. zabytków nieruchomych, ruchomych oraz finansowania prac przy zabytkach

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Częstochowa
2019-12-04

Inspektor wojewódzki ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-11

Inspektor wojewódzki ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-11

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-05

Inspektor wojewódzki ds. kontroli w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zawód: inspektor Rodzaj: praca stała
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Kraków
2019-12-05