Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 183 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 932 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 123 zł
Zaliczka na podatek 7 834 zł
Całość - kwota brutto 78 842 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 842,00 7 694,98 1 182,63 1 931,63 6 122,95 67 783,00 7 834,00 54 075,81
Luty 78 842,00 7 694,98 1 182,63 1 931,63 6 122,95 67 783,00 10 947,00 50 962,81
Marzec 78 842,00 4 915,72 755,49 1 931,63 6 411,52 70 989,00 22 716,00 42 111,64
Kwiecień 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Maj 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Czerwiec 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Lipiec 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Sierpień 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Wrzesień 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Październik 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Listopad 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Grudzień 78 842,00 0,00 0,00 1 931,63 6 921,93 76 660,00 24 531,00 45 457,44
Rocznie 946 104,00 20 305,68 3 120,75 23 179,56 80 954,79 896 495,00 181 321,00 556 267,22
Wynagrodzenie pracownika 78 842 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 695 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 125 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 317 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 932 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 94 989 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 842,00 7 694,98 5 124,73 1 316,66 2 010,47 94 988,84 zł
Luty 78 842,00 7 694,98 5 124,73 1 316,66 2 010,47 94 988,84 zł
Marzec 78 842,00 4 915,72 3 273,79 1 316,66 2 010,47 90 358,64 zł
Kwiecień 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Maj 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Czerwiec 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Lipiec 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Sierpień 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Wrzesień 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Październik 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Listopad 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Grudzień 78 842,00 0,00 0,00 1 316,66 2 010,47 82 169,13 zł
Rocznie 946 104,00 20 305,68 13 523,25 15 799,92 24 125,64 1 019 858,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 78 842 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 54 076 zł netto poniesie łączny koszt równy 94 989 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 250 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 106 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 888 zł
Zaliczka na podatek 6 280 zł
Całość - kwota brutto 73 718 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 718,00 7 194,88 1 105,77 0,00 5 887,56 52 334,00 6 280,00 53 249,71
Luty 73 718,00 7 194,88 1 105,77 0,00 5 887,56 52 334,00 6 280,00 53 249,71
Marzec 73 718,00 5 915,92 909,21 0,00 6 020,36 53 514,00 6 422,00 54 450,83
Kwiecień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Maj 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Czerwiec 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Lipiec 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Sierpień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Wrzesień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Październik 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Listopad 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Grudzień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 6 634,62 58 974,00 7 077,00 60 006,50
Rocznie 884 616,00 20 305,68 3 120,75 0,00 77 507,06 688 948,00 5 165,00 701 008,75
Wynagrodzenie pracownika 73 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 195 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 792 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 806 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 87 584 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 718,00 7 194,88 4 791,67 0,00 1 879,81 87 584,36 zł
Luty 73 718,00 7 194,88 4 791,67 0,00 1 879,81 87 584,36 zł
Marzec 73 718,00 5 915,92 3 939,91 0,00 1 879,81 85 453,64 zł
Kwiecień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Maj 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Czerwiec 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Lipiec 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Sierpień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Wrzesień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Październik 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Listopad 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Grudzień 73 718,00 0,00 0,00 0,00 1 879,81 75 597,81 zł
Rocznie 884 616,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 557,72 941 002,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 718 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 250 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 250 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 584 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 768 zł
Całość - kwota brutto 64 468 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Luty 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Marzec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Kwiecień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Maj 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Czerwiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Lipiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Sierpień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Wrzesień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Październik 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Listopad 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Grudzień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 574,00 8 768,00 55 700,00
Rocznie 773 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 888,00 105 216,00 668 400,00
Wynagrodzenie pracownika 64 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Luty 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Marzec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Kwiecień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Maj 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Czerwiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Lipiec 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Sierpień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Wrzesień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Październik 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Listopad 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Grudzień 64 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 468,00 zł
Rocznie 773 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 468 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 826 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 041 zł
Zaliczka na podatek 19 253 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 120 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 120,00 0,00 0,00 0,00 6 040,80 0,00 19 253,00 0,00 41 826,20
Luty 67 120,00 0,00 0,00 0,00 6 040,80 0,00 21 053,00 0,00 40 026,20
Marzec 67 120,00 0,00 0,00 0,00 6 040,80 0,00 21 053,00 0,00 40 026,20
Kwiecień 67 120,00 0,00 0,00 0,00 6 040,80 0,00 21 053,00 0,00 40 026,20
Maj 67 120,00 0,00 0,00 0,00 6 040,80 0,00 21 053,00 0,00 40 026,20
Czerwiec 67 120,00 0,00 0,00 0,00 6 040,80 0,00 21 053,00 0,00 40 026,20
Lipiec 67 120,00 176,27 72,24 0,00 6 040,80 15,08 20 969,00 0,00 39 846,61
Sierpień 67 120,00 176,27 72,24 0,00 6 040,80 15,08 20 969,00 0,00 39 846,61
Wrzesień 67 120,00 176,27 72,24 0,00 6 040,80 15,08 20 969,00 0,00 39 846,61
Październik 67 120,00 176,27 72,24 0,00 6 040,80 15,08 20 969,00 0,00 39 846,61
Listopad 67 120,00 176,27 72,24 0,00 6 040,80 15,08 20 969,00 0,00 39 846,61
Grudzień 67 120,00 176,27 72,24 0,00 6 040,80 15,08 20 969,00 0,00 39 846,61
Rocznie 805 440,00 1 057,62 433,44 0,00 72 489,60 0,00 250 332,00 0,00 481 036,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 120 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 826 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.