Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5630 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 168 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 437 zł
Zaliczka na podatek 253 zł
Całość - kwota brutto 5 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Luty 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Marzec 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Kwiecień 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Maj 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Czerwiec 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Lipiec 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Sierpień 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Wrzesień 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Październik 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Listopad 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Grudzień 5 630,00 549,49 84,45 137,94 437,23 4 608,00 253,00 4 167,89
Rocznie 67 560,00 6 593,88 1 013,40 1 655,28 3 035,52 55 296,00 0,00 50 014,68
Wynagrodzenie pracownika 5 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 783 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Luty 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Marzec 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Kwiecień 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Maj 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Czerwiec 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Lipiec 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Sierpień 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Wrzesień 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Październik 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Listopad 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Grudzień 5 630,00 549,49 365,95 94,02 143,57 6 783,03 zł
Rocznie 67 560,00 6 593,88 4 391,40 1 128,24 1 722,84 81 396,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 168 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 783 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5630 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 480 zł
Całość - kwota brutto 5 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Luty 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Marzec 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Kwiecień 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Maj 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Czerwiec 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Lipiec 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Sierpień 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Wrzesień 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Październik 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Listopad 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Grudzień 5 630,00 549,49 84,45 0,00 449,65 3 997,00 480,00 4 066,77
Rocznie 67 560,00 6 593,88 1 013,40 0,00 5 395,80 47 964,00 360,00 48 801,24
Wynagrodzenie pracownika 5 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 549 zł
Ubezpieczenie rentowe 366 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 689 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Luty 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Marzec 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Kwiecień 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Maj 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Czerwiec 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Lipiec 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Sierpień 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Wrzesień 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Październik 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Listopad 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Grudzień 5 630,00 549,49 365,95 0,00 143,57 6 689,01 zł
Rocznie 67 560,00 6 593,88 4 391,40 0,00 1 722,84 80 268,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 689 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5630 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 766 zł
Całość - kwota brutto 5 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Luty 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Marzec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Kwiecień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Maj 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Czerwiec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Lipiec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Sierpień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Wrzesień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Październik 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Listopad 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Grudzień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 504,00 766,00 4 864,00
Rocznie 67 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 048,00 9 192,00 58 368,00
Wynagrodzenie pracownika 5 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Luty 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Marzec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Kwiecień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Maj 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Czerwiec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Lipiec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Sierpień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Wrzesień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Październik 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Listopad 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Grudzień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 630,00 zł
Rocznie 67 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 864 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5630 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 591 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 507 zł
Zaliczka na podatek 532 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 630,00 0,00 0,00 0,00 506,70 0,00 532,00 0,00 4 591,30
Luty 5 630,00 0,00 0,00 0,00 506,70 0,00 532,00 0,00 4 591,30
Marzec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 506,70 0,00 1 266,00 0,00 3 857,30
Kwiecień 5 630,00 0,00 0,00 0,00 506,70 0,00 1 377,00 0,00 3 746,30
Maj 5 630,00 0,00 0,00 0,00 506,70 0,00 1 377,00 0,00 3 746,30
Czerwiec 5 630,00 0,00 0,00 0,00 506,70 0,00 1 377,00 0,00 3 746,30
Lipiec 5 630,00 176,27 72,24 0,00 506,70 15,08 1 292,00 0,00 3 567,71
Sierpień 5 630,00 176,27 72,24 0,00 506,70 15,08 1 292,00 0,00 3 567,71
Wrzesień 5 630,00 176,27 72,24 0,00 506,70 15,08 1 292,00 0,00 3 567,71
Październik 5 630,00 176,27 72,24 0,00 506,70 15,08 1 292,00 0,00 3 567,71
Listopad 5 630,00 176,27 72,24 0,00 506,70 15,08 1 292,00 0,00 3 567,71
Grudzień 5 630,00 176,27 72,24 0,00 506,70 15,08 1 292,00 0,00 3 567,71
Rocznie 67 560,00 1 057,62 433,44 0,00 6 080,40 0,00 14 213,00 0,00 45 685,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 591 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.