Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 694 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 183 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 931 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 122 zł
Zaliczka na podatek 4 975 zł
Całość - kwota brutto 78 834 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 834,00 7 694,20 1 182,51 1 931,43 6 122,33 67 776,00 4 975,00 56 928,53
Luty 78 834,00 7 694,20 1 182,51 1 931,43 6 122,33 67 776,00 7 307,00 54 596,53
Marzec 78 834,00 1 951,22 299,88 1 931,43 6 718,63 74 401,00 17 090,00 50 842,84
Kwiecień 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Maj 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Czerwiec 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Lipiec 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Sierpień 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Wrzesień 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Październik 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Listopad 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Grudzień 78 834,00 0,00 0,00 1 931,43 6 921,23 76 653,00 17 608,00 52 373,34
Rocznie 946 008,00 17 339,62 2 664,90 23 177,16 81 254,36 899 830,00 187 844,00 633 727,96
Wynagrodzenie pracownika 78 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 694 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 124 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 317 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 931 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 94 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 834,00 7 694,20 5 124,21 1 316,53 2 010,26 94 979,20 zł
Luty 78 834,00 7 694,20 5 124,21 1 316,53 2 010,26 94 979,20 zł
Marzec 78 834,00 1 951,22 1 299,48 1 316,53 2 010,26 85 411,49 zł
Kwiecień 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Maj 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Czerwiec 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Lipiec 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Sierpień 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Wrzesień 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Październik 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Listopad 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Grudzień 78 834,00 0,00 0,00 1 316,53 2 010,26 82 160,79 zł
Rocznie 946 008,00 17 339,62 11 547,90 15 798,36 24 123,12 1 014 817,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 78 834 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 929 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 56 929 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 887 zł
Zaliczka na podatek 3 827 zł
Całość - kwota brutto 73 714 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 714,00 7 194,49 1 105,71 0,00 5 887,24 52 331,00 3 827,00 55 699,56
Luty 73 714,00 7 194,49 1 105,71 0,00 5 887,24 52 331,00 3 827,00 55 699,56
Marzec 73 714,00 2 950,64 453,48 0,00 6 327,89 56 248,00 4 113,00 59 868,99
Kwiecień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Maj 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Czerwiec 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Lipiec 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Sierpień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Wrzesień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Październik 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Listopad 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Grudzień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 6 634,26 58 971,00 4 312,00 62 767,74
Rocznie 884 568,00 17 339,62 2 664,90 0,00 77 810,71 691 649,00 50 575,00 736 177,77
Wynagrodzenie pracownika 73 714 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 194 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 791 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 806 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 87 580 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 714,00 7 194,49 4 791,41 0,00 1 879,70 87 579,60 zł
Luty 73 714,00 7 194,49 4 791,41 0,00 1 879,70 87 579,60 zł
Marzec 73 714,00 2 950,64 1 965,08 0,00 1 879,70 80 509,42 zł
Kwiecień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Maj 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Czerwiec 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Lipiec 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Sierpień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Wrzesień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Październik 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Listopad 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Grudzień 73 714,00 0,00 0,00 0,00 1 879,70 75 593,70 zł
Rocznie 884 568,00 17 339,62 11 547,90 0,00 22 556,40 936 011,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 714 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 580 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 768 zł
Całość - kwota brutto 64 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Luty 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Marzec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Kwiecień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Maj 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Czerwiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Lipiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Sierpień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Wrzesień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Październik 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Listopad 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Grudzień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Rocznie 773 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 888,00 105 216,00 668 400,00
Wynagrodzenie pracownika 64 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Luty 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Marzec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Kwiecień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Maj 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Czerwiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Lipiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Sierpień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Wrzesień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Październik 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Listopad 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Grudzień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Rocznie 773 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 47 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 19 253 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 253,00 0,00 47 867,00
Luty 67 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 053,00 0,00 46 067,00
Marzec 67 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 053,00 0,00 46 067,00
Kwiecień 67 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 053,00 0,00 46 067,00
Maj 67 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 053,00 0,00 46 067,00
Czerwiec 67 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 053,00 0,00 46 067,00
Lipiec 67 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 969,00 0,00 45 887,41
Sierpień 67 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 969,00 0,00 45 887,41
Wrzesień 67 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 969,00 0,00 45 887,41
Październik 67 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 969,00 0,00 45 887,41
Listopad 67 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 969,00 0,00 45 887,41
Grudzień 67 120,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 20 969,00 0,00 45 887,41
Rocznie 805 440,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 250 332,00 0,00 553 526,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 867 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ