Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 7400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 7 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 012 zł
Ubezpieczenie rentowe 156 zł
Ubezpieczenie chorobowe 254 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 805 zł
Zaliczka na podatek 744 zł
Całość - kwota brutto 10 371 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Luty 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Marzec 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Kwiecień 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Maj 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Czerwiec 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Lipiec 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Sierpień 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Wrzesień 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Październik 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Listopad 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Grudzień 10 371,00 1 012,21 155,57 254,09 805,42 8 699,00 744,00 7 399,71
Rocznie 124 452,00 12 146,52 1 866,84 3 049,08 8 926,56 104 388,00 0,00 88 796,52
Wynagrodzenie pracownika 10 371 zł
Ubezpieczenie emerytalne 1 012 zł
Ubezpieczenie rentowe 674 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 173 zł
Fundusz Pracy (FP) 254 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 12 495 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Luty 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Marzec 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Kwiecień 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Maj 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Czerwiec 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Lipiec 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Sierpień 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Wrzesień 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Październik 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Listopad 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Grudzień 10 371,00 1 012,21 674,12 173,20 264,46 12 494,99 zł
Rocznie 124 452,00 12 146,52 8 089,44 2 078,40 3 173,52 149 939,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 10 371 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 12 495 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 7400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 7 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 956 zł
Ubezpieczenie rentowe 147 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 782 zł
Zaliczka na podatek 835 zł
Całość - kwota brutto 9 797 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Luty 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Marzec 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Kwiecień 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Maj 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Czerwiec 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Lipiec 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Sierpień 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Wrzesień 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Październik 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Listopad 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Grudzień 9 797,00 956,19 146,96 0,00 782,45 6 955,00 835,00 7 076,80
Rocznie 117 564,00 11 474,28 1 763,52 0,00 9 389,40 83 460,00 624,00 84 921,60
Wynagrodzenie pracownika 9 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 956 zł
Ubezpieczenie rentowe 637 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 240 zł
FGŚP 10 zł
Cała kwota 11 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Luty 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Marzec 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Kwiecień 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Maj 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Czerwiec 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Lipiec 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Sierpień 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Wrzesień 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Październik 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Listopad 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Grudzień 9 797,00 956,19 636,81 0,00 249,83 11 639,83 zł
Rocznie 117 564,00 11 474,28 7 641,72 0,00 2 997,96 139 677,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 9 797 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 077 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 077 zł netto poniesie łączny koszt równy 11 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 7400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 7 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 7 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 1 165 zł
Całość - kwota brutto 8 565 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Luty 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Marzec 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Kwiecień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Maj 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Czerwiec 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Lipiec 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Sierpień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Wrzesień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Październik 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Listopad 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Grudzień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 852,00 1 165,00 7 400,00
Rocznie 102 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 224,00 13 980,00 88 800,00
Wynagrodzenie pracownika 8 565 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 8 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Luty 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Marzec 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Kwiecień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Maj 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Czerwiec 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Lipiec 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Sierpień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Wrzesień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Październik 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Listopad 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Grudzień 8 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 565,00 zł
Rocznie 102 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 780,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 565 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 7 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 8 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 7400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 7 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 7 194 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 804 zł
Zaliczka na podatek 930 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 8 928 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 8 928,00 0,00 0,00 0,00 803,52 0,00 930,00 0,00 7 194,48
Luty 8 928,00 0,00 0,00 0,00 803,52 0,00 1 521,00 0,00 6 603,48
Marzec 8 928,00 0,00 0,00 0,00 803,52 0,00 2 125,00 0,00 5 999,48
Kwiecień 8 928,00 0,00 0,00 0,00 803,52 0,00 2 125,00 0,00 5 999,48
Maj 8 928,00 0,00 0,00 0,00 803,52 0,00 2 125,00 0,00 5 999,48
Czerwiec 8 928,00 0,00 0,00 0,00 803,52 0,00 2 125,00 0,00 5 999,48
Lipiec 8 928,00 176,27 72,24 0,00 803,52 15,08 2 041,00 0,00 5 819,89
Sierpień 8 928,00 176,27 72,24 0,00 803,52 15,08 2 041,00 0,00 5 819,89
Wrzesień 8 928,00 176,27 72,24 0,00 803,52 15,08 2 041,00 0,00 5 819,89
Październik 8 928,00 176,27 72,24 0,00 803,52 15,08 2 041,00 0,00 5 819,89
Listopad 8 928,00 176,27 72,24 0,00 803,52 15,08 2 041,00 0,00 5 819,89
Grudzień 8 928,00 176,27 72,24 0,00 803,52 15,08 2 041,00 0,00 5 819,89
Rocznie 107 136,00 1 057,62 433,44 0,00 9 642,24 0,00 23 197,00 0,00 72 715,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 8 928 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 7 194 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.