Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 8 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 039 zł
Ubezpieczenie rentowe 160 zł
Ubezpieczenie chorobowe 261 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 827 zł
Zaliczka na podatek 267 zł
Całość - kwota brutto 10 647 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Luty 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Marzec 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Kwiecień 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Maj 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Czerwiec 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Lipiec 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Sierpień 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Wrzesień 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Październik 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Listopad 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Grudzień 10 647,00 1 039,15 159,71 260,85 826,86 8 937,00 267,00 8 093,43
Rocznie 127 764,00 12 469,80 1 916,52 3 130,20 9 922,32 107 244,00 3 204,00 97 121,16
Wynagrodzenie pracownika 10 647 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 039 zł
Ubezpieczenie rentowe 692 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 178 zł
Fundusz Pracy (FP) 261 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 828 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Luty 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Marzec 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Kwiecień 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Maj 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Czerwiec 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Lipiec 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Sierpień 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Wrzesień 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Październik 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Listopad 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Grudzień 10 647,00 1 039,15 692,06 177,80 271,50 12 827,51 zł
Rocznie 127 764,00 12 469,80 8 304,72 2 133,60 3 258,00 153 930,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 647 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 8 093 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 828 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 151 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 803 zł
Zaliczka na podatek 522 zł
Całość - kwota brutto 10 058 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Luty 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Marzec 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Kwiecień 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Maj 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Czerwiec 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Lipiec 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Sierpień 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Wrzesień 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Październik 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Listopad 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Grudzień 10 058,00 981,66 150,87 0,00 803,29 7 140,00 522,00 7 600,18
Rocznie 120 696,00 11 779,92 1 810,44 0,00 9 639,48 85 680,00 6 264,00 91 202,16
Wynagrodzenie pracownika 10 058 zł
Ubezpieczenie emerytalne 982 zł
Ubezpieczenie rentowe 654 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 246 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Luty 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Marzec 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Kwiecień 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Maj 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Czerwiec 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Lipiec 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Sierpień 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Wrzesień 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Październik 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Listopad 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Grudzień 10 058,00 981,66 653,77 0,00 256,48 11 949,91 zł
Rocznie 120 696,00 11 779,92 7 845,24 0,00 3 077,76 143 398,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 10 058 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 196 zł
Całość - kwota brutto 8 796 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Luty 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Marzec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Kwiecień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Maj 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Czerwiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Lipiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Sierpień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Wrzesień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Październik 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Listopad 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Grudzień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 037,00 1 196,00 7 600,00
Rocznie 105 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 444,00 14 352,00 91 200,00
Wynagrodzenie pracownika 8 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Luty 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Marzec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Kwiecień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Maj 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Czerwiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Lipiec 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Sierpień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Wrzesień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Październik 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Listopad 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Grudzień 8 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 796,00 zł
Rocznie 105 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 552,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 796 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 8 029 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 132 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 161 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 132,00 0,00 8 029,00
Luty 9 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 081,00 0,00 7 080,00
Marzec 9 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,00 0,00 6 654,00
Kwiecień 9 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,00 0,00 6 654,00
Maj 9 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,00 0,00 6 654,00
Czerwiec 9 161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 507,00 0,00 6 654,00
Lipiec 9 161,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 422,00 0,00 6 475,41
Sierpień 9 161,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 422,00 0,00 6 475,41
Wrzesień 9 161,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 422,00 0,00 6 475,41
Październik 9 161,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 422,00 0,00 6 475,41
Listopad 9 161,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 422,00 0,00 6 475,41
Grudzień 9 161,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 2 422,00 0,00 6 475,41
Rocznie 109 932,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 27 773,00 0,00 80 577,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 161 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 8 029 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.