Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 173 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 185 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 935 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 134 zł
Zaliczka na podatek 7 848 zł
Całość - kwota brutto 78 983 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 78 983,00 7 708,74 1 184,75 1 935,08 6 133,90 67 904,00 7 848,00 54 172,53
Luty 78 983,00 7 708,74 1 184,75 1 935,08 6 133,90 67 904,00 11 010,00 51 010,53
Marzec 78 983,00 4 888,20 751,25 1 935,08 6 426,76 71 158,00 22 771,00 42 210,71
Kwiecień 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Maj 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Czerwiec 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Lipiec 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Sierpień 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Wrzesień 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Październik 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Listopad 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Grudzień 78 983,00 0,00 0,00 1 935,08 6 934,31 76 798,00 24 575,00 45 538,61
Rocznie 947 796,00 20 305,68 3 120,75 23 220,96 81 103,35 898 148,00 181 704,00 557 241,26
Wynagrodzenie pracownika 78 983 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 709 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 134 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 319 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 935 zł
FGŚP 79 zł
Cała kwota 95 159 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 78 983,00 7 708,74 5 133,90 1 319,02 2 014,06 95 158,72 zł
Luty 78 983,00 7 708,74 5 133,90 1 319,02 2 014,06 95 158,72 zł
Marzec 78 983,00 4 888,20 3 255,45 1 319,02 2 014,06 90 459,73 zł
Kwiecień 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Maj 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Czerwiec 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Lipiec 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Sierpień 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Wrzesień 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Październik 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Listopad 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Grudzień 78 983,00 0,00 0,00 1 319,02 2 014,06 82 316,08 zł
Rocznie 947 796,00 20 305,68 13 523,25 15 828,24 24 168,72 1 021 621,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 78 983 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 173 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 54 173 zł netto poniesie łączny koszt równy 95 159 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 346 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 108 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 898 zł
Zaliczka na podatek 6 291 zł
Całość - kwota brutto 73 851 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 851,00 7 207,86 1 107,77 0,00 5 898,18 52 428,00 6 291,00 53 345,83
Luty 73 851,00 7 207,86 1 107,77 0,00 5 898,18 52 428,00 6 291,00 53 345,83
Marzec 73 851,00 5 889,96 905,21 0,00 6 035,02 53 645,00 6 437,00 54 583,41
Kwiecień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Maj 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Czerwiec 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Lipiec 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Sierpień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Wrzesień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Październik 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Listopad 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Grudzień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 6 646,59 59 081,00 7 090,00 60 114,69
Rocznie 886 212,00 20 305,68 3 120,75 0,00 77 650,69 690 230,00 5 175,00 702 307,28
Wynagrodzenie pracownika 73 851 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 208 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 800 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 809 zł
FGŚP 74 zł
Cała kwota 87 742 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 851,00 7 207,86 4 800,32 0,00 1 883,20 87 742,38 zł
Luty 73 851,00 7 207,86 4 800,32 0,00 1 883,20 87 742,38 zł
Marzec 73 851,00 5 889,96 3 922,61 0,00 1 883,20 85 546,77 zł
Kwiecień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Maj 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Czerwiec 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Lipiec 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Sierpień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Wrzesień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Październik 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Listopad 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Grudzień 73 851,00 0,00 0,00 0,00 1 883,20 75 734,20 zł
Rocznie 886 212,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 598,40 942 639,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 73 851 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 346 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 346 zł netto poniesie łączny koszt równy 87 742 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 783 zł
Całość - kwota brutto 64 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Luty 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Marzec 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Kwiecień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Maj 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Czerwiec 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Lipiec 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Sierpień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Wrzesień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Październik 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Listopad 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Grudzień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 666,00 8 783,00 55 800,00
Rocznie 774 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 619 992,00 105 396,00 669 600,00
Wynagrodzenie pracownika 64 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 64 583 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Luty 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Marzec 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Kwiecień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Maj 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Czerwiec 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Lipiec 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Sierpień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Wrzesień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Październik 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Listopad 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Grudzień 64 583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 583,00 zł
Rocznie 774 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 996,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 64 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 64 583 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 052 zł
Zaliczka na podatek 19 292 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 67 241 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 67 241,00 0,00 0,00 0,00 6 051,69 0,00 19 292,00 0,00 41 897,31
Luty 67 241,00 0,00 0,00 0,00 6 051,69 0,00 21 092,00 0,00 40 097,31
Marzec 67 241,00 0,00 0,00 0,00 6 051,69 0,00 21 092,00 0,00 40 097,31
Kwiecień 67 241,00 0,00 0,00 0,00 6 051,69 0,00 21 092,00 0,00 40 097,31
Maj 67 241,00 0,00 0,00 0,00 6 051,69 0,00 21 092,00 0,00 40 097,31
Czerwiec 67 241,00 0,00 0,00 0,00 6 051,69 0,00 21 092,00 0,00 40 097,31
Lipiec 67 241,00 176,27 72,24 0,00 6 051,69 15,08 21 008,00 0,00 39 917,72
Sierpień 67 241,00 176,27 72,24 0,00 6 051,69 15,08 21 008,00 0,00 39 917,72
Wrzesień 67 241,00 176,27 72,24 0,00 6 051,69 15,08 21 008,00 0,00 39 917,72
Październik 67 241,00 176,27 72,24 0,00 6 051,69 15,08 21 008,00 0,00 39 917,72
Listopad 67 241,00 176,27 72,24 0,00 6 051,69 15,08 21 008,00 0,00 39 917,72
Grudzień 67 241,00 176,27 72,24 0,00 6 051,69 15,08 21 008,00 0,00 39 917,72
Rocznie 806 892,00 1 057,62 433,44 0,00 72 620,28 0,00 250 800,00 0,00 481 890,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 67 241 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 897 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.