Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 594 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 040 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie chorobowe 261 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 827 zł
Zaliczka na podatek 773 zł
Całość - kwota brutto 10 655 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Luty 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Marzec 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Kwiecień 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Maj 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Czerwiec 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Lipiec 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Sierpień 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Wrzesień 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Październik 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Listopad 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Grudzień 10 655,00 1 039,93 159,83 261,05 827,48 8 944,00 773,00 7 593,71
Rocznie 127 860,00 12 479,16 1 917,96 3 132,60 9 279,36 107 328,00 0,00 91 124,52
Wynagrodzenie pracownika 10 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 040 zł
Ubezpieczenie rentowe 693 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 178 zł
Fundusz Pracy (FP) 261 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 837 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Luty 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Marzec 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Kwiecień 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Maj 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Czerwiec 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Lipiec 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Sierpień 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Wrzesień 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Październik 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Listopad 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Grudzień 10 655,00 1 039,93 692,58 177,94 271,71 12 837,16 zł
Rocznie 127 860,00 12 479,16 8 310,96 2 135,28 3 260,52 154 045,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 655 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 594 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 594 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 837 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 804 zł
Zaliczka na podatek 857 zł
Całość - kwota brutto 10 062 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Luty 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Marzec 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Kwiecień 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Maj 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Czerwiec 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Lipiec 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Sierpień 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Wrzesień 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Październik 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Listopad 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Grudzień 10 062,00 982,05 150,93 0,00 803,61 7 143,00 857,00 7 268,25
Rocznie 120 744,00 11 784,60 1 811,16 0,00 9 643,32 85 716,00 648,00 87 219,00
Wynagrodzenie pracownika 10 062 zł
Ubezpieczenie emerytalne 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 654 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 247 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 955 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Luty 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Marzec 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Kwiecień 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Maj 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Czerwiec 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Lipiec 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Sierpień 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Wrzesień 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Październik 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Listopad 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Grudzień 10 062,00 982,05 654,03 0,00 256,58 11 954,66 zł
Rocznie 120 744,00 11 784,60 7 848,36 0,00 3 078,96 143 455,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 062 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 268 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 268 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 955 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 196 zł
Całość - kwota brutto 8 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Luty 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Marzec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Kwiecień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Maj 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Czerwiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Lipiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Sierpień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Wrzesień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Październik 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Listopad 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Grudzień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Rocznie 105 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 444,00 14 352,00 91 200,00
Wynagrodzenie pracownika 8 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Luty 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Marzec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Kwiecień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Maj 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Czerwiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Lipiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Sierpień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Wrzesień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Październik 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Listopad 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Grudzień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Rocznie 105 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 355 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 825 zł
Zaliczka na podatek 989 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 169 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 169,00 0,00 0,00 0,00 825,21 0,00 989,00 0,00 7 354,79
Luty 9 169,00 0,00 0,00 0,00 825,21 0,00 1 683,00 0,00 6 660,79
Marzec 9 169,00 0,00 0,00 0,00 825,21 0,00 2 236,00 0,00 6 107,79
Kwiecień 9 169,00 0,00 0,00 0,00 825,21 0,00 2 236,00 0,00 6 107,79
Maj 9 169,00 0,00 0,00 0,00 825,21 0,00 2 236,00 0,00 6 107,79
Czerwiec 9 169,00 0,00 0,00 0,00 825,21 0,00 2 236,00 0,00 6 107,79
Lipiec 9 169,00 176,27 72,24 0,00 825,21 15,08 2 152,00 0,00 5 928,20
Sierpień 9 169,00 176,27 72,24 0,00 825,21 15,08 2 152,00 0,00 5 928,20
Wrzesień 9 169,00 176,27 72,24 0,00 825,21 15,08 2 152,00 0,00 5 928,20
Październik 9 169,00 176,27 72,24 0,00 825,21 15,08 2 152,00 0,00 5 928,20
Listopad 9 169,00 176,27 72,24 0,00 825,21 15,08 2 152,00 0,00 5 928,20
Grudzień 9 169,00 176,27 72,24 0,00 825,21 15,08 2 152,00 0,00 5 928,20
Rocznie 110 028,00 1 057,62 433,44 0,00 9 902,52 0,00 24 528,00 0,00 74 015,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 169 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 355 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.