Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 524 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 618 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 325 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 163 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 857 zł
Zaliczka na podatek 8 813 zł
Całość - kwota brutto 88 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 300,00 8 618,08 1 324,50 2 163,35 6 857,47 75 944,00 8 813,00 60 523,60
Luty 88 300,00 8 618,08 1 324,50 2 163,35 6 857,47 75 944,00 15 191,00 54 145,60
Marzec 88 300,00 3 069,52 471,75 2 163,35 7 433,58 82 345,00 26 350,00 48 811,80
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Maj 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Lipiec 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Sierpień 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Wrzesień 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Październik 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Listopad 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Grudzień 88 300,00 0,00 0,00 2 163,35 7 752,30 85 887,00 27 484,00 50 900,35
Rocznie 1 059 600,00 20 305,68 3 120,75 25 960,20 90 919,22 1 007 216,00 206 794,00 621 584,15
Wynagrodzenie pracownika 88 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 618 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 740 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 475 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 163 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 106 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 300,00 8 618,08 5 739,50 1 474,61 2 251,65 106 383,84 zł
Luty 88 300,00 8 618,08 5 739,50 1 474,61 2 251,65 106 383,84 zł
Marzec 88 300,00 3 069,52 2 044,25 1 474,61 2 251,65 97 140,03 zł
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Maj 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Lipiec 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Sierpień 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Wrzesień 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Październik 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Listopad 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Grudzień 88 300,00 0,00 0,00 1 474,61 2 251,65 92 026,26 zł
Rocznie 1 059 600,00 20 305,68 13 523,25 17 695,32 27 019,80 1 138 144,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 524 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 63 783 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 618 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 325 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 052 zł
Zaliczka na podatek 7 522 zł
Całość - kwota brutto 88 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 300,00 8 618,08 1 324,50 0,00 7 052,17 62 686,00 7 522,00 63 782,93
Luty 88 300,00 8 618,08 1 324,50 0,00 7 052,17 62 686,00 7 522,00 63 782,93
Marzec 88 300,00 3 069,52 471,75 0,00 7 628,29 67 807,00 8 137,00 68 993,60
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Maj 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Lipiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Sierpień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Wrzesień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Październik 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Listopad 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Grudzień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 70 640,00 8 477,00 71 876,20
Rocznie 1 059 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 93 255,63 828 939,00 6 219,00 843 445,26
Wynagrodzenie pracownika 88 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 618 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 740 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 163 zł
FGŚP 88 zł
Cała kwota 104 909 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 300,00 8 618,08 5 739,50 0,00 2 251,65 104 909,23 zł
Luty 88 300,00 8 618,08 5 739,50 0,00 2 251,65 104 909,23 zł
Marzec 88 300,00 3 069,52 2 044,25 0,00 2 251,65 95 665,42 zł
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Maj 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Lipiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Sierpień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Wrzesień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Październik 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Listopad 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Grudzień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 2 251,65 90 551,65 zł
Rocznie 1 059 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 019,80 1 120 448,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 63 783 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 104 909 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 291 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 009 zł
Całość - kwota brutto 88 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Luty 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Marzec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Maj 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Lipiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Sierpień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Wrzesień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Październik 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Listopad 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Grudzień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 640,00 12 009,00 76 291,00
Rocznie 1 059 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847 680,00 144 108,00 915 492,00
Wynagrodzenie pracownika 88 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Luty 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Marzec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Maj 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Lipiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Sierpień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Wrzesień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Październik 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Listopad 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Grudzień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 300,00 zł
Rocznie 1 059 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 059 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 291 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 322 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 947 zł
Zaliczka na podatek 26 031 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 0,00 26 031,00 0,00 54 322,00
Luty 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 0,00 27 831,00 0,00 52 522,00
Marzec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 0,00 27 831,00 0,00 52 522,00
Kwiecień 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 0,00 27 831,00 0,00 52 522,00
Maj 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 0,00 27 831,00 0,00 52 522,00
Czerwiec 88 300,00 0,00 0,00 0,00 7 947,00 0,00 27 831,00 0,00 52 522,00
Lipiec 88 300,00 176,27 72,24 0,00 7 947,00 15,08 27 747,00 0,00 52 342,41
Sierpień 88 300,00 176,27 72,24 0,00 7 947,00 15,08 27 747,00 0,00 52 342,41
Wrzesień 88 300,00 176,27 72,24 0,00 7 947,00 15,08 27 747,00 0,00 52 342,41
Październik 88 300,00 176,27 72,24 0,00 7 947,00 15,08 27 747,00 0,00 52 342,41
Listopad 88 300,00 176,27 72,24 0,00 7 947,00 15,08 27 747,00 0,00 52 342,41
Grudzień 88 300,00 176,27 72,24 0,00 7 947,00 15,08 27 747,00 0,00 52 342,41
Rocznie 1 059 600,00 1 057,62 433,44 0,00 95 364,00 0,00 331 668,00 0,00 630 986,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 322 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.