Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5590 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 434 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Luty 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Marzec 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Kwiecień 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Maj 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Czerwiec 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Lipiec 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Sierpień 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Wrzesień 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Październik 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Listopad 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Grudzień 5 590,00 545,58 83,85 136,96 434,12 4 574,00 249,00 4 140,49
Rocznie 67 080,00 6 546,96 1 006,20 1 643,52 2 986,56 54 888,00 0,00 49 685,88
Wynagrodzenie pracownika 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 735 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Luty 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Marzec 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Kwiecień 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Maj 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Czerwiec 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Lipiec 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Sierpień 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Wrzesień 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Październik 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Listopad 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Grudzień 5 590,00 545,58 363,35 93,35 142,55 6 734,83 zł
Rocznie 67 080,00 6 546,96 4 360,20 1 120,20 1 710,60 80 817,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 735 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5590 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 476 zł
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Luty 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Marzec 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Kwiecień 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Maj 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Czerwiec 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Lipiec 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Sierpień 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Wrzesień 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Październik 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Listopad 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Grudzień 5 590,00 545,58 83,85 0,00 446,45 3 968,00 476,00 4 037,96
Rocznie 67 080,00 6 546,96 1 006,20 0,00 5 357,40 47 616,00 360,00 48 455,52
Wynagrodzenie pracownika 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 546 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 641 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Luty 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Marzec 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Kwiecień 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Maj 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Czerwiec 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Lipiec 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Sierpień 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Wrzesień 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Październik 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Listopad 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Grudzień 5 590,00 545,58 363,35 0,00 142,55 6 641,48 zł
Rocznie 67 080,00 6 546,96 4 360,20 0,00 1 710,60 79 697,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 038 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 641 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5590 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 830 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 760 zł
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Lipiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Sierpień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Wrzesień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Październik 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Listopad 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Grudzień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 472,00 760,00 4 830,00
Rocznie 67 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 664,00 9 120,00 57 960,00
Wynagrodzenie pracownika 5 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 590 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Lipiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Sierpień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Wrzesień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Październik 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Listopad 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Grudzień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 590,00 zł
Rocznie 67 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 830 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 590 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 590 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5590 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 590 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 562 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 503 zł
Zaliczka na podatek 525 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 590 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 525,00 0,00 4 561,90
Luty 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 525,00 0,00 4 561,90
Marzec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 241,00 0,00 3 845,90
Kwiecień 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 364,00 0,00 3 722,90
Maj 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 364,00 0,00 3 722,90
Czerwiec 5 590,00 0,00 0,00 0,00 503,10 0,00 1 364,00 0,00 3 722,90
Lipiec 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Sierpień 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Wrzesień 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Październik 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Listopad 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Grudzień 5 590,00 176,27 72,24 0,00 503,10 15,08 1 279,00 0,00 3 544,31
Rocznie 67 080,00 1 057,62 433,44 0,00 6 037,20 0,00 14 057,00 0,00 45 404,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 590 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 562 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.