Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 326 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 166 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 865 zł
Zaliczka na podatek 8 824 zł
Całość - kwota brutto 88 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 400,00 8 627,84 1 326,00 2 165,80 6 865,23 76 030,00 8 824,00 60 591,13
Luty 88 400,00 8 627,84 1 326,00 2 165,80 6 865,23 76 030,00 15 236,00 54 179,13
Marzec 88 400,00 3 050,00 468,75 2 165,80 7 444,39 82 465,00 26 389,00 48 882,06
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Maj 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Lipiec 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Sierpień 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Wrzesień 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Październik 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Listopad 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Grudzień 88 400,00 0,00 0,00 2 165,80 7 761,08 85 984,00 27 515,00 50 958,12
Rocznie 1 060 800,00 20 305,68 3 120,75 25 989,60 91 024,57 1 008 381,00 207 058,00 622 275,40
Wynagrodzenie pracownika 88 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 746 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 476 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 166 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 106 504 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 400,00 8 627,84 5 746,00 1 476,28 2 254,20 106 504,32 zł
Luty 88 400,00 8 627,84 5 746,00 1 476,28 2 254,20 106 504,32 zł
Marzec 88 400,00 3 050,00 2 031,25 1 476,28 2 254,20 97 211,73 zł
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Maj 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Lipiec 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Sierpień 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Wrzesień 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Październik 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Listopad 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Grudzień 88 400,00 0,00 0,00 1 476,28 2 254,20 92 130,48 zł
Rocznie 1 060 800,00 20 305,68 13 523,25 17 715,36 27 050,40 1 139 394,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 591 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 504 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 855 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 326 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 060 zł
Zaliczka na podatek 7 531 zł
Całość - kwota brutto 88 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 400,00 8 627,84 1 326,00 0,00 7 060,15 62 757,00 7 531,00 63 855,17
Luty 88 400,00 8 627,84 1 326,00 0,00 7 060,15 62 757,00 7 531,00 63 855,17
Marzec 88 400,00 3 050,00 468,75 0,00 7 639,31 67 905,00 8 149,00 69 093,34
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Maj 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Lipiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Sierpień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Wrzesień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Październik 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Listopad 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Grudzień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 70 720,00 8 486,00 71 957,60
Rocznie 1 060 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 93 363,61 829 899,00 6 221,00 844 422,08
Wynagrodzenie pracownika 88 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 628 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 746 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 166 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 105 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 400,00 8 627,84 5 746,00 0,00 2 254,20 105 028,04 zł
Luty 88 400,00 8 627,84 5 746,00 0,00 2 254,20 105 028,04 zł
Marzec 88 400,00 3 050,00 2 031,25 0,00 2 254,20 95 735,45 zł
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Maj 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Lipiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Sierpień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Wrzesień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Październik 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Listopad 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Grudzień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 2 254,20 90 654,20 zł
Rocznie 1 060 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 050,40 1 121 679,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 855 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 378 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 022 zł
Całość - kwota brutto 88 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Luty 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Marzec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Maj 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Lipiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Sierpień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Wrzesień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Październik 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Listopad 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Grudzień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 720,00 12 022,00 76 378,00
Rocznie 1 060 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848 640,00 144 264,00 916 536,00
Wynagrodzenie pracownika 88 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Luty 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Marzec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Maj 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Lipiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Sierpień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Wrzesień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Październik 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Listopad 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Grudzień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 400,00 zł
Rocznie 1 060 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 060 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 378 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 956 zł
Zaliczka na podatek 26 063 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 0,00 26 063,00 0,00 54 381,00
Luty 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 0,00 27 863,00 0,00 52 581,00
Marzec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 0,00 27 863,00 0,00 52 581,00
Kwiecień 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 0,00 27 863,00 0,00 52 581,00
Maj 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 0,00 27 863,00 0,00 52 581,00
Czerwiec 88 400,00 0,00 0,00 0,00 7 956,00 0,00 27 863,00 0,00 52 581,00
Lipiec 88 400,00 176,27 72,24 0,00 7 956,00 15,08 27 779,00 0,00 52 401,41
Sierpień 88 400,00 176,27 72,24 0,00 7 956,00 15,08 27 779,00 0,00 52 401,41
Wrzesień 88 400,00 176,27 72,24 0,00 7 956,00 15,08 27 779,00 0,00 52 401,41
Październik 88 400,00 176,27 72,24 0,00 7 956,00 15,08 27 779,00 0,00 52 401,41
Listopad 88 400,00 176,27 72,24 0,00 7 956,00 15,08 27 779,00 0,00 52 401,41
Grudzień 88 400,00 176,27 72,24 0,00 7 956,00 15,08 27 779,00 0,00 52 401,41
Rocznie 1 060 800,00 1 057,62 433,44 0,00 95 472,00 0,00 332 052,00 0,00 631 694,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 381 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.