Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5640 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 138 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 438 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 5 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Luty 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Marzec 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Kwiecień 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Maj 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Czerwiec 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Lipiec 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Sierpień 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Wrzesień 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Październik 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Listopad 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Grudzień 5 640,00 550,46 84,60 138,18 438,01 4 617,00 254,00 4 174,75
Rocznie 67 680,00 6 605,52 1 015,20 1 658,16 3 048,48 55 404,00 0,00 50 097,00
Wynagrodzenie pracownika 5 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 795 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Luty 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Marzec 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Kwiecień 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Maj 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Czerwiec 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Lipiec 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Sierpień 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Wrzesień 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Październik 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Listopad 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Grudzień 5 640,00 550,46 366,60 94,19 143,82 6 795,07 zł
Rocznie 67 680,00 6 605,52 4 399,20 1 130,28 1 725,84 81 540,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 175 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 795 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5640 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 85 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 450 zł
Zaliczka na podatek 480 zł
Całość - kwota brutto 5 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Luty 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Marzec 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Kwiecień 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Maj 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Czerwiec 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Lipiec 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Sierpień 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Wrzesień 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Październik 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Listopad 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Grudzień 5 640,00 550,46 84,60 0,00 450,44 4 004,00 480,00 4 074,02
Rocznie 67 680,00 6 605,52 1 015,20 0,00 5 405,28 48 048,00 360,00 48 888,24
Wynagrodzenie pracownika 5 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 550 zł
Ubezpieczenie rentowe 367 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 138 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 701 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Luty 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Marzec 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Kwiecień 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Maj 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Czerwiec 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Lipiec 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Sierpień 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Wrzesień 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Październik 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Listopad 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Grudzień 5 640,00 550,46 366,60 0,00 143,82 6 700,88 zł
Rocznie 67 680,00 6 605,52 4 399,20 0,00 1 725,84 80 410,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 074 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 701 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5640 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 873 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 767 zł
Całość - kwota brutto 5 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Luty 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Marzec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Kwiecień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Maj 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Czerwiec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Lipiec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Sierpień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Wrzesień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Październik 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Listopad 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Grudzień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 512,00 767,00 4 873,00
Rocznie 67 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 144,00 9 204,00 58 476,00
Wynagrodzenie pracownika 5 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Luty 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Marzec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Kwiecień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Maj 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Czerwiec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Lipiec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Sierpień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Wrzesień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Październik 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Listopad 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Grudzień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 640,00 zł
Rocznie 67 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 873 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5640 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 508 zł
Zaliczka na podatek 534 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 640 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 640,00 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00 534,00 0,00 4 598,40
Luty 5 640,00 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00 534,00 0,00 4 598,40
Marzec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00 1 272,00 0,00 3 860,40
Kwiecień 5 640,00 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00 1 380,00 0,00 3 752,40
Maj 5 640,00 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00 1 380,00 0,00 3 752,40
Czerwiec 5 640,00 0,00 0,00 0,00 507,60 0,00 1 380,00 0,00 3 752,40
Lipiec 5 640,00 176,27 72,24 0,00 507,60 15,08 1 295,00 0,00 3 573,81
Sierpień 5 640,00 176,27 72,24 0,00 507,60 15,08 1 295,00 0,00 3 573,81
Wrzesień 5 640,00 176,27 72,24 0,00 507,60 15,08 1 295,00 0,00 3 573,81
Październik 5 640,00 176,27 72,24 0,00 507,60 15,08 1 295,00 0,00 3 573,81
Listopad 5 640,00 176,27 72,24 0,00 507,60 15,08 1 295,00 0,00 3 573,81
Grudzień 5 640,00 176,27 72,24 0,00 507,60 15,08 1 295,00 0,00 3 573,81
Rocznie 67 680,00 1 057,62 433,44 0,00 6 091,20 0,00 14 250,00 0,00 45 757,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 598 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.