Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 319 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 320 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 156 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 834 zł
Zaliczka na podatek 8 782 zł
Całość - kwota brutto 88 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 000,00 8 588,80 1 320,00 2 156,00 6 834,17 75 685,00 8 782,00 60 319,03
Luty 88 000,00 8 588,80 1 320,00 2 156,00 6 834,17 75 685,00 15 056,00 54 045,03
Marzec 88 000,00 3 128,08 480,75 2 156,00 7 401,17 81 985,00 26 235,00 48 599,00
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Maj 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Lipiec 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Sierpień 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Wrzesień 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Październik 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Listopad 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Grudzień 88 000,00 0,00 0,00 2 156,00 7 725,96 85 594,00 27 390,00 50 728,04
Rocznie 1 056 000,00 20 305,68 3 120,75 25 872,00 90 603,15 1 003 701,00 205 980,00 619 515,42
Wynagrodzenie pracownika 88 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 720 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 470 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 156 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 106 022 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 000,00 8 588,80 5 720,00 1 469,60 2 244,00 106 022,40 zł
Luty 88 000,00 8 588,80 5 720,00 1 469,60 2 244,00 106 022,40 zł
Marzec 88 000,00 3 128,08 2 083,25 1 469,60 2 244,00 96 924,93 zł
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Maj 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Lipiec 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Sierpień 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Wrzesień 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Październik 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Listopad 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Grudzień 88 000,00 0,00 0,00 1 469,60 2 244,00 91 713,60 zł
Rocznie 1 056 000,00 20 305,68 13 523,25 17 635,20 26 928,00 1 134 392,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 319 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 022 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 320 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 028 zł
Zaliczka na podatek 7 497 zł
Całość - kwota brutto 88 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 000,00 8 588,80 1 320,00 0,00 7 028,21 62 473,00 7 497,00 63 566,23
Luty 88 000,00 8 588,80 1 320,00 0,00 7 028,21 62 473,00 7 497,00 63 566,23
Marzec 88 000,00 3 128,08 480,75 0,00 7 595,21 67 513,00 8 102,00 68 694,40
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Maj 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Lipiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Sierpień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Wrzesień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Październik 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Listopad 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Grudzień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 70 400,00 8 448,00 71 632,00
Rocznie 1 056 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 92 931,63 826 059,00 6 196,00 840 514,86
Wynagrodzenie pracownika 88 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 589 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 720 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 156 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 104 553 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 000,00 8 588,80 5 720,00 0,00 2 244,00 104 552,80 zł
Luty 88 000,00 8 588,80 5 720,00 0,00 2 244,00 104 552,80 zł
Marzec 88 000,00 3 128,08 2 083,25 0,00 2 244,00 95 455,33 zł
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Maj 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Lipiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Sierpień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Wrzesień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Październik 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Listopad 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Grudzień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 2 244,00 90 244,00 zł
Rocznie 1 056 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 928,00 1 116 756,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 566 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 553 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 968 zł
Całość - kwota brutto 88 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Luty 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Marzec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Maj 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Lipiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Sierpień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Wrzesień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Październik 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Listopad 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Grudzień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 400,00 11 968,00 76 032,00
Rocznie 1 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844 800,00 143 616,00 912 384,00
Wynagrodzenie pracownika 88 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Luty 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Marzec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Maj 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Lipiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Sierpień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Wrzesień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Październik 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Listopad 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Grudzień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 000,00 zł
Rocznie 1 056 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 056 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 032 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 920 zł
Zaliczka na podatek 25 935 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 25 935,00 0,00 54 145,00
Luty 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 27 735,00 0,00 52 345,00
Marzec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 27 735,00 0,00 52 345,00
Kwiecień 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 27 735,00 0,00 52 345,00
Maj 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 27 735,00 0,00 52 345,00
Czerwiec 88 000,00 0,00 0,00 0,00 7 920,00 0,00 27 735,00 0,00 52 345,00
Lipiec 88 000,00 176,27 72,24 0,00 7 920,00 15,08 27 651,00 0,00 52 165,41
Sierpień 88 000,00 176,27 72,24 0,00 7 920,00 15,08 27 651,00 0,00 52 165,41
Wrzesień 88 000,00 176,27 72,24 0,00 7 920,00 15,08 27 651,00 0,00 52 165,41
Październik 88 000,00 176,27 72,24 0,00 7 920,00 15,08 27 651,00 0,00 52 165,41
Listopad 88 000,00 176,27 72,24 0,00 7 920,00 15,08 27 651,00 0,00 52 165,41
Grudzień 88 000,00 176,27 72,24 0,00 7 920,00 15,08 27 651,00 0,00 52 165,41
Rocznie 1 056 000,00 1 057,62 433,44 0,00 95 040,00 0,00 330 516,00 0,00 628 862,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 145 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.