Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 191 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 606 zł
Zaliczka na podatek 478 zł
Całość - kwota brutto 7 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Luty 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Marzec 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Kwiecień 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Maj 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Czerwiec 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Lipiec 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Sierpień 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Wrzesień 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Październik 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Listopad 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Grudzień 7 800,00 761,28 117,00 191,10 605,76 6 481,00 478,00 5 646,86
Rocznie 93 600,00 9 135,36 1 404,00 2 293,20 5 732,64 77 772,00 0,00 67 762,32
Wynagrodzenie pracownika 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 130 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 397 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Luty 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Marzec 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Kwiecień 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Maj 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Czerwiec 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Lipiec 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Sierpień 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Wrzesień 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Październik 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Listopad 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Grudzień 7 800,00 761,28 507,00 130,26 198,90 9 397,44 zł
Rocznie 93 600,00 9 135,36 6 084,00 1 563,12 2 386,80 112 769,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 647 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 397 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 117 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 623 zł
Zaliczka na podatek 664 zł
Całość - kwota brutto 7 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Luty 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Marzec 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Kwiecień 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Maj 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Czerwiec 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Lipiec 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Sierpień 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Wrzesień 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Październik 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Listopad 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Grudzień 7 800,00 761,28 117,00 0,00 622,95 5 537,00 664,00 5 634,33
Rocznie 93 600,00 9 135,36 1 404,00 0,00 7 475,40 66 444,00 492,00 67 611,96
Wynagrodzenie pracownika 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 761 zł
Ubezpieczenie rentowe 507 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 191 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 267 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Luty 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Marzec 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Kwiecień 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Maj 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Czerwiec 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Lipiec 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Sierpień 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Wrzesień 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Październik 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Listopad 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Grudzień 7 800,00 761,28 507,00 0,00 198,90 9 267,18 zł
Rocznie 93 600,00 9 135,36 6 084,00 0,00 2 386,80 111 206,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 634 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 267 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 739 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 061 zł
Całość - kwota brutto 7 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Luty 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Marzec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Kwiecień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Maj 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Czerwiec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Lipiec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Sierpień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Wrzesień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Październik 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Listopad 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Grudzień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 1 061,00 6 739,00
Rocznie 93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 880,00 12 732,00 80 868,00
Wynagrodzenie pracownika 7 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Luty 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Marzec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Kwiecień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Maj 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Czerwiec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Lipiec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Sierpień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Wrzesień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Październik 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Listopad 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Grudzień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 800,00 zł
Rocznie 93 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 739 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 338 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 702 zł
Zaliczka na podatek 760 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 800,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 760,00 0,00 6 338,00
Luty 7 800,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 1 052,00 0,00 6 046,00
Marzec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 1 806,00 0,00 5 292,00
Kwiecień 7 800,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 1 806,00 0,00 5 292,00
Maj 7 800,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 1 806,00 0,00 5 292,00
Czerwiec 7 800,00 0,00 0,00 0,00 702,00 0,00 1 806,00 0,00 5 292,00
Lipiec 7 800,00 176,27 72,24 0,00 702,00 15,08 1 722,00 0,00 5 112,41
Sierpień 7 800,00 176,27 72,24 0,00 702,00 15,08 1 722,00 0,00 5 112,41
Wrzesień 7 800,00 176,27 72,24 0,00 702,00 15,08 1 722,00 0,00 5 112,41
Październik 7 800,00 176,27 72,24 0,00 702,00 15,08 1 722,00 0,00 5 112,41
Listopad 7 800,00 176,27 72,24 0,00 702,00 15,08 1 722,00 0,00 5 112,41
Grudzień 7 800,00 176,27 72,24 0,00 702,00 15,08 1 722,00 0,00 5 112,41
Rocznie 93 600,00 1 057,62 433,44 0,00 8 424,00 0,00 19 368,00 0,00 64 226,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 338 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.