Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 195 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 053 zł
Ubezpieczenie rentowe 162 zł
Ubezpieczenie chorobowe 264 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 838 zł
Zaliczka na podatek 277 zł
Całość - kwota brutto 10 789 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Luty 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Marzec 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Kwiecień 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Maj 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Czerwiec 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Lipiec 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Sierpień 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Wrzesień 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Październik 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Listopad 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Grudzień 10 789,00 1 053,01 161,84 264,33 837,88 9 060,00 277,00 8 194,94
Rocznie 129 468,00 12 636,12 1 942,08 3 171,96 10 054,56 108 720,00 3 324,00 98 339,28
Wynagrodzenie pracownika 10 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 053 zł
Ubezpieczenie rentowe 701 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 180 zł
Fundusz Pracy (FP) 264 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 999 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Luty 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Marzec 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Kwiecień 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Maj 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Czerwiec 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Lipiec 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Sierpień 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Wrzesień 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Październik 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Listopad 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Grudzień 10 789,00 1 053,01 701,29 180,18 275,12 12 998,60 zł
Rocznie 129 468,00 12 636,12 8 415,48 2 162,16 3 301,44 155 983,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 789 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 195 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 195 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 999 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 995 zł
Ubezpieczenie rentowe 153 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 814 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Całość - kwota brutto 10 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Luty 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Marzec 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Kwiecień 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Maj 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Czerwiec 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Lipiec 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Sierpień 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Wrzesień 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Październik 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Listopad 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Grudzień 10 190,00 994,54 152,85 0,00 813,83 7 234,00 529,00 7 699,78
Rocznie 122 280,00 11 934,48 1 834,20 0,00 9 765,96 86 808,00 6 348,00 92 397,36
Wynagrodzenie pracownika 10 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 995 zł
Ubezpieczenie rentowe 662 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 250 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Luty 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Marzec 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Kwiecień 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Maj 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Czerwiec 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Lipiec 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Sierpień 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Wrzesień 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Październik 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Listopad 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Grudzień 10 190,00 994,54 662,35 0,00 259,85 12 106,74 zł
Rocznie 122 280,00 11 934,48 7 948,20 0,00 3 118,20 145 280,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 212 zł
Całość - kwota brutto 8 912 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Luty 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Marzec 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Kwiecień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Maj 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Czerwiec 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Lipiec 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Sierpień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Wrzesień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Październik 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Listopad 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Grudzień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 130,00 1 212,00 7 700,00
Rocznie 106 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 560,00 14 544,00 92 400,00
Wynagrodzenie pracownika 8 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Luty 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Marzec 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Kwiecień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Maj 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Czerwiec 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Lipiec 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Sierpień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Wrzesień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Październik 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Listopad 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Grudzień 8 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 912,00 zł
Rocznie 106 944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 944,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 912 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 153 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 281 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 153,00 0,00 8 128,00
Luty 9 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 137,00 0,00 7 144,00
Marzec 9 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545,00 0,00 6 736,00
Kwiecień 9 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545,00 0,00 6 736,00
Maj 9 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545,00 0,00 6 736,00
Czerwiec 9 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 545,00 0,00 6 736,00
Lipiec 9 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 460,00 0,00 6 557,41
Sierpień 9 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 460,00 0,00 6 557,41
Wrzesień 9 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 460,00 0,00 6 557,41
Październik 9 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 460,00 0,00 6 557,41
Listopad 9 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 460,00 0,00 6 557,41
Grudzień 9 281,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 460,00 0,00 6 557,41
Rocznie 111 372,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 28 230,00 0,00 81 560,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 281 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 128 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.