Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 251 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 319 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 154 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 826 zł
Zaliczka na podatek 8 772 zł
Całość - kwota brutto 87 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 900,00 8 579,04 1 318,50 2 153,55 6 826,40 75 599,00 8 772,00 60 250,51
Luty 87 900,00 8 579,04 1 318,50 2 153,55 6 826,40 75 599,00 15 011,00 54 011,51
Marzec 87 900,00 3 147,60 483,75 2 153,55 7 390,36 81 865,00 26 197,00 48 527,74
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Maj 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Lipiec 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Sierpień 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Wrzesień 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Październik 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Listopad 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Grudzień 87 900,00 0,00 0,00 2 153,55 7 717,18 85 496,00 27 359,00 50 670,27
Rocznie 1 054 800,00 20 305,68 3 120,75 25 842,60 90 497,78 1 002 527,00 205 714,00 618 822,19
Wynagrodzenie pracownika 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 714 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 468 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 154 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 105 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 900,00 8 579,04 5 713,50 1 467,93 2 241,45 105 901,92 zł
Luty 87 900,00 8 579,04 5 713,50 1 467,93 2 241,45 105 901,92 zł
Marzec 87 900,00 3 147,60 2 096,25 1 467,93 2 241,45 96 853,23 zł
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Maj 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Lipiec 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Sierpień 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Wrzesień 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Październik 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Listopad 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Grudzień 87 900,00 0,00 0,00 1 467,93 2 241,45 91 609,38 zł
Rocznie 1 054 800,00 20 305,68 13 523,25 17 615,16 26 897,40 1 133 141,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 87 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 251 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 494 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 319 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 020 zł
Zaliczka na podatek 7 488 zł
Całość - kwota brutto 87 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 900,00 8 579,04 1 318,50 0,00 7 020,22 62 402,00 7 488,00 63 494,00
Luty 87 900,00 8 579,04 1 318,50 0,00 7 020,22 62 402,00 7 488,00 63 494,00
Marzec 87 900,00 3 147,60 483,75 0,00 7 584,18 67 415,00 8 090,00 68 594,67
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Maj 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Lipiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Sierpień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Wrzesień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Październik 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Listopad 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Grudzień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 70 320,00 8 438,00 71 550,60
Rocznie 1 054 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 92 823,62 825 099,00 6 185,00 839 538,07
Wynagrodzenie pracownika 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 579 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 714 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 154 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 104 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 900,00 8 579,04 5 713,50 0,00 2 241,45 104 433,99 zł
Luty 87 900,00 8 579,04 5 713,50 0,00 2 241,45 104 433,99 zł
Marzec 87 900,00 3 147,60 2 096,25 0,00 2 241,45 95 385,30 zł
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Maj 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Lipiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Sierpień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Wrzesień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Październik 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Listopad 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Grudzień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 2 241,45 90 141,45 zł
Rocznie 1 054 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 897,40 1 115 526,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 87 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 494 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 954 zł
Całość - kwota brutto 87 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Luty 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Marzec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Maj 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Lipiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Sierpień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Wrzesień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Październik 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Listopad 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Grudzień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 320,00 11 954,00 75 946,00
Rocznie 1 054 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843 840,00 143 448,00 911 352,00
Wynagrodzenie pracownika 87 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 87 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Luty 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Marzec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Maj 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Lipiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Sierpień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Wrzesień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Październik 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Listopad 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Grudzień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 900,00 zł
Rocznie 1 054 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 054 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 87 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 086 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 911 zł
Zaliczka na podatek 25 903 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 87 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 0,00 25 903,00 0,00 54 086,00
Luty 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 0,00 27 703,00 0,00 52 286,00
Marzec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 0,00 27 703,00 0,00 52 286,00
Kwiecień 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 0,00 27 703,00 0,00 52 286,00
Maj 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 0,00 27 703,00 0,00 52 286,00
Czerwiec 87 900,00 0,00 0,00 0,00 7 911,00 0,00 27 703,00 0,00 52 286,00
Lipiec 87 900,00 176,27 72,24 0,00 7 911,00 15,08 27 619,00 0,00 52 106,41
Sierpień 87 900,00 176,27 72,24 0,00 7 911,00 15,08 27 619,00 0,00 52 106,41
Wrzesień 87 900,00 176,27 72,24 0,00 7 911,00 15,08 27 619,00 0,00 52 106,41
Październik 87 900,00 176,27 72,24 0,00 7 911,00 15,08 27 619,00 0,00 52 106,41
Listopad 87 900,00 176,27 72,24 0,00 7 911,00 15,08 27 619,00 0,00 52 106,41
Grudzień 87 900,00 176,27 72,24 0,00 7 911,00 15,08 27 619,00 0,00 52 106,41
Rocznie 1 054 800,00 1 057,62 433,44 0,00 94 932,00 0,00 330 132,00 0,00 628 154,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 87 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 086 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.