Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5580 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 433 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Całość - kwota brutto 5 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Luty 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Marzec 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Kwiecień 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Maj 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Czerwiec 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Lipiec 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Sierpień 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Wrzesień 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Październik 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Listopad 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Grudzień 5 580,00 544,61 83,70 136,71 433,35 4 565,00 248,00 4 133,63
Rocznie 66 960,00 6 535,32 1 004,40 1 640,52 2 973,60 54 780,00 0,00 49 603,56
Wynagrodzenie pracownika 5 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 93 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Luty 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Marzec 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Kwiecień 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Maj 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Czerwiec 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Lipiec 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Sierpień 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Wrzesień 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Październik 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Listopad 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Grudzień 5 580,00 544,61 362,70 93,19 142,29 6 722,79 zł
Rocznie 66 960,00 6 535,32 4 352,40 1 118,28 1 707,48 80 673,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 134 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5580 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 031 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 446 zł
Zaliczka na podatek 475 zł
Całość - kwota brutto 5 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Luty 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Marzec 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Kwiecień 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Maj 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Czerwiec 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Lipiec 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Sierpień 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Wrzesień 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Październik 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Listopad 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Grudzień 5 580,00 544,61 83,70 0,00 445,65 3 961,00 475,00 4 030,72
Rocznie 66 960,00 6 535,32 1 004,40 0,00 5 347,80 47 532,00 360,00 48 368,64
Wynagrodzenie pracownika 5 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 545 zł
Ubezpieczenie rentowe 363 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Luty 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Marzec 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Kwiecień 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Maj 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Czerwiec 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Lipiec 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Sierpień 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Wrzesień 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Październik 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Listopad 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Grudzień 5 580,00 544,61 362,70 0,00 142,29 6 629,60 zł
Rocznie 66 960,00 6 535,32 4 352,40 0,00 1 707,48 79 555,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 031 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5580 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 759 zł
Całość - kwota brutto 5 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Luty 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Marzec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Kwiecień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Maj 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Czerwiec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Lipiec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Sierpień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Wrzesień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Październik 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Listopad 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Grudzień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 464,00 759,00 4 821,00
Rocznie 66 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 568,00 9 108,00 57 852,00
Wynagrodzenie pracownika 5 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Luty 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Marzec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Kwiecień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Maj 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Czerwiec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Lipiec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Sierpień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Wrzesień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Październik 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Listopad 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Grudzień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 580,00 zł
Rocznie 66 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 821 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 580 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5580 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 580 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 554 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 502 zł
Zaliczka na podatek 524 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 580 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 580,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 524,00 0,00 4 553,80
Luty 5 580,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 524,00 0,00 4 553,80
Marzec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 1 235,00 0,00 3 842,80
Kwiecień 5 580,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 1 361,00 0,00 3 716,80
Maj 5 580,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 1 361,00 0,00 3 716,80
Czerwiec 5 580,00 0,00 0,00 0,00 502,20 0,00 1 361,00 0,00 3 716,80
Lipiec 5 580,00 176,27 72,24 0,00 502,20 15,08 1 276,00 0,00 3 538,21
Sierpień 5 580,00 176,27 72,24 0,00 502,20 15,08 1 276,00 0,00 3 538,21
Wrzesień 5 580,00 176,27 72,24 0,00 502,20 15,08 1 276,00 0,00 3 538,21
Październik 5 580,00 176,27 72,24 0,00 502,20 15,08 1 276,00 0,00 3 538,21
Listopad 5 580,00 176,27 72,24 0,00 502,20 15,08 1 276,00 0,00 3 538,21
Grudzień 5 580,00 176,27 72,24 0,00 502,20 15,08 1 276,00 0,00 3 538,21
Rocznie 66 960,00 1 057,62 433,44 0,00 6 026,40 0,00 14 022,00 0,00 45 330,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 554 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.