Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 62 022 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 317 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 151 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 819 zł
Zaliczka na podatek 6 922 zł
Całość - kwota brutto 87 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 800,00 8 569,28 1 317,00 2 151,10 6 818,64 75 513,00 6 922,00 62 021,98
Luty 87 800,00 6 735,38 1 035,15 2 151,10 7 009,05 77 628,00 17 259,00 53 610,32
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Maj 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Lipiec 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Sierpień 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Wrzesień 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Październik 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Listopad 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Grudzień 87 800,00 0,00 0,00 2 151,10 7 708,40 85 399,00 20 690,00 57 250,50
Rocznie 1 053 600,00 15 304,66 2 352,15 25 813,20 90 911,69 1 007 131,00 231 081,00 688 137,30
Wynagrodzenie pracownika 87 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 707 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 466 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 151 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 105 781 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 800,00 8 569,28 5 707,00 1 466,26 2 238,90 105 781,44 zł
Luty 87 800,00 6 735,38 4 485,65 1 466,26 2 238,90 102 726,19 zł
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Maj 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Lipiec 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Sierpień 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Wrzesień 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Październik 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Listopad 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Grudzień 87 800,00 0,00 0,00 1 466,26 2 238,90 91 505,16 zł
Rocznie 1 053 600,00 15 304,66 10 192,65 17 595,12 26 866,80 1 123 559,23 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 87 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 62 022 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 781 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 317 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 012 zł
Zaliczka na podatek 4 558 zł
Całość - kwota brutto 87 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 800,00 8 569,28 1 317,00 0,00 7 012,23 62 331,00 4 558,00 66 343,49
Luty 87 800,00 6 735,38 1 035,15 0,00 7 202,65 64 024,00 4 682,00 68 144,82
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Maj 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Lipiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Sierpień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Wrzesień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Październik 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Listopad 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Grudzień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 7 902,00 70 240,00 5 136,00 74 762,00
Rocznie 1 053 600,00 15 304,66 2 352,15 0,00 93 234,88 828 755,00 60 600,00 882 108,31
Wynagrodzenie pracownika 87 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 569 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 707 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 151 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 104 315 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 800,00 8 569,28 5 707,00 0,00 2 238,90 104 315,18 zł
Luty 87 800,00 6 735,38 4 485,65 0,00 2 238,90 101 259,93 zł
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Maj 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Lipiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Sierpień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Wrzesień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Październik 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Listopad 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Grudzień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 2 238,90 90 038,90 zł
Rocznie 1 053 600,00 15 304,66 10 192,65 0,00 26 866,80 1 105 964,11 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 87 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 343 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 315 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 859 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 941 zł
Całość - kwota brutto 87 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Luty 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Maj 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Lipiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Sierpień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Wrzesień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Październik 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Listopad 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Grudzień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 240,00 11 941,00 75 859,00
Rocznie 1 053 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842 880,00 143 292,00 910 308,00
Wynagrodzenie pracownika 87 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 87 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Luty 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Maj 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Lipiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Sierpień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Wrzesień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Październik 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Listopad 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Grudzień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 800,00 zł
Rocznie 1 053 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 053 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 87 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 859 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 72 527 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 14 911 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 87 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 87 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 14 911,00 0,00 72 526,66
Luty 87 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 27 740,00 0,00 59 697,66
Marzec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 27 740,00 0,00 59 697,66
Kwiecień 87 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 27 740,00 0,00 59 697,66
Maj 87 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 27 740,00 0,00 59 697,66
Czerwiec 87 800,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 27 740,00 0,00 59 697,66
Lipiec 87 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 27 667,00 0,00 59 542,97
Sierpień 87 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 27 667,00 0,00 59 542,97
Wrzesień 87 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 27 667,00 0,00 59 542,97
Październik 87 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 27 667,00 0,00 59 542,97
Listopad 87 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 27 667,00 0,00 59 542,97
Grudzień 87 800,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 27 667,00 0,00 59 542,97
Rocznie 1 053 600,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 319 613,00 0,00 728 272,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 87 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 527 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ