Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5570 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 136 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 358 zł
Całość - kwota brutto 5 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Luty 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Marzec 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Kwiecień 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Maj 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Czerwiec 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Lipiec 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Sierpień 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Wrzesień 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Październik 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Listopad 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Grudzień 5 570,00 543,63 83,55 136,47 432,57 4 556,00 358,00 4 015,78
Rocznie 66 840,00 6 523,56 1 002,60 1 637,64 5 190,84 54 672,00 4 296,00 48 189,36
Wynagrodzenie pracownika 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 711 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Luty 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Marzec 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Kwiecień 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Maj 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Czerwiec 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Lipiec 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Sierpień 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Wrzesień 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Październik 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Listopad 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Grudzień 5 570,00 543,63 362,05 93,02 142,04 6 710,74 zł
Rocznie 66 840,00 6 523,56 4 344,60 1 116,24 1 704,48 80 528,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 016 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 711 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5570 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 209 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 445 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Całość - kwota brutto 5 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Luty 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Marzec 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Kwiecień 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Maj 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Czerwiec 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Lipiec 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Sierpień 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Wrzesień 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Październik 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Listopad 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Grudzień 5 570,00 543,63 83,55 0,00 444,85 3 954,00 289,00 4 208,97
Rocznie 66 840,00 6 523,56 1 002,60 0,00 5 338,20 47 448,00 3 468,00 50 507,64
Wynagrodzenie pracownika 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 544 zł
Ubezpieczenie rentowe 362 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 136 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 618 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Luty 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Marzec 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Kwiecień 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Maj 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Czerwiec 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Lipiec 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Sierpień 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Wrzesień 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Październik 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Listopad 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Grudzień 5 570,00 543,63 362,05 0,00 142,04 6 617,72 zł
Rocznie 66 840,00 6 523,56 4 344,60 0,00 1 704,48 79 412,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 209 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 618 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5570 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 812 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 758 zł
Całość - kwota brutto 5 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Luty 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Marzec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Kwiecień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Maj 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Czerwiec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Lipiec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Sierpień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Wrzesień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Październik 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Listopad 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Grudzień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 456,00 758,00 4 812,00
Rocznie 66 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 472,00 9 096,00 57 744,00
Wynagrodzenie pracownika 5 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Luty 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Marzec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Kwiecień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Maj 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Czerwiec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Lipiec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Sierpień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Wrzesień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Październik 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Listopad 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Grudzień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 570,00 zł
Rocznie 66 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 812 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 570 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5570 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 570 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 614 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 574 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 570 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 574,00 0,00 4 614,19
Luty 5 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 574,00 0,00 4 614,19
Marzec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 574,00 0,00 4 614,19
Kwiecień 5 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 574,00 0,00 4 614,19
Maj 5 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 574,00 0,00 4 614,19
Czerwiec 5 570,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 574,00 0,00 4 614,19
Lipiec 5 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 533,00 0,00 4 409,99
Sierpień 5 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 533,00 0,00 4 409,99
Wrzesień 5 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 533,00 0,00 4 409,99
Październik 5 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 533,00 0,00 4 409,99
Listopad 5 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 533,00 0,00 4 409,99
Grudzień 5 570,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 533,00 0,00 4 409,99
Rocznie 66 840,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 6 642,00 0,00 54 145,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 614 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ