Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 87700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 87 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 114 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 316 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 149 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 811 zł
Zaliczka na podatek 8 751 zł
Całość - kwota brutto 87 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 700,00 8 559,52 1 315,50 2 148,65 6 810,87 75 426,00 8 751,00 60 114,46
Luty 87 700,00 8 559,52 1 315,50 2 148,65 6 810,87 75 426,00 14 922,00 53 943,46
Marzec 87 700,00 3 186,64 489,75 2 148,65 7 368,75 81 625,00 26 120,00 48 386,21
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Maj 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Lipiec 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Sierpień 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Wrzesień 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Październik 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Listopad 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Grudzień 87 700,00 0,00 0,00 2 148,65 7 699,62 85 301,00 27 296,00 50 555,73
Rocznie 1 052 400,00 20 305,68 3 120,75 25 783,80 90 287,07 1 000 186,00 205 175,00 617 445,70
Wynagrodzenie pracownika 87 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 701 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 465 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 149 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 105 661 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 700,00 8 559,52 5 700,50 1 464,59 2 236,35 105 660,96 zł
Luty 87 700,00 8 559,52 5 700,50 1 464,59 2 236,35 105 660,96 zł
Marzec 87 700,00 3 186,64 2 122,25 1 464,59 2 236,35 96 709,83 zł
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Maj 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Lipiec 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Sierpień 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Wrzesień 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Październik 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Listopad 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Grudzień 87 700,00 0,00 0,00 1 464,59 2 236,35 91 400,94 zł
Rocznie 1 052 400,00 20 305,68 13 523,25 17 575,08 26 836,20 1 130 640,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 87 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 114 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 661 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 87700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 87 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 316 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 004 zł
Zaliczka na podatek 7 471 zł
Całość - kwota brutto 87 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 700,00 8 559,52 1 315,50 0,00 7 004,25 62 260,00 7 471,00 63 349,53
Luty 87 700,00 8 559,52 1 315,50 0,00 7 004,25 62 260,00 7 471,00 63 349,53
Marzec 87 700,00 3 186,64 489,75 0,00 7 562,12 67 219,00 8 066,00 68 395,21
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Maj 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Lipiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Sierpień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Wrzesień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Październik 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Listopad 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Grudzień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 70 160,00 8 419,00 71 387,80
Rocznie 1 052 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 92 607,62 823 179,00 6 172,00 837 584,47
Wynagrodzenie pracownika 87 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 560 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 701 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 149 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 104 196 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 700,00 8 559,52 5 700,50 0,00 2 236,35 104 196,37 zł
Luty 87 700,00 8 559,52 5 700,50 0,00 2 236,35 104 196,37 zł
Marzec 87 700,00 3 186,64 2 122,25 0,00 2 236,35 95 245,24 zł
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Maj 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Lipiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Sierpień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Wrzesień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Październik 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Listopad 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Grudzień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 2 236,35 89 936,35 zł
Rocznie 1 052 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 836,20 1 113 065,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 87 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 196 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 87700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 87 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 75 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 927 zł
Całość - kwota brutto 87 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Luty 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Marzec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Maj 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Lipiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Sierpień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Wrzesień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Październik 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Listopad 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Grudzień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 160,00 11 927,00 75 773,00
Rocznie 1 052 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841 920,00 143 124,00 909 276,00
Wynagrodzenie pracownika 87 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 87 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Luty 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Marzec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Maj 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Lipiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Sierpień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Wrzesień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Październik 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Listopad 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Grudzień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 700,00 zł
Rocznie 1 052 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 87 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 75 773 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 87 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 87 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 87700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 87 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 53 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 893 zł
Zaliczka na podatek 25 839 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 87 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 0,00 25 839,00 0,00 53 968,00
Luty 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 0,00 27 639,00 0,00 52 168,00
Marzec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 0,00 27 639,00 0,00 52 168,00
Kwiecień 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 0,00 27 639,00 0,00 52 168,00
Maj 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 0,00 27 639,00 0,00 52 168,00
Czerwiec 87 700,00 0,00 0,00 0,00 7 893,00 0,00 27 639,00 0,00 52 168,00
Lipiec 87 700,00 176,27 72,24 0,00 7 893,00 15,08 27 555,00 0,00 51 988,41
Sierpień 87 700,00 176,27 72,24 0,00 7 893,00 15,08 27 555,00 0,00 51 988,41
Wrzesień 87 700,00 176,27 72,24 0,00 7 893,00 15,08 27 555,00 0,00 51 988,41
Październik 87 700,00 176,27 72,24 0,00 7 893,00 15,08 27 555,00 0,00 51 988,41
Listopad 87 700,00 176,27 72,24 0,00 7 893,00 15,08 27 555,00 0,00 51 988,41
Grudzień 87 700,00 176,27 72,24 0,00 7 893,00 15,08 27 555,00 0,00 51 988,41
Rocznie 1 052 400,00 1 057,62 433,44 0,00 94 716,00 0,00 329 364,00 0,00 626 738,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 87 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 968 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.