Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 497 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 026 zł
Ubezpieczenie rentowe 158 zł
Ubezpieczenie chorobowe 258 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 817 zł
Zaliczka na podatek 759 zł
Całość - kwota brutto 10 514 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Luty 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Marzec 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Kwiecień 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Maj 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Czerwiec 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Lipiec 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Sierpień 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Wrzesień 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Październik 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Listopad 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Grudzień 10 514,00 1 026,17 157,71 257,59 816,53 8 823,00 759,00 7 497,00
Rocznie 126 168,00 12 314,04 1 892,52 3 091,08 9 105,12 105 876,00 0,00 89 964,00
Wynagrodzenie pracownika 10 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 026 zł
Ubezpieczenie rentowe 683 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 176 zł
Fundusz Pracy (FP) 258 zł
FGŚP 11 zł
Cała kwota 12 667 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Luty 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Marzec 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Kwiecień 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Maj 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Czerwiec 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Lipiec 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Sierpień 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Wrzesień 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Październik 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Listopad 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Grudzień 10 514,00 1 026,17 683,41 175,58 268,10 12 667,26 zł
Rocznie 126 168,00 12 314,04 8 200,92 2 106,96 3 217,20 152 007,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 497 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 497 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 667 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 969 zł
Ubezpieczenie rentowe 149 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 793 zł
Zaliczka na podatek 846 zł
Całość - kwota brutto 9 930 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Luty 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Marzec 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Kwiecień 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Maj 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Czerwiec 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Lipiec 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Sierpień 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Wrzesień 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Październik 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Listopad 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Grudzień 9 930,00 969,17 148,95 0,00 793,07 7 050,00 846,00 7 172,81
Rocznie 119 160,00 11 630,04 1 787,40 0,00 9 516,84 84 600,00 636,00 86 073,72
Wynagrodzenie pracownika 9 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 969 zł
Ubezpieczenie rentowe 645 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 243 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 798 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Luty 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Marzec 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Kwiecień 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Maj 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Czerwiec 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Lipiec 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Sierpień 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Wrzesień 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Październik 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Listopad 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Grudzień 9 930,00 969,17 645,45 0,00 253,22 11 797,84 zł
Rocznie 119 160,00 11 630,04 7 745,40 0,00 3 038,64 141 574,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 930 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 173 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 173 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 798 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 181 zł
Całość - kwota brutto 8 681 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Luty 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Marzec 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Kwiecień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Maj 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Czerwiec 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Lipiec 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Sierpień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Wrzesień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Październik 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Listopad 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Grudzień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 945,00 1 181,00 7 500,00
Rocznie 104 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 340,00 14 172,00 90 000,00
Wynagrodzenie pracownika 8 681 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Luty 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Marzec 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Kwiecień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Maj 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Czerwiec 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Lipiec 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Sierpień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Wrzesień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Październik 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Listopad 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Grudzień 8 681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 681,00 zł
Rocznie 104 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104 172,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 681 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 814 zł
Zaliczka na podatek 959 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 9 048 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 9 048,00 0,00 0,00 0,00 814,32 0,00 959,00 0,00 7 274,68
Luty 9 048,00 0,00 0,00 0,00 814,32 0,00 1 602,00 0,00 6 631,68
Marzec 9 048,00 0,00 0,00 0,00 814,32 0,00 2 180,00 0,00 6 053,68
Kwiecień 9 048,00 0,00 0,00 0,00 814,32 0,00 2 180,00 0,00 6 053,68
Maj 9 048,00 0,00 0,00 0,00 814,32 0,00 2 180,00 0,00 6 053,68
Czerwiec 9 048,00 0,00 0,00 0,00 814,32 0,00 2 180,00 0,00 6 053,68
Lipiec 9 048,00 176,27 72,24 0,00 814,32 15,08 2 096,00 0,00 5 874,09
Sierpień 9 048,00 176,27 72,24 0,00 814,32 15,08 2 096,00 0,00 5 874,09
Wrzesień 9 048,00 176,27 72,24 0,00 814,32 15,08 2 096,00 0,00 5 874,09
Październik 9 048,00 176,27 72,24 0,00 814,32 15,08 2 096,00 0,00 5 874,09
Listopad 9 048,00 176,27 72,24 0,00 814,32 15,08 2 096,00 0,00 5 874,09
Grudzień 9 048,00 176,27 72,24 0,00 814,32 15,08 2 096,00 0,00 5 874,09
Rocznie 108 576,00 1 057,62 433,44 0,00 9 771,84 0,00 23 857,00 0,00 73 365,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 9 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 275 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.