Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 387 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 322 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 158 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 842 zł
Zaliczka na podatek 8 793 zł
Całość - kwota brutto 88 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 100,00 8 598,56 1 321,50 2 158,45 6 841,93 75 771,00 8 793,00 60 386,56
Luty 88 100,00 8 598,56 1 321,50 2 158,45 6 841,93 75 771,00 15 101,00 54 078,56
Marzec 88 100,00 3 108,56 477,75 2 158,45 7 411,97 82 105,00 26 274,00 48 669,27
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Maj 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Lipiec 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Sierpień 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Wrzesień 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Październik 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Listopad 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Grudzień 88 100,00 0,00 0,00 2 158,45 7 734,74 85 692,00 27 421,00 50 785,81
Rocznie 1 057 200,00 20 305,68 3 120,75 25 901,40 90 708,49 1 004 875,00 206 255,00 620 206,68
Wynagrodzenie pracownika 88 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 727 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 471 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 158 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 106 143 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 100,00 8 598,56 5 726,50 1 471,27 2 246,55 106 142,88 zł
Luty 88 100,00 8 598,56 5 726,50 1 471,27 2 246,55 106 142,88 zł
Marzec 88 100,00 3 108,56 2 070,25 1 471,27 2 246,55 96 996,63 zł
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Maj 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Lipiec 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Sierpień 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Wrzesień 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Październik 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Listopad 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Grudzień 88 100,00 0,00 0,00 1 471,27 2 246,55 91 817,82 zł
Rocznie 1 057 200,00 20 305,68 13 523,25 17 655,24 26 958,60 1 135 642,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 387 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 143 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 638 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 322 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 036 zł
Zaliczka na podatek 7 505 zł
Całość - kwota brutto 88 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 100,00 8 598,56 1 321,50 0,00 7 036,19 62 544,00 7 505,00 63 638,47
Luty 88 100,00 8 598,56 1 321,50 0,00 7 036,19 62 544,00 7 505,00 63 638,47
Marzec 88 100,00 3 108,56 477,75 0,00 7 606,23 67 611,00 8 113,00 68 794,14
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Maj 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Lipiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Sierpień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Wrzesień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Październik 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Listopad 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Grudzień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 70 480,00 8 458,00 71 713,40
Rocznie 1 057 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 93 039,61 827 019,00 6 206,00 841 491,68
Wynagrodzenie pracownika 88 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 599 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 727 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 158 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 104 672 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 100,00 8 598,56 5 726,50 0,00 2 246,55 104 671,61 zł
Luty 88 100,00 8 598,56 5 726,50 0,00 2 246,55 104 671,61 zł
Marzec 88 100,00 3 108,56 2 070,25 0,00 2 246,55 95 525,36 zł
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Maj 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Lipiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Sierpień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Wrzesień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Październik 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Listopad 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Grudzień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 2 246,55 90 346,55 zł
Rocznie 1 057 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 958,60 1 117 987,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 638 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 672 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 982 zł
Całość - kwota brutto 88 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Luty 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Marzec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Maj 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Lipiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Sierpień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Wrzesień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Październik 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Listopad 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Grudzień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 480,00 11 982,00 76 118,00
Rocznie 1 057 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845 760,00 143 784,00 913 416,00
Wynagrodzenie pracownika 88 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Luty 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Marzec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Maj 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Lipiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Sierpień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Wrzesień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Październik 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Listopad 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Grudzień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 100,00 zł
Rocznie 1 057 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 057 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 118 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 204 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 929 zł
Zaliczka na podatek 25 967 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 0,00 25 967,00 0,00 54 204,00
Luty 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 0,00 27 767,00 0,00 52 404,00
Marzec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 0,00 27 767,00 0,00 52 404,00
Kwiecień 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 0,00 27 767,00 0,00 52 404,00
Maj 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 0,00 27 767,00 0,00 52 404,00
Czerwiec 88 100,00 0,00 0,00 0,00 7 929,00 0,00 27 767,00 0,00 52 404,00
Lipiec 88 100,00 176,27 72,24 0,00 7 929,00 15,08 27 683,00 0,00 52 224,41
Sierpień 88 100,00 176,27 72,24 0,00 7 929,00 15,08 27 683,00 0,00 52 224,41
Wrzesień 88 100,00 176,27 72,24 0,00 7 929,00 15,08 27 683,00 0,00 52 224,41
Październik 88 100,00 176,27 72,24 0,00 7 929,00 15,08 27 683,00 0,00 52 224,41
Listopad 88 100,00 176,27 72,24 0,00 7 929,00 15,08 27 683,00 0,00 52 224,41
Grudzień 88 100,00 176,27 72,24 0,00 7 929,00 15,08 27 683,00 0,00 52 224,41
Rocznie 1 057 200,00 1 057,62 433,44 0,00 95 148,00 0,00 330 900,00 0,00 629 570,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 204 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.