Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 189 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 598 zł
Zaliczka na podatek 467 zł
Całość - kwota brutto 7 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Luty 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Marzec 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Kwiecień 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Maj 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Czerwiec 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Lipiec 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Sierpień 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Wrzesień 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Październik 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Listopad 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Grudzień 7 700,00 751,52 115,50 188,65 597,99 6 394,00 467,00 5 579,34
Rocznie 92 400,00 9 018,24 1 386,00 2 263,80 5 607,36 76 728,00 0,00 66 952,08
Wynagrodzenie pracownika 7 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 129 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Luty 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Marzec 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Kwiecień 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Maj 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Czerwiec 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Lipiec 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Sierpień 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Wrzesień 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Październik 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Listopad 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Grudzień 7 700,00 751,52 500,50 128,59 196,35 9 276,96 zł
Rocznie 92 400,00 9 018,24 6 006,00 1 543,08 2 356,20 111 323,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 7 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 579 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 5 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 116 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 615 zł
Zaliczka na podatek 656 zł
Całość - kwota brutto 7 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Luty 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Marzec 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Kwiecień 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Maj 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Czerwiec 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Lipiec 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Sierpień 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Wrzesień 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Październik 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Listopad 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Grudzień 7 700,00 751,52 115,50 0,00 614,97 5 466,00 656,00 5 562,09
Rocznie 92 400,00 9 018,24 1 386,00 0,00 7 379,64 65 592,00 492,00 66 745,08
Wynagrodzenie pracownika 7 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 752 zł
Ubezpieczenie rentowe 501 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 189 zł
FGŚP 8 zł
Cała kwota 9 148 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Luty 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Marzec 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Kwiecień 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Maj 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Czerwiec 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Lipiec 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Sierpień 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Wrzesień 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Październik 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Listopad 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Grudzień 7 700,00 751,52 500,50 0,00 196,35 9 148,37 zł
Rocznie 92 400,00 9 018,24 6 006,00 0,00 2 356,20 109 780,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 7 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 5 562 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 9 148 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 6 653 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 047 zł
Całość - kwota brutto 7 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Luty 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Marzec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Kwiecień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Maj 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Czerwiec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Lipiec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Sierpień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Wrzesień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Październik 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Listopad 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Grudzień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 160,00 1 047,00 6 653,00
Rocznie 92 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 920,00 12 564,00 79 836,00
Wynagrodzenie pracownika 7 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 7 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Luty 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Marzec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Kwiecień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Maj 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Czerwiec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Lipiec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Sierpień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Wrzesień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Październik 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Listopad 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Grudzień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700,00 zł
Rocznie 92 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 7 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 653 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 7 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 6 257 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 693 zł
Zaliczka na podatek 750 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 7 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 7 700,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 750,00 0,00 6 257,00
Luty 7 700,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 1 024,00 0,00 5 983,00
Marzec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 1 787,00 0,00 5 220,00
Kwiecień 7 700,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 1 787,00 0,00 5 220,00
Maj 7 700,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 1 787,00 0,00 5 220,00
Czerwiec 7 700,00 0,00 0,00 0,00 693,00 0,00 1 787,00 0,00 5 220,00
Lipiec 7 700,00 176,27 72,24 0,00 693,00 15,08 1 703,00 0,00 5 040,41
Sierpień 7 700,00 176,27 72,24 0,00 693,00 15,08 1 703,00 0,00 5 040,41
Wrzesień 7 700,00 176,27 72,24 0,00 693,00 15,08 1 703,00 0,00 5 040,41
Październik 7 700,00 176,27 72,24 0,00 693,00 15,08 1 703,00 0,00 5 040,41
Listopad 7 700,00 176,27 72,24 0,00 693,00 15,08 1 703,00 0,00 5 040,41
Grudzień 7 700,00 176,27 72,24 0,00 693,00 15,08 1 703,00 0,00 5 040,41
Rocznie 92 400,00 1 057,62 433,44 0,00 8 316,00 0,00 19 140,00 0,00 63 362,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 7 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 6 257 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.