Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 5610 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 5 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 137 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 436 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Całość - kwota brutto 5 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Luty 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Marzec 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Kwiecień 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Maj 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Czerwiec 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Lipiec 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Sierpień 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Wrzesień 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Październik 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Listopad 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Grudzień 5 610,00 547,54 84,15 137,45 435,68 4 591,00 251,00 4 154,18
Rocznie 67 320,00 6 570,48 1 009,80 1 649,40 3 011,04 55 092,00 0,00 49 850,16
Wynagrodzenie pracownika 5 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 94 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 759 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Luty 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Marzec 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Kwiecień 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Maj 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Czerwiec 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Lipiec 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Sierpień 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Wrzesień 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Październik 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Listopad 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Grudzień 5 610,00 547,54 364,65 93,69 143,06 6 758,94 zł
Rocznie 67 320,00 6 570,48 4 375,80 1 124,28 1 716,72 81 107,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 759 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 5610 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 5 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 84 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 448 zł
Zaliczka na podatek 478 zł
Całość - kwota brutto 5 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Luty 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Marzec 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Kwiecień 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Maj 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Czerwiec 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Lipiec 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Sierpień 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Wrzesień 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Październik 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Listopad 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Grudzień 5 610,00 547,54 84,15 0,00 448,05 3 983,00 478,00 4 052,30
Rocznie 67 320,00 6 570,48 1 009,80 0,00 5 376,60 47 796,00 360,00 48 627,60
Wynagrodzenie pracownika 5 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 365 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 137 zł
FGŚP 6 zł
Cała kwota 6 665 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Luty 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Marzec 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Kwiecień 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Maj 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Czerwiec 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Lipiec 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Sierpień 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Wrzesień 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Październik 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Listopad 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Grudzień 5 610,00 547,54 364,65 0,00 143,06 6 665,25 zł
Rocznie 67 320,00 6 570,48 4 375,80 0,00 1 716,72 79 983,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 5 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 052 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 6 665 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 5610 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 5 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 847 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 763 zł
Całość - kwota brutto 5 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Luty 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Marzec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Kwiecień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Maj 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Czerwiec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Lipiec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Sierpień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Wrzesień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Październik 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Listopad 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Grudzień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 488,00 763,00 4 847,00
Rocznie 67 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 856,00 9 156,00 58 164,00
Wynagrodzenie pracownika 5 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 5 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Luty 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Marzec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Kwiecień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Maj 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Czerwiec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Lipiec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Sierpień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Wrzesień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Październik 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Listopad 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Grudzień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 610,00 zł
Rocznie 67 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 5 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 847 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 5 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 5 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 5610 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 5 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 576 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 505 zł
Zaliczka na podatek 529 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 5 610 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 5 610,00 0,00 0,00 0,00 504,90 0,00 529,00 0,00 4 576,10
Luty 5 610,00 0,00 0,00 0,00 504,90 0,00 529,00 0,00 4 576,10
Marzec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 504,90 0,00 1 253,00 0,00 3 852,10
Kwiecień 5 610,00 0,00 0,00 0,00 504,90 0,00 1 370,00 0,00 3 735,10
Maj 5 610,00 0,00 0,00 0,00 504,90 0,00 1 370,00 0,00 3 735,10
Czerwiec 5 610,00 0,00 0,00 0,00 504,90 0,00 1 370,00 0,00 3 735,10
Lipiec 5 610,00 176,27 72,24 0,00 504,90 15,08 1 286,00 0,00 3 555,51
Sierpień 5 610,00 176,27 72,24 0,00 504,90 15,08 1 286,00 0,00 3 555,51
Wrzesień 5 610,00 176,27 72,24 0,00 504,90 15,08 1 286,00 0,00 3 555,51
Październik 5 610,00 176,27 72,24 0,00 504,90 15,08 1 286,00 0,00 3 555,51
Listopad 5 610,00 176,27 72,24 0,00 504,90 15,08 1 286,00 0,00 3 555,51
Grudzień 5 610,00 176,27 72,24 0,00 504,90 15,08 1 286,00 0,00 3 555,51
Rocznie 67 320,00 1 057,62 433,44 0,00 6 058,80 0,00 14 137,00 0,00 45 542,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 5 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 576 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.