Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 067 zł
Ubezpieczenie rentowe 164 zł
Ubezpieczenie chorobowe 268 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 849 zł
Zaliczka na podatek 787 zł
Całość - kwota brutto 10 935 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Luty 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Marzec 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Kwiecień 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Maj 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Czerwiec 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Lipiec 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Sierpień 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Wrzesień 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 787,00 7 799,58
Październik 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 1 736,00 6 850,58
Listopad 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 2 208,00 6 378,58
Grudzień 10 935,00 1 067,26 164,03 267,91 849,22 9 186,00 2 208,00 6 378,58
Rocznie 131 220,00 12 807,12 1 968,36 3 214,92 10 190,64 110 232,00 13 235,00 89 803,96
Wynagrodzenie pracownika 10 935 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 067 zł
Ubezpieczenie rentowe 711 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 183 zł
Fundusz Pracy (FP) 268 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 175 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Luty 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Marzec 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Kwiecień 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Maj 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Czerwiec 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Lipiec 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Sierpień 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Wrzesień 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Październik 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Listopad 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Grudzień 10 935,00 1 067,26 710,78 182,61 278,85 13 174,50 zł
Rocznie 131 220,00 12 807,12 8 529,36 2 191,32 3 346,20 158 094,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 935 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 175 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 008 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 824 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Całość - kwota brutto 10 323 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Luty 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Marzec 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Kwiecień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Maj 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Czerwiec 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Lipiec 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Sierpień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Wrzesień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Październik 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Listopad 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Grudzień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Rocznie 123 876,00 12 090,24 1 858,20 0,00 9 893,52 87 948,00 6 432,00 93 602,04
Wynagrodzenie pracownika 10 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 008 zł
Ubezpieczenie rentowe 671 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 253 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Luty 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Marzec 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Kwiecień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Maj 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Czerwiec 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Lipiec 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Sierpień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Wrzesień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Październik 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Listopad 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Grudzień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Rocznie 123 876,00 12 090,24 8 052,00 0,00 3 158,76 147 177,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 323 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 228 zł
Całość - kwota brutto 9 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Luty 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Marzec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Kwiecień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Maj 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Czerwiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Lipiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Sierpień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Wrzesień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Październik 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Listopad 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Grudzień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Rocznie 108 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 664,00 14 736,00 93 600,00
Wynagrodzenie pracownika 9 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Luty 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Marzec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Kwiecień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Maj 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Czerwiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Lipiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Sierpień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Wrzesień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Październik 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Listopad 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Grudzień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Rocznie 108 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 1 227 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 409 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to październik. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 227,00 0,00 7 800,19
Luty 9 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 227,00 0,00 7 800,19
Marzec 9 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 227,00 0,00 7 800,19
Kwiecień 9 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 227,00 0,00 7 800,19
Maj 9 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 227,00 0,00 7 800,19
Czerwiec 9 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 1 227,00 0,00 7 800,19
Lipiec 9 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 185,00 0,00 7 596,99
Sierpień 9 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 185,00 0,00 7 596,99
Wrzesień 9 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 1 185,00 0,00 7 596,99
Październik 9 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 323,00 0,00 6 458,99
Listopad 9 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 560,00 0,00 6 221,99
Grudzień 9 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 2 560,00 0,00 6 221,99
Rocznie 112 908,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 18 360,00 0,00 88 495,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 800 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ