Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 269 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 723 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 187 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 939 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 145 zł
Zaliczka na podatek 7 863 zł
Całość - kwota brutto 79 125 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 125,00 7 722,60 1 186,88 1 938,56 6 144,93 68 027,00 7 863,00 54 269,03
Luty 79 125,00 7 722,60 1 186,88 1 938,56 6 144,93 68 027,00 11 074,00 51 058,03
Marzec 79 125,00 4 860,48 746,99 1 938,56 6 442,11 71 329,00 22 825,00 42 311,86
Kwiecień 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Maj 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Czerwiec 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Lipiec 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Sierpień 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Wrzesień 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Październik 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Listopad 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Grudzień 79 125,00 0,00 0,00 1 938,56 6 946,78 76 936,00 24 620,00 45 619,66
Rocznie 949 500,00 20 305,68 3 120,75 23 262,72 81 252,99 899 807,00 182 087,00 558 215,86
Wynagrodzenie pracownika 79 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 723 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 143 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 321 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 939 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 95 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 125,00 7 722,60 5 143,13 1 321,39 2 017,69 95 329,81 zł
Luty 79 125,00 7 722,60 5 143,13 1 321,39 2 017,69 95 329,81 zł
Marzec 79 125,00 4 860,48 3 236,99 1 321,39 2 017,69 90 561,55 zł
Kwiecień 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Maj 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Czerwiec 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Lipiec 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Sierpień 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Wrzesień 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Październik 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Listopad 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Grudzień 79 125,00 0,00 0,00 1 321,39 2 017,69 82 464,08 zł
Rocznie 949 500,00 20 305,68 13 523,25 15 856,68 24 212,28 1 023 397,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 79 125 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 269 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 54 269 zł netto poniesie łączny koszt równy 95 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 110 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 909 zł
Zaliczka na podatek 6 303 zł
Całość - kwota brutto 73 983 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 983,00 7 220,74 1 109,75 0,00 5 908,73 52 522,00 6 303,00 53 441,14
Luty 73 983,00 7 220,74 1 109,75 0,00 5 908,73 52 522,00 6 303,00 53 441,14
Marzec 73 983,00 5 864,20 901,25 0,00 6 049,58 53 774,00 6 453,00 54 715,09
Kwiecień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Maj 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Czerwiec 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Lipiec 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Sierpień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Wrzesień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Październik 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Listopad 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Grudzień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 6 658,47 59 186,00 7 102,00 60 222,21
Rocznie 887 796,00 20 305,68 3 120,75 0,00 77 793,27 691 492,00 5 187,00 703 597,26
Wynagrodzenie pracownika 73 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 221 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 809 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 813 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 87 899 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 983,00 7 220,74 4 808,90 0,00 1 886,56 87 899,20 zł
Luty 73 983,00 7 220,74 4 808,90 0,00 1 886,56 87 899,20 zł
Marzec 73 983,00 5 864,20 3 905,45 0,00 1 886,56 85 639,21 zł
Kwiecień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Maj 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Czerwiec 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Lipiec 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Sierpień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Wrzesień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Październik 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Listopad 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Grudzień 73 983,00 0,00 0,00 0,00 1 886,56 75 869,56 zł
Rocznie 887 796,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 638,72 944 263,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 983 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 441 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 899 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 799 zł
Całość - kwota brutto 64 699 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Luty 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Marzec 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Kwiecień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Maj 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Czerwiec 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Lipiec 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Sierpień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Wrzesień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Październik 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Listopad 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Grudzień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 759,00 8 799,00 55 900,00
Rocznie 776 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621 108,00 105 588,00 670 800,00
Wynagrodzenie pracownika 64 699 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 699 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Luty 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Marzec 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Kwiecień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Maj 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Czerwiec 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Lipiec 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Sierpień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Wrzesień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Październik 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Listopad 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Grudzień 64 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 699,00 zł
Rocznie 776 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 388,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 699 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 699 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 968 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 062 zł
Zaliczka na podatek 19 331 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 361 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 361,00 0,00 0,00 0,00 6 062,49 0,00 19 331,00 0,00 41 967,51
Luty 67 361,00 0,00 0,00 0,00 6 062,49 0,00 21 131,00 0,00 40 167,51
Marzec 67 361,00 0,00 0,00 0,00 6 062,49 0,00 21 131,00 0,00 40 167,51
Kwiecień 67 361,00 0,00 0,00 0,00 6 062,49 0,00 21 131,00 0,00 40 167,51
Maj 67 361,00 0,00 0,00 0,00 6 062,49 0,00 21 131,00 0,00 40 167,51
Czerwiec 67 361,00 0,00 0,00 0,00 6 062,49 0,00 21 131,00 0,00 40 167,51
Lipiec 67 361,00 176,27 72,24 0,00 6 062,49 15,08 21 046,00 0,00 39 988,92
Sierpień 67 361,00 176,27 72,24 0,00 6 062,49 15,08 21 046,00 0,00 39 988,92
Wrzesień 67 361,00 176,27 72,24 0,00 6 062,49 15,08 21 046,00 0,00 39 988,92
Październik 67 361,00 176,27 72,24 0,00 6 062,49 15,08 21 046,00 0,00 39 988,92
Listopad 67 361,00 176,27 72,24 0,00 6 062,49 15,08 21 046,00 0,00 39 988,92
Grudzień 67 361,00 176,27 72,24 0,00 6 062,49 15,08 21 046,00 0,00 39 988,92
Rocznie 808 332,00 1 057,62 433,44 0,00 72 749,88 0,00 251 262,00 0,00 482 738,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 968 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.