Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 296 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 067 zł
Ubezpieczenie rentowe 164 zł
Ubezpieczenie chorobowe 268 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 849 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 10 931 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Luty 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Marzec 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Kwiecień 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Maj 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Czerwiec 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Lipiec 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Sierpień 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Wrzesień 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Październik 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Listopad 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Grudzień 10 931,00 1 066,87 163,97 267,81 848,91 9 182,00 287,00 8 296,44
Rocznie 131 172,00 12 802,44 1 967,64 3 213,72 10 186,92 110 184,00 3 444,00 99 557,28
Wynagrodzenie pracownika 10 931 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 067 zł
Ubezpieczenie rentowe 711 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 183 zł
Fundusz Pracy (FP) 268 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 13 170 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Luty 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Marzec 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Kwiecień 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Maj 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Czerwiec 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Lipiec 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Sierpień 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Wrzesień 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Październik 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Listopad 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Grudzień 10 931,00 1 066,87 710,52 182,55 278,74 13 169,68 zł
Rocznie 131 172,00 12 802,44 8 526,24 2 190,60 3 344,88 158 036,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 931 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 296 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 296 zł netto poniesie łączny koszt równy 13 170 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 008 zł
Ubezpieczenie rentowe 155 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 824 zł
Zaliczka na podatek 536 zł
Całość - kwota brutto 10 323 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Luty 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Marzec 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Kwiecień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Maj 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Czerwiec 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Lipiec 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Sierpień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Wrzesień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Październik 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Listopad 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Grudzień 10 323,00 1 007,52 154,85 0,00 824,46 7 329,00 536,00 7 800,17
Rocznie 123 876,00 12 090,24 1 858,20 0,00 9 893,52 87 948,00 6 432,00 93 602,04
Wynagrodzenie pracownika 10 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 008 zł
Ubezpieczenie rentowe 671 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 253 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 265 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Luty 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Marzec 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Kwiecień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Maj 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Czerwiec 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Lipiec 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Sierpień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Wrzesień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Październik 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Listopad 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Grudzień 10 323,00 1 007,52 671,00 0,00 263,23 12 264,75 zł
Rocznie 123 876,00 12 090,24 8 052,00 0,00 3 158,76 147 177,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 323 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 265 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 228 zł
Całość - kwota brutto 9 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Luty 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Marzec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Kwiecień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Maj 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Czerwiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Lipiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Sierpień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Wrzesień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Październik 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Listopad 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Grudzień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 222,00 1 228,00 7 800,00
Rocznie 108 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 664,00 14 736,00 93 600,00
Wynagrodzenie pracownika 9 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 9 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Luty 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Marzec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Kwiecień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Maj 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Czerwiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Lipiec 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Sierpień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Wrzesień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Październik 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Listopad 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Grudzień 9 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 028,00 zł
Rocznie 108 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 9 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 228 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 173 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 401 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 173,00 0,00 8 228,00
Luty 9 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 193,00 0,00 7 208,00
Marzec 9 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 0,00 6 818,00
Kwiecień 9 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 0,00 6 818,00
Maj 9 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 0,00 6 818,00
Czerwiec 9 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583,00 0,00 6 818,00
Lipiec 9 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 499,00 0,00 6 638,41
Sierpień 9 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 499,00 0,00 6 638,41
Wrzesień 9 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 499,00 0,00 6 638,41
Październik 9 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 499,00 0,00 6 638,41
Listopad 9 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 499,00 0,00 6 638,41
Grudzień 9 401,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 499,00 0,00 6 638,41
Rocznie 112 812,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 28 692,00 0,00 82 538,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 228 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.