Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 328 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 168 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 873 zł
Zaliczka na podatek 8 834 zł
Całość - kwota brutto 88 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 500,00 8 637,60 1 327,50 2 168,25 6 873,00 76 117,00 8 834,00 60 659,65
Luty 88 500,00 8 637,60 1 327,50 2 168,25 6 873,00 76 117,00 15 281,00 54 212,65
Marzec 88 500,00 3 030,48 465,75 2 168,25 7 455,20 82 586,00 26 428,00 48 952,32
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Maj 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Lipiec 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Sierpień 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Wrzesień 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Październik 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Listopad 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Grudzień 88 500,00 0,00 0,00 2 168,25 7 769,86 86 082,00 27 546,00 51 015,89
Rocznie 1 062 000,00 20 305,68 3 120,75 26 019,00 91 129,94 1 009 558,00 207 325,00 622 967,63
Wynagrodzenie pracownika 88 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 753 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 478 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 168 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 106 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 500,00 8 637,60 5 752,50 1 477,95 2 256,75 106 624,80 zł
Luty 88 500,00 8 637,60 5 752,50 1 477,95 2 256,75 106 624,80 zł
Marzec 88 500,00 3 030,48 2 018,25 1 477,95 2 256,75 97 283,43 zł
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Maj 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Lipiec 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Sierpień 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Wrzesień 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Październik 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Listopad 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Grudzień 88 500,00 0,00 0,00 1 477,95 2 256,75 92 234,70 zł
Rocznie 1 062 000,00 20 305,68 13 523,25 17 735,40 27 081,00 1 140 645,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 927 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 328 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 068 zł
Zaliczka na podatek 7 539 zł
Całość - kwota brutto 88 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 500,00 8 637,60 1 327,50 0,00 7 068,14 62 828,00 7 539,00 63 927,40
Luty 88 500,00 8 637,60 1 327,50 0,00 7 068,14 62 828,00 7 539,00 63 927,40
Marzec 88 500,00 3 030,48 465,75 0,00 7 650,34 68 003,00 8 160,00 69 193,07
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Maj 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Lipiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Sierpień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Wrzesień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Październik 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Listopad 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Grudzień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 70 800,00 8 496,00 72 039,00
Rocznie 1 062 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 93 471,62 830 859,00 6 231,00 845 398,87
Wynagrodzenie pracownika 88 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 638 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 753 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 168 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 105 147 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 500,00 8 637,60 5 752,50 0,00 2 256,75 105 146,85 zł
Luty 88 500,00 8 637,60 5 752,50 0,00 2 256,75 105 146,85 zł
Marzec 88 500,00 3 030,48 2 018,25 0,00 2 256,75 95 805,48 zł
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Maj 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Lipiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Sierpień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Wrzesień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Październik 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Listopad 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Grudzień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 2 256,75 90 756,75 zł
Rocznie 1 062 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 081,00 1 122 909,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 927 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 147 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 036 zł
Całość - kwota brutto 88 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Luty 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Marzec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Maj 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Lipiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Sierpień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Wrzesień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Październik 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Listopad 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Grudzień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 800,00 12 036,00 76 464,00
Rocznie 1 062 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849 600,00 144 432,00 917 568,00
Wynagrodzenie pracownika 88 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Luty 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Marzec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Maj 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Lipiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Sierpień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Wrzesień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Październik 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Listopad 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Grudzień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 500,00 zł
Rocznie 1 062 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 062 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 464 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 965 zł
Zaliczka na podatek 26 095 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 0,00 26 095,00 0,00 54 440,00
Luty 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 0,00 27 895,00 0,00 52 640,00
Marzec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 0,00 27 895,00 0,00 52 640,00
Kwiecień 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 0,00 27 895,00 0,00 52 640,00
Maj 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 0,00 27 895,00 0,00 52 640,00
Czerwiec 88 500,00 0,00 0,00 0,00 7 965,00 0,00 27 895,00 0,00 52 640,00
Lipiec 88 500,00 176,27 72,24 0,00 7 965,00 15,08 27 811,00 0,00 52 460,41
Sierpień 88 500,00 176,27 72,24 0,00 7 965,00 15,08 27 811,00 0,00 52 460,41
Wrzesień 88 500,00 176,27 72,24 0,00 7 965,00 15,08 27 811,00 0,00 52 460,41
Październik 88 500,00 176,27 72,24 0,00 7 965,00 15,08 27 811,00 0,00 52 460,41
Listopad 88 500,00 176,27 72,24 0,00 7 965,00 15,08 27 811,00 0,00 52 460,41
Grudzień 88 500,00 176,27 72,24 0,00 7 965,00 15,08 27 811,00 0,00 52 460,41
Rocznie 1 062 000,00 1 057,62 433,44 0,00 95 580,00 0,00 332 436,00 0,00 632 402,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 440 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.