Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 147 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 435 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 5 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Luty 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Marzec 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Kwiecień 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Maj 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Czerwiec 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Lipiec 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Sierpień 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Wrzesień 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Październik 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Listopad 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Grudzień 5 600,00 546,56 84,00 137,20 434,90 4 582,00 250,00 4 147,34
Rocznie 67 200,00 6 558,72 1 008,00 1 646,40 2 998,08 54 984,00 0,00 49 768,08
Wynagrodzenie pracownika 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 747 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Luty 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Marzec 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Kwiecień 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Maj 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Czerwiec 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Lipiec 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Sierpień 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Wrzesień 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Październik 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Listopad 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Grudzień 5 600,00 546,56 364,00 93,52 142,80 6 746,88 zł
Rocznie 67 200,00 6 558,72 4 368,00 1 122,24 1 713,60 80 962,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 147 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 747 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 045 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 447 zł
Zaliczka na podatek 477 zł
Całość - kwota brutto 5 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Luty 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Marzec 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Kwiecień 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Maj 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Czerwiec 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Lipiec 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Sierpień 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Wrzesień 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Październik 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Listopad 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Grudzień 5 600,00 546,56 84,00 0,00 447,25 3 976,00 477,00 4 045,07
Rocznie 67 200,00 6 558,72 1 008,00 0,00 5 367,00 47 712,00 360,00 48 540,84
Wynagrodzenie pracownika 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 547 zł
Ubezpieczenie rentowe 364 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 653 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Luty 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Marzec 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Kwiecień 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Maj 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Czerwiec 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Lipiec 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Sierpień 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Wrzesień 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Październik 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Listopad 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Grudzień 5 600,00 546,56 364,00 0,00 142,80 6 653,36 zł
Rocznie 67 200,00 6 558,72 4 368,00 0,00 1 713,60 79 840,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 045 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 653 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 762 zł
Całość - kwota brutto 5 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Luty 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Marzec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Kwiecień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Maj 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Czerwiec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Lipiec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Sierpień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Wrzesień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Październik 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Listopad 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Grudzień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 480,00 762,00 4 838,00
Rocznie 67 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 760,00 9 144,00 58 056,00
Wynagrodzenie pracownika 5 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Luty 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Marzec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Kwiecień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Maj 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Czerwiec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Lipiec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Sierpień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Wrzesień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Październik 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Listopad 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Grudzień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 600,00 zł
Rocznie 67 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 838 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 569 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 504 zł
Zaliczka na podatek 527 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 600,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 527,00 0,00 4 569,00
Luty 5 600,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 527,00 0,00 4 569,00
Marzec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 1 247,00 0,00 3 849,00
Kwiecień 5 600,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 1 367,00 0,00 3 729,00
Maj 5 600,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 1 367,00 0,00 3 729,00
Czerwiec 5 600,00 0,00 0,00 0,00 504,00 0,00 1 367,00 0,00 3 729,00
Lipiec 5 600,00 176,27 72,24 0,00 504,00 15,08 1 283,00 0,00 3 549,41
Sierpień 5 600,00 176,27 72,24 0,00 504,00 15,08 1 283,00 0,00 3 549,41
Wrzesień 5 600,00 176,27 72,24 0,00 504,00 15,08 1 283,00 0,00 3 549,41
Październik 5 600,00 176,27 72,24 0,00 504,00 15,08 1 283,00 0,00 3 549,41
Listopad 5 600,00 176,27 72,24 0,00 504,00 15,08 1 283,00 0,00 3 549,41
Grudzień 5 600,00 176,27 72,24 0,00 504,00 15,08 1 283,00 0,00 3 549,41
Rocznie 67 200,00 1 057,62 433,44 0,00 6 048,00 0,00 14 100,00 0,00 45 470,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 569 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.